Klávesové skratky, ktoré radi používame

  • Veľmi rád by som v tomto článku prebral problematiku používania myši. Konkrétne ide o čas, ktorý každý potrebuje na kliknutie a namierenie kurzorom na správne miesta. Tento čas sa dá skrátiť naučením sa správnych kombinácií klávesových skratiek.
klavesnica
  • Veľmi rád by som v tomto článku prebral problematiku používania myši. Konkrétne ide o čas, ktorý každý potrebuje na kliknutie a namierenie kurzorom na správne miesta. Tento čas sa dá skrátiť naučením sa správnych kombinácií klávesových skratiek.

Prvou možnosťou, ako sa učiť, je odsledovať si klávesovú skratku vo vyskakovacích ponukách aplikácie v hornej časti obrazovky. Prednastavené skratky sa nachádzajú úplne vpravo od prislúchajúceho príkazu, ako možno vidieť na nasledujúcom obrázku.

Zdroj: thinkapple.sk

foto: thinkapple.sk

Druhou možnosťou je čítať články, ako je tento, a ukladať si ich do Záložiek alebo Obľúbených vo svojom internetovom prehliadači.

Ďalším riešením je bezplatná aplikácia s názvom hotkeyEVE, o ktorej som písal v tomto článku.

Klávesové skratky, ktoré poznáme

Kombinácie klávesových skratiek zväčša obsahujú špeciálne klávesy cmd ⌘, shift ⇧, alt ⌥, ctrl ⌃,caps lock ⇪, esc ⎋, tabulátor ⇥, šípky ←↑↓→ a iné. Každá aplikácia môže mať rozdielne skratky, takže sa budem snažiť uviesť tie najvšeobecnejšie, ktoré bývajú všade rovnaké. Pre čitateľov s klávesnicami, ktoré neboli primárne určené pre operačný systém macOS je dôležitá informácia, že cmd kláves so znakom ⌘ budú hľadať márne. Netreba však zúfať, pretože kláves so znakom Windows poslúži rovnako dobre.

Zoznam základných klávesových skratiek

medzerník Rýchly náhľad
⌘+⇥ Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami
⌘+A Vyznačiť všetko
⌘+C Kopírovať
⌘+X Vystrihnúť
⌘+V Prilepiť
⌘+Z Krok spať
⌘+S Uložiť
⌘+F Hľadať v aplikácii
⌘+medzerník Hľadať pomocou Spotlight
⌘+T Nová karta
⌘+W Zatvoriť kartu alebo okno v popredí
⌘+Q Ukončiť aplikáciu
⌘+⌥+⎋ Vynútené ukončenie aplikácie
⌘+M Minimalizovať okno v popredí
⌘+N Nové okno alebo nový dokument
⌘+O Otvoriť
⌘+P Vytlačiť
⌘+⇧+3 Vytvoriť snímku obrazovky
⇧+→ Označiť ďalší znak v texte
⇧+⌥+→ Označiť celé ďalšie slovo v texte
⌘+⇧+→ Označiť text medzi kurzorom a koncom riadka
⌘+B Zvýrazniť označený text tučným písmom
⌘+I Zvýrazniť označený text kurzívou
⌘+U Zvýrazniť označený text podčiarknutím
⌘+⌥+⇧+V Prilepiť a prispôsobiť štýlu ostatného textu
⌥+R Napísať znak pre menu euro
⌘+E Odpojiť označené médiá / obrazy diskov / zariadenia
⌘+R Ukázať súbor v okne aplikácie finder
⌘+I Zobraziť informácie o súbore
⌘+↑ Zobraziť nadradený priečinok

MacOS umožňuje pokročilejším používateľom nastavenie vlastných klávesových skratiek pre celý operačný systém alebo pre konkrétnu aplikáciu v závislosti od vôle používateľa.

thinkapple

zdroj: thinkapple.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech