Impact­Hub Bra­ti­sla­va spúš­ťa vlast­ný inku­bá­tor!

Lukáš Gašparík jr. / 22. júna 2015 / Lifehacking

Cowor­kin­go­vé cen­trum medzi­ná­rod­nej sie­te Impact HUB otvo­ri­lo svo­je pries­to­ry len pred pol­ro­kom a už ohlá­si­lo spus­te­nie prvé­ho inku­bá­to­ra pre ino­va­tív­ne nápa­dy a začí­na­jú­ce pro­jek­ty.

 

V rámci tejto medzinárodnej platformy funguje viac než 20 inkubátorov a akcelerátorov po celom svete. A my sa môžeme teraz tešiť tiež. Slovenský Impacthub spustil prihlasovanie do pripravovaného akcelerátora.

 

 

 

 

O čo teda ide?

Impact Inkubátor je určený projektom na samom začiatku realizácie z oblastí:

  • vzdelávania
  • inovatívnych produktov
  • inovatívnych služieb
  • spoločensky prospešného podnikania
  • a projektom využivajúcim green technológie a obnovitelné zdroje.

 

Počas 3 mesiacov projekty absolvujú vyše 80 hodín tréningov a workshopov, mentori im budú k dispozícii na osobné konzultácie. Nadviažu kontakty v rôznych oblastiach, ktoré im môžu pomôcť pri rozvoji podnikania. Vďaka podpore Nadačného fondu Telekom a Nadácie VÚB je inkubátor bezplatný pre vybrané projekty.

 

 

 

Čo sa účastníci naučia a čo im to dá?

Okrem základných princípov validácie trhového potenciálu a konkurencie schopnosti nápadu si prejdú vybrané projektya startupy praktickými workshopmi na soft aj hardskills, financie a plánovanie, za pomoci odborníkov si nastavia komunikačnú stratégiu aj biznis plán na najbližsí rok - dva podnikania.

 

Získajú pomoc aj pri tvorbe vizuálnej identity značky aj pracovný priestor na pol roka zadarmo a možnosť pracovať okrem Impact HUBu Bratislava krátkodobo aj v Prahe, Brne a Ostrave. K tomu sa postupom času nabalia ďalšie benefity, ktoré im pomôžu v ďalších fázach podnikania.

 

 

Čím je teda Impact Inkubátor iný ako ostatné inkubátory?

Na Slovensku je kvalitných dlhodobých inkubačných programov stále málo. Okrem bežnej agendy, ktorá vybraným projektom pomôže s rozbehom, sa Impact Hub zamerá aj na social innovation aspekt, ukáže im možnosti, aké majú v oblasti marketingu aj financovania, pokial vytvárajú tovar, či službu s pridanou spoločenskou (spoločensky prospešnou) hodnotou. Zároveň sa nesústreďuje len na podporu projektov z klasických odvetví, ale napríklad aj z oblasti vzdelávania.

 

Kedy sa má pripravovaný inkubátor spustiť?

Launch prihlasovania prebehol v týchto dňoch, nasledujúce mesiace postupne predstavíme lektorov aj jednotlivé bloky programu. Prihlásiť sa dá do polky augusta a praktická časť prebehne od septembra do novembra tohto roka. 

 

Pridať komentár (0)