Info­gra­fika: Ako fun­guje finan­co­va­nie star­tu­pov?

Rišo Néveri / 27. júla 2015 / Tools a produktivita

Finan­co­va­nie star­tu­pov spo­mí­name snáď každý deň… Ako vlastne fun­guje? Ak netu­šíš, čo je IPO, nevieš čo si máš pred­sta­viť pod “Seed Round” alebo nemáš šajnu, akú úlohu hrá inves­tičný ban­kár v živote star­tupu, máme pre teba info­gra­fiku, ktorá ti s tým pomôže.

Pridať komentár (0)