Kollár opäť čelí kritike kvôli výstavbe nájomných bytov. Návrh nezohľadňuje dôležité veci, tvrdí Kaliňák

  • Návrh Sme rodina čelí kritike
  • ZMOS tvrdí, že nezohľadňuje demografický vývoj, migráciu obyvateľstva ani situáciu na trhu s nehnuteľnosťami
kollar
TASR/Martin Baumann
  • Návrh Sme rodina čelí kritike
  • ZMOS tvrdí, že nezohľadňuje demografický vývoj, migráciu obyvateľstva ani situáciu na trhu s nehnuteľnosťami

Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania nezohľadňuje demografický vývoj, migráciu obyvateľstva ani situáciu na trhu s nehnuteľnosťami. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Podľa združenia návrh zákona obsahuje prvky antisystémovosti a jeho navrhovatelia nepredkladajú podložené fakty ale často iba domnienky a predpoklady. ZMOS preto k návrhu zákona adresoval v rámci medzirezortného pripomienkového konania viacero zásadných pripomienok.

Návrh zákona podľa združenia nerieši, či sa zvýši početnosť výstavby, alebo sa len zmení štruktúra stavaných bytov. Nezohľadňuje ani pozíciu miest a obcí v oblasti územného rozvoja. Za veľmi sporné ZMOS považuje, že navrhovateľ počíta s prenajímaním bytov na 25 rokov, následne však nepredpokladá ďalšie prenajímanie a počíta s prechodom bytov do osobného vlastníctva. Podľa ZMOS takýto krok nerozšíri nájomný sektor na Slovensku.

Návrhom zákona bude zároveň založená Agentúra pre podporu štátneho nájomného bývania. Podľa dôvodovej správy agentúra musí mať zo zákona formu záujmového združenia právnických osôb. Nikde nie je uvedený dôvod, prečo nemôže mať inú podobu, ktorá je štandardná pre výkon štátnej politiky, teda napríklad štátnej príspevkovej organizácie alebo štátneho účelového fondu. Združenie zastáva názor, že na Slovensku už existuje dostatok inštitúcii v oblasti bývania, ktoré by vedeli zákonom navrhované činnosti vykonávať aj bez potreby zriaďovania agentúry.

Plánuješ v dohľadnej dobe kúpiť byt?

Z návrhu zákona možno odčítať, že užívateľom nájomných bytov môže byť dospelá fyzická osoba, bez dlhov v Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, bez dlhov v daňovom systéme či exekučných konaní. Bližšie však návrh zákona nešpecifikuje, kto bude môcť podporu nájomného bývania využívať. ZMOS namieta aj systém odpisovania a zníženej dane z pridanej hodnoty (DPH). Tá má byť vo výške päť percent, ale iba pre subjekty v systéme štátom podporovaného bývania. ZMOS preto nerozumie, prečo rovnako nebudú podporované všetky subjekty, ktoré sa zaviažu prevádzkovať nájomné bývanie.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie