Kotleba bez rúška opäť spustil lavínu hoaxov. Polícia ti v skutočnosti môže dať kvôli rúšku pokutu

  • Viacerí sa obraňujú, že nenosenie rúška je ich ústavným právom
  • Objavila sa taktiež informácia, že polícia nie je oprávnená pokutovať ľudí za ich nenosenie
  • To nie sú pravdivé infromácie
  • Polícia SR sa ich snaží dať na pravú mieru hneď po ich zverejnení na oficiálnej facebookovej stránke
kotleba, ruska, hoaxy, koronavirus
SITA/Branislav Bibel, FB/Hoaxy a podvody - Polícia SR
  • Viacerí sa obraňujú, že nenosenie rúška je ich ústavným právom
  • Objavila sa taktiež informácia, že polícia nie je oprávnená pokutovať ľudí za ich nenosenie
  • To nie sú pravdivé infromácie
  • Polícia SR sa ich snaží dať na pravú mieru hneď po ich zverejnení na oficiálnej facebookovej stránke

V posledných týždňoch a s návalom druhej vlny sa na internete začínajú šíriť hoaxy, ktoré nepochádzajú už len zo zahraničia. Najnovšie začali kolovať na slovenských facebookových skupínach, ktoré zbroja proti tomu, aby ľudia nosili rúška.

Viacerí sa obraňujú, že nenosenie rúška je vzhľadom na závažný zdravotný stav, ich ústavným právom. Objavila sa taktiež informácia, že polícia nie je oprávnená pokutovať ľudí za ich nenosenie. To všetko nie sú pravdivé infromácie. Polícia SR sa ich snaží dať na pravú mieru hneď po ich zverejnení na oficiálnej facebookovej stránke Hoaxy a podvody – Polícia SR.

Policajný prezident priznal, že polícia nie je oprávnená riešiť nosenie rúšok

Ide o klamlivú informáciu, ktorá sa dostala na povrch slovenských facebookových stránok, ktoré šíria dezinformácie rapídne rýchlo. Polícia v tejto veci napísala status, v ktorom vyvracia nepravdivé tvrdenie.

Polícia je oprávnená pokutovať nenosenie rúšok v čase platných mimoriadnych opatrení. Svedčí o tom už viac ako 1 888 prípadov, kedy boli pokuty udelené. Polícia sa venovala doposiaľ 11 613 prípadom, ktoré súvisia s nedodržiavaním mimoriadnych opatrení a naďalej v tom bude pokračovať,“ napísala polícia v príspevku.

Priložený titulok je nepravdivý. Prezident Policajného zboru Peter Kovařík vtedy reagoval na víkendovú diskusnú reláciu, v ktorej Marián Kotleba nemal na sebe rúško. „Podľa platných nariadení účinkujúci v televíziách nemusia mať rúško. To, že si samotná televízia sprísnila vlastné pravidlá a rúška požadovala, je jej záležitosť,“ infromuje ďalej polícia.

Z toho vyplýva, že záleží na mieste, kde osoba nosí a nenosí rúško. „Je pravda, že polícia nie je oprávnená riešiť nosenie rúšok v súvislosti s nakrúcaním televíznych programov. Je pravda, že polícia je oprávnená riešiť nosenie rúšok všade tam, kde sú povinné, teda k dnešnému dňu hovoríme hlavne o všetkých interiéroch budov okrem explicitne uvedených výnimiek,“ dodala polícia SR.

Marian Kotleba
zdroj: SITA/Branislav Bibel

Ďalej platí, že polícia je oprávnená položiť osobe bez rúška pokutu podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v blokovom konaní pokutu do výšky 1 000 eur, resp. v odôvodnených prípadoch oznámi predmetné porušenie zákona na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, kde je možné uložiť pokutu počas mimoriadnej situácie až do výšky 1 659 eur.

Nenosenie rúška nie je ústavným právom

Koncom augusta 2020 boli na Facebooku zdieľané viaceré verzie príspevku, ktorý nabádal na to, aby ľudia nenosili rúška. Súčasťou príspevku bol aj „návod“, ako sa človek môže vyhnúť noseniu rúšok na základe zdravotnej výnimky. V prípade, že by si niekto pýtal potvrdenie o diagnóze, opýtaný sa podľa príspevku má odvolať na svoje „ústavné právo“ neukazovať informácie o zdravotnom stave.

Toto tvrdenie vyvrátila nielen polícia, ale aj expert na ústavné právo, ktorý pre AFP povedal, že takéto tvrdenia sú dezinterpretáciou Ústavy Slovenskej republiky. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

V zavádzajúcom facebookovom príspevku sa uvádzalo: „Možno by niektorí z vás aj nenosili rúško, len nevedia, ako sa brániť prípadným útokom a otázkam napríklad v predajni či na úrade. Mám pre vás tip, ako na to. Stačí odpovedať: ‚Ja mám zdravotnú výnimku.‘ Ďalej vám povedia, nech ukážete papier. A vy im odpoviete, že nemáte povinnosť nikomu ukazovať informácie o svojom zdravotnom stave. A naozaj nemáte, ani predavačom, ani policajtovi, ani kontrolórovi, skrátka nikomu. Je to vaše ústavné právo.“

dochodcovia, pandemia, ruska, spolocnost
zdroj: TASR/AP-Vadim Ghirda

V septembri sa na sociálnych sieťach šírilo aj tvrdenie, že samotná povinnosť nosiť rúško je protiústavná. Príspevky narážali na výnimku z povinného nosenia rúšok na verejných priestranstvách pre osoby s diagnostikovanými respiračnými či kožnými chorobami, ktorá bola prvýkrát plošne zavedená v opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) 4. júla 2020.

Táto výnimka však bola zrušená novým opatrením ÚVZ SR, ktoré bolo ohlásené 29. augusta a začalo platiť 2. septembra, keď sa nanovo otvorili školy a začal školský rok. Následne bolo povinné nosenie rúšok opätovne predĺžené ďalším opatrením zo 14. septembra, ktoré je momentálne v platnosti do 1. októbra 2020, pričom možno očakávať jeho ďalšie predĺženie. ÚVZ SR na svojej stránke uviedol, že zdravotnú výnimku mnohí zneužívali.

10 najhorších hoaxov, vďaka ktorým teraz máme druhú vlnu korony

Zavádzajúce informácie z príspevkov vyvrátila Polícia SR prostredníctvom statusu z 27. augusta 2020. Vo svojom stanovisku uviedla, že opatrenie o povinnosti nosenia rúšok nie je možné obísť, pričom sa opiera o § 163 a § 164 Trestného zákona, tj. trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

Nepravdivé je aj tvrdenie, že neukázať potvrdenie o zdravotnom stave predavačovi, policajtovi či kontrolórovi je ústavným právom každého človeka. Opatrenia ÚVZ SR sú všeobecne záväznými právnymi predpismi príslušného orgánu štátnej správy a sú plne v súlade ako s Ústavou SR, tak aj s právnym poriadkom SR.

Konkrétne sa riadia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Stanovisko k ústavnosti práva „neukazovať informácie o svojom zdravotnom stave“ poskytol pre AFP Marek Domin, expert na ústavné právo a docent na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Podľa neho je predmetný faceebookvý status ukážkovým príkladom laickej interpretácie (fakticky dezinterpretácie) ústavy a základných práv a slobôd, ktoré ústava chráni. Podľa Domina počíta Ústava SR s výnimkami z nedotknuteľnosti súkromia fyzických osôb.

„Ak by naozaj malo platiť, že osoba má právo neposkytovať informácie o svojom zdravotnom stave nikomu a za žiadnych okolností, znamenalo by to popretie garancií ostatných základných práv a slobôd, napríklad aj práva na ochranu zdravia (čl. 40 Ústavy SR), o ktorého ochranu v prípade povinnosti nosiť rúško ide. Takže žiadne ústavné právo neposkytovať informácie o zdravotnom stave bez akejkoľvek výnimky neexistuje.“ Domin upozorňuje aj na to, že neexistuje ani ústavné právo nenosiť rúško – opatrenia však musia byť primerané.

„Povinnosť nosiť rúško predstavuje istú formu zásahu do základných práv a slobôd, napríklad osobnej slobody či slobody pohybu (čl. 17 resp. čl. 23 Ústavy SR). Aj tieto práva sú relatívne, teda obmedziteľné. Akékoľvek ich obmedzenie však musí rešpektovať princíp proporcionality, teda zjednodušene povedané, musí byť primerané. Vzhľadom na existujúcu úroveň poznania z oblasti medicíny/epidemiológie sa zdá, že skutočne ide o obmedzenie primerané, teda v súladné s ústavou.“

Zdroje: Hoaxy a podvody - Polícia SR, TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech