Hygienici začali udeľovať vysoké pokuty. Pýtať môžu aj 5 miliónov eur

  • Od 1. mája platí novela zákona o potravinách
  • Orgán úradnej kontroly potravín tak môže udeliť pokutu až do výšky 5 miliónov eur
  • Urobí tak iba v prípade, že k porušeniu zákona dôjde viac než dvakrát po sebe, bez nápravy chýb
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
  • Od 1. mája platí novela zákona o potravinách
  • Orgán úradnej kontroly potravín tak môže udeliť pokutu až do výšky 5 miliónov eur
  • Urobí tak iba v prípade, že k porušeniu zákona dôjde viac než dvakrát po sebe, bez nápravy chýb

Od 1. mája platí upravený zákon o potravinách, ktorý výrazne zvýšil sankcie, aké môžu potravinárske obchodné reťazce a spoločnosti dostať v prípade, že porušujú zákon. Podľa informácií Hospodárskych novín si pokuty už vyžiadali svoje prvé obete a ich výška sa vyšplhala až na sumu milión eur.

Takéto vysoké sankcie však hrozia podnikateľom a fyzickým osobám iba vo výnimočných prípadoch, po opakovanom porušení zákona. Pôvodný zákon z roku 1995 prešiel viacerými úpravami, ktoré môžu rôzne ohroziť firmy porušujúce legislatívou dané normy a opatrenia.

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

Podľa informácií, ktoré Staritup poskytla Štátna veterinárna a potravinová správa SR, pokuty začínajú na 1 000 až 5 000 eurách a ukladajú sa podnikateľom, ktorí uvádzajú na trh pokazené alebo inak zdravotne závadné potraviny, používajú zložky po uplynutí dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti, predávajú potraviny neznámeho pôvodu, neoznačujú správne alergény, používajú vodu, ktorá nie je pitná, používajú neschválené geneticky modifikované potraviny, bránia priebehu potravinových inšpekcií a kontrol, ohrozujú zdravie ľudí či nesprávne vedú marketingovú kampaň.

Rok na nápravu chýb

Následne má daná firma rok na to, aby všetky nedostatky odstránila a začala podnikať v súlade so zákonom. Ak sa tak však nestane, Štátna veterinárna a potravinová správa SR má právo výšku pokuty až dvojnásobiť.

„Za najzávažnejšie skutky, ktoré sú uvedené v § 28 ods. 4  zákona o potravinách, sa ukladá pokuta až do výšky 500 000 eur. Ak je do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia zákon opätovne porušený, ukladá sa pokuta do dvojnásobku súm,“ uviedla pre Startitup vedúca osobného úradu z kancelárie ústredného riaditeľa ŠVPS SR Paulína Kojnok.

Zákon porušili niekoľkokrát

Sankcia, aká bola nedávno uložená jednému slovenskému obchodnému reťazcu tak naznačuje, že k porušeniu zákona musela dochádzať opakovane viackrát po sebe a firma nebola schopná závady odstrániť. Pokuta milión eur sa totiž udeľuje v prípade, ak sa chyby do jedného roka neodstránia niekoľkokrát po sebe. Milión eur je pritom iba spodná hranica, viacnásobné porušovania zákona bez odstránenia chýb si môže vyslúžiť sankcie až do výšky 5 milión eur.

„Podľa § 28 ods. 9  zákona o potravinách Orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Orgán úradnej kontroly potravín postupuje pri ukladaní pokút vždy podľa zákona, a ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, pokutu minimálne milión eur musí uložiť,“ ozrejmila Kojnok.

Zdroj: Hospodárske Noviny

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech