Info­gra­fi­ka: Ven­tu­re kapi­tál na Slo­ven­sku

Rišo Néveri / 1. júla 2015 / Lifehacking

V posled­nom čase sa na Slo­ven­sku a v Čes­ku roz­trh­lo vre­ce s inves­tí­cia­mi. Medzi hlav­né zdro­je inves­tí­cií pat­ria prá­ve Ven­tu­re kapi­tá­ly. Kto sú kľú­čo­ví hrá­či v našej oblas­ti? Poď­me sa na ne pozrieť.

Zdro­je: jtbanka.sk, credoventures.com, neulogy.vc, g4.sk, fondfit.sk, limerockfund.com, lrjcapital.com

Pridať komentár (0)