Košičania si začali na vlastné náklady budovať v meste jedinečné dažďové záhrady

  • Dvanásť iniciatívnych Slovákov z Dobrovoľníckeho centra Košice sa rozhodlo nad rámec svojich pracovných povinností a na úkor svojho voľného času zmeniť ich životné prostredie k lepšiemu
cuk
Dobrovoľnícke centrum Košíc
  • Dvanásť iniciatívnych Slovákov z Dobrovoľníckeho centra Košice sa rozhodlo nad rámec svojich pracovných povinností a na úkor svojho voľného času zmeniť ich životné prostredie k lepšiemu

Vlastnými rukami budujú aj dažďové záhrady, ktoré pomáhajú k efektívnejšej udržtelnosti vody v meste. Okrem toho realizujú projekt s názvom Sadíme strom života”, v rámci ktorého chcú vysadiť strom za každého Košičana. Náklady sú financované vďaka donorovi – Košičanovi, ktorý deklaroval záväzok poskytnúť financie projektu vo výške 300-tisíc eur. Viac o aktivitách Dobrovoľníckeho centra Košíce nám porozprával jeho CEO – Martin Ištvan.

Prečo ste sa rozhodli budovať dažďové záhrady? Čo pre mesto znamenajú?

Tvorenie dažďových záhrad je tiež jednou z možností ako zlepšiť naše okolie. Dnes sme svedkami toho, keď voda veľmi rýchlo kanalizáciou opustí mesto. To ma za následok vysušovanie a ohrievanie mestského prostredia, tvorbu mestského tepelného ostrova a extremizáciu počasia – dlhé obdobia sucha a následne prudké dažde.

zdroj: Dobrovoľnícke centrum Košíc

Taktiež Košický samosprávny kraj minulého roku v októbri schválil Program obnovy krajiny, ktorého súčasťou je aj budovanie vodozádržných opatrení v intraviláne. Jedným z najefektívnejších z pohľadu investícii a funkčnosti sú dažďové záhrady. Ich úlohou je zbierať dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch, kde môže táto dažďová voda vsiaknuť do zeme a dopĺňať zásoby podzemnej vody a pomocou rastlín dažďovú vodu vyparovať do okolia. Čo má veľmi priaznivý vplyv na miestnu klímu. 

zdroj: Dobrovoľnícke centrum Košíc

Odkiaľ ste brali inšpiráciu?

Prvou dažďovou záhradou, ktorej vznik sme podporili a zrealizovali, bola dažďová záhrada pri košickej geriatrii. S návrhom ju zrealizovať prišiel jeden z našich koordinátorov Martin Pavlov, ktorému sa podarilo na záhradu vyzbierať peniaze od verejnosti.

Koľko sa vám ich podarilo doposiaľ zrealizovať a koľko je ich ešte v pláne?

Tento rok sme zrealizovali výstavbu štyroch dažďových záhrad v meste Košice. Konkrétne pri košickej geriatrii a v areáloch troch stredných škôl. Na jar máme v pláne samozrejme pokračovať. Ich počet závisí od toho koľko inštitúcií prejaví záujem o ich realizáciu a koľko peňazí sa nám podarí zabezpečiť na ich tvorbu.

zdroj: Dobrovoľnícke centrum Košíc

Koľko financií je potrebných na vybudovanie takejto záhrady?

Závísi od viacero faktorov, ako je veľkosť zbernej plochy, náročnosť výkopových prác, druhového zloženia rastlín, atď.. Približne sa však pohybuje výstavba jednej dažďovej záhrady okolo sumy 2 500 eur. 

zdroj: Dobrovoľnícke centrum Košíc

Aké iné aktivity vaše dobrovoľnícke centrum realizuje?

Každý rok realizujeme projekty ako Košická dobrovoľnícka jar a Košická dobrovoľnícka jeseň. Tieto projekty sú súhrnom dobrovoľníckych aktivít zameraných na revitalizácie verejných priestorov, ktoré sa uskutočňujú každú sobotu v meste Košice. Spolu sme v rámci týchto projektov zrealizovali už viac ako 130 aktivít. Maľujú sa ploty, mosty, revitalizujú školy, sadí sa zeleň, atď.. 

zdroj: Dobrovoľnícke centrum Košíc

Túto jeseň sme spustili aj náš najväčší projekt Sadíme strom života, v rámci ktorého máme v pláne vysadiť strom za každého Košičana, pričom náklady sú financované vďaka donorovi – Košičanovi, ktorý deklaroval záväzok poskytnúť financie vo výške 300 000 eur. Projekt je určený aj pre fyzické osoby na súkromných pozemkoch. Každý, kto má záujem o stromčeky stačí, ak vyplní tento formulár. Podmienkou je aby ich vysadil v meste Košice a okolí.

Čo by ste poradili mestám, ktoré by sa taktiež chceli pustiť do budovania dažďových záhrad? 

Poradil by som im, aby sa pri plánovaní dažďových záhrad obrátili na odborníkov. Keďže sa jedná o zhromažďovanie dažďovej vody je potrebné aby bola dažďová záhrada starostlivo naplánovaná. My sme spolupracovali s odborníkmi z organizácie Ľudia a Voda, ktorí nám dali nápady aj na iné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody v mestskom prostredí. Alebo kontaktovať priamo nás na dobrekosice.sk.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech