Hrozí zatvorenie najmodernejšej autobusovej stanice na Slovensku?

  • Mesto Banská Bystrica nechce odkúpiť dopravnú časť novej autobusovej stanice
  • Ďalšie prevádzkovanie terminálu si bude riešiť spoločnosť Primum
bb
facebook.com/Denis-Bicyklovanie-Cestovanie-po-Slovensku
  • Mesto Banská Bystrica nechce odkúpiť dopravnú časť novej autobusovej stanice
  • Ďalšie prevádzkovanie terminálu si bude riešiť spoločnosť Primum

Banská Bystrica dostala len prednedávnom autobusovú stanicu, ktorá bola vyhlásená za najmodernejšiu na Slovensku aj v Čechách. Vedenie mesta chcelo vrámci prevzatia kontroly nad stanicou investovať do dopravnej časti 3,2 milióna eur, ktoré malo čerpať z úveru poskytnutého od komerčnej banky.

Avšak namiesto toho, aby ku koncu minulého roka došlo k avizovanému odkúpeniu autobusovej stanice v časti komplexu Terminal shopping center, mesto naopak od zmluvy s investorom Primum odstúpilo.

Tak dôležitú kartu, akoou je autobusová stanica, tak mesto stráca a zostane v rukách spoločnosti Primum, ktorá sa v oblasti dopravy vôbec nepohybuje. Jej stanovisko sa podarilo získať portálu bystrica.dnes24.sk.

Spoločnosť Primum nepodniká v oblasti autobusovej prepravy, nevlastní žiadne autobusy ani nedisponuje licenciou na autobusovú prepravu, z tohto dôvodu logicky ani nemôže autobusovú stanicu prevádzkovať. Keďže nájomná zmluva s Dopravným Podnikom Banská Bystrica, končí ku dňu 31.1.2018, spoločnosť Primum, s cieľom zachovať chod autobusovej stanice, intenzívne rokuje s ďalšími potenciálnymi prevádzkovateľmi.“

„Pokiaľ sa však urýchlene nenájde iný prevádzkovateľ a Dopravný Podnik Banská Bystrica nájomnú zmluvu nepredĺži, autobusová stanica bude z vyššie uvedených dôvodov od 1.2.2018 uzavre­tá.“

Primátor mesta však uzavretie stanice k 1. februáru 2018 popiera. Vyjadril sa, že mesto by sa stanice nevzdalo, ak by nemalo od investora jednoznačný prísľub, že prevádzka dopravnej časti AS bude v plnej miere zabezpečená.

Teraz nám nezostáva nič iné než čakať, či sa situácia vyrieši v prospech ľudí alebo sa Banská Bystrica vráti naspäť v čase.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK