Populárne nápoje, ktoré denne pije mnoho Slovákov preskúmali vedci. Zistili, že deformujú ľudský mozog

  • Nápoje obsahujúce kofeín spôsobujú podľa vedcov u detí niečo ako ADHD
  • Deti, ktoré pijú kofeínové nápoje, sú vraj náchylnejšie na závislosť od drog
na snímke je žena s pohárom a plechovky
Ilustračné foto, pexels/ Andrea Piacquadio, Unsplash/Austin Pacheco,
  • Nápoje obsahujúce kofeín spôsobujú podľa vedcov u detí niečo ako ADHD
  • Deti, ktoré pijú kofeínové nápoje, sú vraj náchylnejšie na závislosť od drog

Kofeín sa nachádza v množstve nápojov, aj v tých, ktoré deti pijú takmer každý deň. Práve ten je však pre ne veľmi škodlivý, ale to už všetci dávno vieme.

Čo možno nevieš ani ty, je, že kofeín deťom ničí mozog a podnecuje v nich možnosť vzniknutia závislosti od alkoholu, ako vysvitlo z výsledkov novej štúdie publikovanej v časopise Substance Use & Misuse.

Kofeínové nápoje deformujú mozog detí

Nový výskum naznačuje, že deti vo veku 9 – 10 rokov, ktoré denne pijú kofeínové nápoje, môžu mať vyššie riziko skúšania alkoholu do jedného roku. Okrem toho dochádza v ich mozgoch k zmenám aktivity.

Táto medzinárodná štúdia s viac ako 2 000 skúmanými deťmi poukazuje na možné spojenia medzi konzumáciou kofeínu v nápojoch, impulzívnym správaním, pracovnou pamäťou a budúcim užívaním návykových látok.

Treba však poznamenať, že táto štúdia nemôže definitívne preukázať príčinnú súvislosť, pretože v zmenách správania a mozgu môžu hrať úlohu aj iné faktory.

Riziko závislosti od alkoholu

Vedci skúmali deti vo veku 9 a 10 rokov. Výskumníci zistili, že u tých, ktorí povedali, že denne pijú kofeínové nápoje, vzniklo o rok neskôr dvojnásobné riziko, že vyskúšajú alkohol.

Experti zohľadnili rôzne faktory, ako je rodinná história užívania návykových látok a vzdelanie rodičov, aby zabezpečili, že ich zistenia sú spoľahlivé a nezávisia len od vonkajších premenných.

Táto štúdia je dôležitá, pretože je prvou, ktorá identifikuje podobné súvislosti u detí tohto vekového rozpätia. Predchádzajúci výskum u adolescentov ukázal, že pravidelná konzumácia energetických nápojov je spojená s päťnásobným zvýšením rizika užívania alkoholu alebo marihuany do jedného až dvoch rokov.

Ako postupovali?

Štúdia využívala dáta z výskumu Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), ktorý je komplexným výskumom vývoja mozgu a zdravia detí v Spojených štátoch amerických. Hlavným cieľom vedcov bolo preskúmať potenciálny vzťah medzi dennou konzumáciou kofeínových nápojov a užívaním alkoholu u mladších detí.

Okrem toho výskumníci chceli pochopiť, ako konzumácia týchto nápojov môže súvisieť so zavedenými rizikovými faktormi pre užívanie návykových látok, ako je znížená pracovná pamäť a zvýšená impulzivita.

Na hodnotenie kognitívnych funkcií deti podrobili sérii úloh, pričom sa priebežne monitorovala aktivita v ich mozgu. Tieto úlohy zahŕňali aktivity, ako napríklad určenie, či predmet predložený na posúdenie je rovnaký ako ten, ktorý dieťaťu ukázali v predchádzajúcich pokusoch.

Výsledky ukázali významné spojitosti medzi dennou konzumáciou kofeínových nápojov, vysokou výbušnosťou a nízkou pracovnou pamäťou.

Špecifická aktivita mozgu

Okrem toho deti, ktoré denne konzumovali kofeínové nápoje, preukázali špecifické vzory mozgovej aktivity v porovnaní s tými, ktoré ich nepili. Počas úlohy kontroly impulzivity denne konzumujúci mali nižšiu aktivitu v prednom cingulárnom kortexe (ACC), oblasti často spojovanej s poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a s ľuďmi s poruchami užívania návykových látok.

V teste pracovnej pamäti potom denne konzumujúci preukázali menšiu aktiváciu v inferiorálnom frontálnom záhybe (IFG), časti frontálneho laloku spojenom s pracovnou pamäťou.

Táto nová štúdia, ktorá zahŕňala viac ako 2 000 detí vo veku 9 až 10 rokov, odhalila zaujímavé súvislosti medzi dennou konzumáciou kofeínových nápojov, skorým experimentovaním s alkoholom, zmenami aktivity mozgu, impulzívnosťou a pracovnou pamäťou.

Výskum nabáda aj ostatných expertov, ale aj obyčajných ľudí k tomu, aby začali premýšľať o teórii akejsi „brány“, ktorá naznačuje, že skoré konzumovanie určitých zdanlivo neškodných látok môže následne viesť k experimentovaniu s tvrdšími drogami.

Zdroje: Substance Use & Misuse, Scimex

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá