Job­so­vé “obľú­be­né” dve slo­vá

Luky Gašparík / 21. marca 2014 / Tools a produktivita

Nie je veľa ľudí, kto­rí môžu o sebe pove­dať, že pozna­li Ste­ve­na Job­sa. Alli­son John­so­no­vá ale prá­ve takou­to oso­bou je. Alli­son pra­co­va­la pre App­le v roko­ch 2005 – 2011 ako šéf­ka medzi­ná­rod­nej mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie. Teraz pri­nie­sol edu­kač­ný por­tál 99U.com roz­ho­vor s tou­to zau­jí­ma­vou oso­bou, kde spo­mí­na na svo­je naj­väč­šie úspe­chy a neús­pe­chy v App­le. Pri­tom sa nedá nespo­me­núť na legen­dár­ne­ho Ste­ve­na Job­sa.

Allison bola 6 rokov viceprezidentkou pre marketingovú komunikáciu Apple, až kým v roku 2011 neodišla a nezaložila vlastnú marketingovú spoločnosť WEST. West založila spolu s dvoma ďalšími známymi osobnosťami, konkrétne s co-founderom Twitteru a Squaru Jackom Dorseyom a PR executive manažérkou Facebooku Brandee Barkerovou 

Dve najviac nenávidené slová v Apple sú "brand" a "marketing". Prečo práve tieto dve tak často v praxi skloňované slová? Allison to vysvetľuje veľmi jednoducho:

 "Dve lekcie z Apple. Prvé najviac znenávidené slovo bolo "brand", v Stevovej predstave si ľudia spájali slovo brand s televíznou reklamou na lacno predajné veci, pričom oveľa dôležitejší je vzťah ku produktu. A tým druhým bol "marketing". Dôvodom je, že sa nám slovo marketing zdalo, iba ako filter pre ozajstnú podstatu tohto slova. Marketing neznamená len predať niekomu niečo bez nejakej pridanej hodnoty, bez toho aby ste ho niečo naučili o danom produkte. Marketing nie je len o predaji". 

 

Vychutnajte si celý rozhovor s touto osobnosťou svetového marketingu.

 

 

 

Zdroj:99U.com 

Pridať komentár (0)