Katolíkov na Slovensku masívne ubudlo, ukazujú aktuálne výsledky zo sčítania ľudu

  • Podľa výsledkov k dňu 1.1.2021 bolo na Slovensku 5 449 270 trvalo bývajúcich obyvateľov
  • Slovenčinu uviedlo ako svoj materinský jazyk takmer 82 % obyvateľov
Na snímke ľudia s ochrannými rúškami kráčajú v Ankare 30. marca 2021
TASR/AP/Burhan Ozbilici
  • Podľa výsledkov k dňu 1.1.2021 bolo na Slovensku 5 449 270 trvalo bývajúcich obyvateľov
  • Slovenčinu uviedlo ako svoj materinský jazyk takmer 82 % obyvateľov

Výsledky sčítania obyvateľov na Slovensku sú už známe. Z výsledkov vyplýva, že v našej krajine prudko ubúda veriacich. Počet ľudí bez vierovyznania výrazne narástol, vníma sa tak až 23,8 % ľudí, informuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

Počet osôb hlásiacich sa k rímskokatolíckemu vierovyznaniu klesol počas desiatich rokov o 6 %. O 10 % narástol počet ľudí bez vierovyznania. Ľudia bez vyznania sa tak stávajú druhou najpočetnejšou skupinou v našej krajine hneď po rímskokatolíkoch.

51 % zo všetkých obyvateľov sú ženy, mužov je 49 %. 44,4 % zo všetkých je slobodných. Seniorov je viac než detí, na 100 detí pripadá 107 seniorov, vyplýva z údajov štatistického úradu.

5 449 270

Podľa výsledkov k dňu 1.1.2021 bolo na Slovensku 5 449 270 trvalo bývajúcich obyvateľov. Drvivá väčšina z čísla sa tu aj narodila, ide o 95,8 %. Zvyšok sa narodil v zahraničí, no na Slovensku má trvalý pobyt.

Najviac obyvateľov Slovenska tvoria jednoznačne ľudia vo veku od 15 do 64 rokov, ide až o 67 % podielu. Od 0 do 14 rokov ide o 15,9 % a nad 65 rokov má 17,1 % obyvateľstva.

Väčšina ľudí, 55,8 %, sa v čítaní prihlásila k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu. Ide o 3,04 milióna ľudí. 23,8 % alebo inak 1,3 milióna ľudí tvoria občania, ktorí sú bez náboženského vyznania. Pri 6,5 % sa vierovyznanie nezistilo, k evanjelickej cirkvi sa prihlásilo 5 % ľudí a k gréckokatolíckemu vyznaniu 4 %.

Najpočetnejšie národnosti okrem slovenskej sú maďarská a rómska národnosť

Drvivá väčšina ľudí, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt, má zároveň aj slovenskú národnosť. Podľa údajov štatistického úradu ide o 83,8 % obyvateľov. Maďarskú národnosť uviedlo 7,75 % obyvateľov, rómsku 1,23 %, rusínsku 0,44 %, ukrajinskú 0,17 % a českú 0,53 %. 0,16 % obyvateľov uviedlo inú než spomenutú národnosť.

V sčítaní bolo možné uviesť aj ďalšiu národnosť. V tejto kolónke si slovenskú národnosť uviedlo 18 % z celkového počtu ľudí, ktorí na Slovensku trvalo bývajú. 11 % obyvateľov uviedlo maďarskú národnosť, 30 % rómsku, 13 % rusínsku a 5 % českú.

Slovenčinu uviedlo ako svoj materinský jazyk takmer 82 % obyvateľov. Maďarčinu 8,5 % a rómčinu 1,8 % ľudí žijúcich na Slovensku.

Zdroje: scitanie.sk, Štatistický úrad SR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá