iWat­ch roz­hra­nie na iPho­ne?

Lukáš Gašparík jr. / 28. októbra 2014 / Business

Uží­va­teľ­ské roz­hra­nie iOS je navr­hnu­té tak dob­re, že v posled­ný­ch roko­ch sa nijak pod­stat­ne nezme­ni­lo. Prvý krok k zme­ne pri­šiel až s pred­sta­ve­ním iWat­ch, v kto­rý­ch App­le pred­sta­vil aj nové roz­hra­nie iOS-u.

Ako prvý sa s myšlienkou nového rozhrania aj na iPhonoch pohrával článok z 9to5mac.com. Následne na to preniesol myšlienku do reality Lecas Menge, ktorý vytvoril aplikáciu, pomocou ktorej sa vám zmení rozhranie iOS-u.

 

 Rovnako ako aj pri iWatch sa zmenili ikony na okrúhle a usporiadané do menších zhlukov, ktoré si pomocou ťuknutia môžete priblížiť alebo oddialiť, tak aby ste ich videli všetky na jednej ploche.

 Vzhľadom k tomu, že na boku iPhonu nie je otočný krúžok ako na iWatch, nie je ovládanie také pohodlné. Je to však celkom nepraktické pre zariadenie s veľkosťou iPhonu, avšak je to dobrá ukážka akým smerom sa bude možno Apple uberať v budúcnosti.

 

 zdroj: maclife.com

Pridať komentár (0)