Happy” ako ste ho ešte nevi­deli

Martin Kráľ / 8. decembra 2014 / Tools a produktivita

Pha­rel­lov hit Happy ste už videli v rôz­nych pod­da­niach. Som si ale istý, že v posun­ko­vej reči ste ho ešte nevi­deli. Slo­ven­ský Jus­tIn­Sign sa roz­ho­dol uro­biť netra­dičnú ver­ziu tohto songu, ktorú pus­til pred pár dňami do sveta. 

Rovno pri­kla­dáme aj Behid the sce­nes ;)

Pridať komentár (0)