J&T VENTURES rozdal prvé investície

  • J&T VENTURES, venture kapitálový fond J&T BANKY, po necelom roku svojej existencie rozdal start-upom prvé investície. Vybranými projekty, ktoré získali podporu, sú FetView so svojím zdravotníckym softvérom a ICE GATEWAY GmbH s unikátnym hardvérovým a softvérovým riešením využívajúcim verejného osvetlenia na vytvorenie chrbticovej infraštruktúry (IaaS = Infrastructure as a Service) pre koncept Smart City.
image_1430043183.jpeg
  • J&T VENTURES, venture kapitálový fond J&T BANKY, po necelom roku svojej existencie rozdal start-upom prvé investície. Vybranými projekty, ktoré získali podporu, sú FetView so svojím zdravotníckym softvérom a ICE GATEWAY GmbH s unikátnym hardvérovým a softvérovým riešením využívajúcim verejného osvetlenia na vytvorenie chrbticovej infraštruktúry (IaaS = Infrastructure as a Service) pre koncept Smart City.

 

FetView, v Prahe sídliaca start-up so silným zázemím v Nemecku a skúseným medzinárodným tímom z oblasti zdravotníctva, vyvinul aplikáciu, ktorá svoje použitie nachádza predovšetkým v oblasti gynekologickej a prenatálnej starostlivosti. Lekárom aj pacientkam ponúka jednoduchý prístup ku všetkým dokumentom, výsledkom testov, ultrazvukom, meraním plodu vrátane vývojového diagramu s možnosťou všetko zdieľať aj s ostatnými ošetrujúcimi lekármi či priateľmi pacientky.

 

 

„FetView je prvá a jedinečná platforma svojho druhu, jedná sa o nezávislý on-line softvér pre zdravotnícku dokumentáciu vyšetrenie s možnosťou vyhodnocovať snímky z ultrazvuku, ktorý umožňuje maximálne zdieľať lekárske poznatky z oblasti prenatálnej starostlivosti, všetko sa dá samozrejme zhromažďovať anonymne. Od roku 2013 bol produkt predstavený na nemeckom, anglickom a českom trhu, kde ho už niekoľko desiatok gynekológov a kliník využíva, „hovorí David Dostal, riaditeľ FetView.

Aplikácia sa v budúcnosti dá rozšíriť aj do ďalších oblastí medicíny, kde dochádza pomocou ultrazvuku a iných zariadení k najrôznejším meraním. Tá sú v súčasnej chvíli závislá na ľudskom faktore, ktorý je najčastejšou príčinou skreslených informácií.

 

 

Spoločnosť investuje do R&D v oblasti Digital Image Processing s cieľom umožniť automatické meranie a vyhodnocovanie výsledkov vrátane ich porovnania s historickými dátami a už známymi faktami. Dôjde tak k presnejším vyhodnotením, o ktoré sa lekári môžu vo svojej praxi oprieť. V neposlednom rade FetView procesom veľké množstvo dát, ktoré môžu byť prínosom pre vedecké účely.

 

 

ICE GATEWAY GmbH je technologická spoločnosť so sídlom v Berlíne, ktorá prináša ucelené technologické riešenia pre oblasť Smart City. Na základe dlhodobých skúseností z oblasti IT, telekomunikácií a verejného osvetlenia bolo vyvinuté unikátne hardvérové ​​a softvérové ​​riešenie, ktoré sa inštaluje ako súčasť pouličného osvetlenia.

Mestám a priemyselným podnikom prináša chytré riešenia v oblastiach osvetlenia, dopravy, bezpečnosti a rade ďalších. Produkt vytvára softvérovú platformu, na základe ktorej je možné využiť všetky softvérové ​​aplikácie pre koncept Smart City.

 

 

V neposlednom rade ICE Gateway svojim riešením vedie k značným energetickým úsporám a vytvára nové zdroje príjmov pre mestá. „Aplikáciu možno ľahko a bez problémov inštalovať na už existujúce verejné osvetlenie, ktoré sa tak stáva instantným prenášačom dôležitých informácií – aktuálne dopravné situácie a spravodajstvo, alokácia voľných parkovacích miest, navigácia či video služby.“

„ICE GATEWAY je bezproblémovo využiteľná na všetkých smart osobných zariadeniach (telefóny, tablety) a je tak prostriedkom komunikácie mesta s verejnosťou. Navyše ako náhle je raz infraštruktúra vytvorená, možno služby ľubovoľne pridávať bez akýchkoľvek dodatočných nákladov, „vypichuje ďalšie výhody Ramin láva Mokhtar, riaditeľ spoločnosti ICE GATEWAY.

 

 

Investície z fondu J&T VENTURES v rádoch desiatok miliónov korún budú v oboch prípadoch smerovať do rozvoja existujúcich spoločností, predovšetkým potom do expanzie v oblasti strednej, východnej a západnej Európy a USA. „Po necelom roku existencie fondu sme radi, že sme z viac ako 400 projektov, s ktorými sme sa za tú dobu stretli, vybrali spoločnosti, ktoré majú profesionálne zázemie, skvelý tím a overený, inovatívny produkt s veľkým potenciálom. Aj naďalej hľadáme zaujímavé projekty, ktoré potrebujú a ocenia nielen investičné, ale aj smart money podporu. Dokonca zvažujeme otvorenie druhého venture kapitálového fondu, ktorý by sa zameriaval nielen na už existujúce zainvestované projekty, ich rozvoj a kapitálové posilnenie, ale najmä na úplne nové a inovatívne myšlienky, ktoré potrebujú kapitál pre svoj rozjazd, teda povedzme pomohol by zafinancovať úplne prvú časť rozvoja , „hovorí Adam Kočík, investičný riaditeľ J & T VENTURES.

 

J&T VENTURES

Venture kapitálový fond ponúka nielen finančné prostriedky pre rast a rozvoj, ale aj pomoc s nastavením obchodnej stratégie a firemných procesov, podporu expanzie na zahraničné trhy a manažérske skúsenosti a kontakty. S investičným kapitálom 65 miliónov korún vyhľadáva nádejné podnikateľské nápady predovšetkým z oblasti informačných technológií, vzdelávania, zdravotníctva, finančných technológií a IOE (Internet of Everything), orientuje sa predovšetkým na región strednej a východnej Európy. 

 

zdroj: J&T Ventures

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech