His­tó­ria Andro­idu a jeho párty plná slad­kostí

Martin Kráľ / 7. december 2014 / Tools a produktivita

Je tomu len 6 rokov, no pokrok, aký sti­hol Google so svo­jím mobil­ným ope­rač­ným sys­té­mom spra­viť je famózny. Pozrite si ple­jádu slad­kostí s kto­rými začí­nal.

Zdroj: you­tube

Pridať komentár (0)