Kde síd­lia naše slo­ven­ské star­tu­py?

Peter Blaho / 17. decembra 2014 / Tools a produktivita

Kan­ce­lár­sky­ch pries­to­rov je na trhu množ­stvo, no zau­jí­ma­vé je, že star­tu­py sa usíd­lu­jú v pries­to­ro­ch, kto­ré sú pred­sa len iné, než tie kla­sic­ké v admi­ni­stra­tív­ny­ch budo­vá­ch ako ich pozná­me.

 

Prečo to tak je?

- Startupy nemajú zväčša financie na to, aby si mohli dovoliť sídliť v Á-čkovej administratívnej budove.

- Častokrát hľadajú kreatívne priestory, v ktorých to žije.

- Dobrá poloha zohráva dôležitú úlohu, keďže množstvo ich chodí do práce peši, či na bicykli.

 

Coworkingy. Áno, či Nie?

Coworkingové priestory sú pre startupy jednoznačne zaujímavé a veľmi vyhľadávané, no len do určitého momentu, kedy sa startup začne exponenciálne rozrastať, čo do počtu zamestnancov.

HUB Bratislava ako jeden z posledne otvorených coworkingov v týchto dňoch privítal aj startup Droppie. Aké boli hlavné dôvody, ktorými ste prilákali Droppie práve k vám? ''Chalani hladali priestory, ktoré budú dostatočne priestranné, reprezentatívne, s peknou recepčnou a možnosťou komfortne zaparkovať,'' hovorí Michal Rusek, riaditeľ HUB Bratislava. ''Okrem iného mali celkom nezvyčajnú požiadavku na kvalitný kávovar, do ktorého si chcú nosiť slovenskú Power Coffee'' . :)

 

Zoznam najznámejších coworkingov v Bratislave a startupov ktoré v nich sídlia.

The Spot - Edocu, Cloud Fender, Divano…

Clusterhaus - Sli.do, Ouality Unit, 7segments, Taphome…

Connect - Orderlord, Sufio, Evnt.ee…

Brainhouse - Relbit, Vestigen, Finviz, Photoneo…

 

Pridať komentár (0)