Grape toto leto nebude

  • Festival sa presúva na august 2021
  • Platnosť lístkov nekončí, o rok ich môžeš využiť
20190809_festival_grape_1638379 (2) (1)
TASR/Martin Palkovič
  • Festival sa presúva na august 2021
  • Platnosť lístkov nekončí, o rok ich môžeš využiť

Z nového nariadenia vlády vyplýva, že do konca roka sa kultúrnych a spoločenských akcií nad 1 000 ľudí nedočkáme. Preto sa festival Grape oficiálne ruší. Oznámili to dnes jeho organizátori. Poriadneho Grape festivalu so všetkým, čo k tomu patrí, sa tak dočkáš až v roku 2021.

Grape 2021

Ahojte všetci, včera vláda SR na základe celosvetovej pandémie COVID-19 vydala zákaz všetkých spoločenských a kultúrnych podujatí s kapacitou nad 1000 ľudí organizovaných do konca roka. Grape 2020 sa teda neuskutoční a pokračovanie festivalu nás čaká až v roku 2021. Všetci sme to v posledných dňoch už tušili, avšak bolo nutné počkať na toto oficiálne rozhodnutie. Ak by sme festival zrušili iba na základe našich pocitov a predvídavosti situácie, tak by sme riskovali porušenie zmluvných podmienok s interpretmi a dodávateľmi, čo by nás mohlo stáť nemalé finančné straty a bolo by to pre nás likvidačné.Zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti aj na rok 2021 a predaj kontinuálne pokračuje ďalej. Pokiaľ by ste chceli lístok vrátiť, bude vám vrátená plná cena. Vrátenie bude možné len tam, kde ste si lístok zakúpili, čiže buď cez náš web alebo na predpredajových miestach. Na vrátenie máte čas do 1.11.2020. Je to čas pre vás, ale aj pre nás, aby sme dovtedy už mohli mať potvrdené mená pre rok 2021, a vám tak pomohli rozhodnúť sa, či si chcete lístok ponechať. Samozrejme sa budeme snažiť čo najviac interpretov presunúť z tohto roku, veríme, že budeme úspešní. Pár „znovu“ potvrdených mien zverejníme už budúci týždeň. Viac info k vráteniu lístkov prinesieme tiež budúci týždeň. Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí, všetci sme sa tešili na leto plné festivalov. V každom prípade je to žiaľ smutná realita a musíme ju v rámci zdravia rešpektovať. Držíme palce najmä všetkým ľuďom, ktorí okolo festivalov robia celé leto a teraz prišli o svoju prácu. Sú to najmä zvukári, technici, dodávatelia energie, stanov, stage-ov, hygienických zón, gastro predajcovia, eventové agentúry, upratovači, brigádnici a aj samotní umelci, pretože všetci stratia svoj príjem. Rovnako dúfame, že táto aktuálna situácia nijak vážne nepostihne ani našich skvelých partnerov, lebo bez týchto všetkých ľudí by sme festival nevedeli zorganizovať. Ak by ste nám chceli pomôcť, ponechajte si vstupenku do ďalšieho roku, pomôžete tým k tomu, aby sme vedeli zorganizovať festival v lete 2021 najlepšie ako budeme vedieť. My sa v lete budeme snažiť urobiť aspoň maličkú hudobnú náhradu v kapacitne povolených medziach, čoskoro dáme info.Ďakujeme za dôveru, a veríme, že sa vidíme čoskoro na koncertoch. ————————Hello everyone, yesterday the Slovak government, due to the global COVID-19 pandemic, issued a ban on all social and cultural events with a capacity of over 1,000 people until the end of this year. That means that Grape 2020 won't take place and the continuation of the festival awaits us in 2021. We have all suspected this in recent days, but we needed to wait for this official decision. If we would have canceled the festival only based on our feelings and foresight of the situation, we would risk violating the contractual conditions with performers and suppliers. This could cost us considerable financial losses, and could lead to bankruptcy.Purchased tickets remain valid for 2021 and sale continues unaffectedly. If you wish to return the ticket, you will be refunded the full price. Refunds will only be possible where you have purchased the ticket, which means either at our website or physical points of sale. You have until 1. November 2020 to return the tickets. This gives you and us enough time to confirm enough names for 2021, and thus help you decide whether you want to keep the ticket. Of course, we will try to re-book as many performers as possible from this year to the next, and we believe we will be successful. We will announce a few "re-confirmed" names at the end of next week. Also, expect more info on ticket returns by next week.We are extremely sorry for the situation, as we were all looking forward to a summer full of festivals. In any case, it is unfortunately a sad reality and we must respect it in the context of health. We keep our fingers crossed, especially for all the people who work at the festivals all summer and have now lost their jobs. They are mainly sound engineers, technicians, energy, tents, stages, and hygienic zones suppliers, gastro vendors, event agencies, cleaners, part-time workers, and even the artists themselves because they all lose their income. We also hope that this current situation will not seriously affect our great partners, because without all these people we would not be able to organize the festival.If you would like to help us, keep your ticket for the next year. This will help us organize the festival in the summer of 2021 as best as we can.This summer we will try to make at least a small musical replacement within the capacity limits. You can expect more info on this soon.Thank you for your trust, and we hope to see you soon at the concerts.

Gepostet von GRAPE FESTIVAL am Montag, 1. Juni 2020

Všetci sme to v posledných dňoch už tušili, avšak bolo nutné počkať na toto oficiálne rozhodnutie. Ak by sme festival zrušili iba na základe našich pocitov a predvídavosti situácie, tak by sme riskovali porušenie zmluvných podmienok s interpretmi a dodávateľmi, čo by nás mohlo stáť nemalé finančné straty a bolo by to pre nás likvidačné,“ vysvetlili na sociálnej sieti organizátori.

Ak si si kúpil vstupenky na tento ročník, určite si ich odlož, platnosť do augusta budúceho roka nestratia. Ak si sa rozhodol vstupenku predsa len vrátiť, peniaze ti vrátia.

Keď sme sa koncom apríla rozprávali s Jánom Trstenským, spoluzakladateľom festivalu, povedal nám, že najväčšou pomocou by bolo, ak by si fanúšikovia lístky ponechali. Iná pomoc podpory je zakúpiť si merch. 

Spolupracujeme s firmou Merchyou, tento rok sme mali v pláne niečo špeci, tak veríme, že to aj zrealizujeme. A áno, už pripravujeme limitku pre prípad, že sa festival nebude konať. Veríme, že to môže byť celkom vtipné mať tričko z ročníka, ktorý sa neuskutočnil,“ vravel nám Trstenský.

Čo najviac interpretov sa budú snažiť presunúť do budúceho ročníka. „Pár „znovu“ potvrdených mien zverejníme už budúci týždeň. Viac info k vráteniu lístkov prinesieme tiež budúci týždeň,“ informujú všetkých.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech