Kim Dot­com zban­kro­to­val!

Martin Kráľ / 27. novembra 2014 / Lifehacking

Ame­ric­kým úra­dom sa poda­ri­lo pri­pra­viť ma o všet­ky zdro­je, vysať ma a bez obhaj­cov som bez­bran­ný. Toto je mož­no moja posled­né verej­né vystú­pe­nie pred návra­tom do väze­nia, “pove­dal na vče­raj­šej tla­čo­vej video­kon­fe­ren­cii.

 

 Dotcom dnes oznámil, že jeho právnici rezignovali, pretože mu došli peniaze. Pokiaľ bude novozélandská justícia vo štvrtok 27. novembra žiadať zaplatenie novej kaucie, aby mohol Dotcom zostať na slobode, nebude na to mať nemecký podnikateľ zrejme prostriedky.

Dotcom pred siedmimi mesiacmi vyhral súdne konanie, v ktorom žiadal prístup k svojmu majetku v hodnote 750 tisíc dolárov. Majetok mu bol zabavený pri zatknutí. Desiatky jeho bankových kont tak zostali ďalej zmrazené.

Okrem súdnych výdavkov Dotcom investoval tiež do politickej strany, ktorej sa v septembrových voľbách nepodarilo dostať do novozélandského parlamentu.

Došiel na psa mráz!

Zdroj: technews, bbc

Pridať komentár (0)