His­tó­ria Andro­idu a jeho pár­ty plná slad­kos­tí

Martin Kráľ / 7. decembra 2014 / Tools a produktivita

Je tomu len 6 rokov, no pokrok, aký sti­hol Goog­le so svo­jím mobil­ným ope­rač­ným sys­té­mom spra­viť je famóz­ny. Pozri­te si ple­já­du slad­kos­tí s kto­rý­mi začí­nal.

Zdroj: youtube

Pridať komentár (0)