Kre­a­tív­ne rie­še­ne, ako si spra­viť “poria­dok” na scho­do­ch

Lukáš Gašparík jr. / 25. júna 2015 / Lifehacking

Pred­stav si situ­áciu, že sa ponáh­ľaš a zra­zu sú pred tebou scho­dy plné ľudí. Jed­ni krá­ča­jú, dru­hí počas nich cha­tu­jú a ďal­ší sa na nich roz­prá­va­jú. Ten­to veľ­ký prob­lém sa jed­na z ame­ric­ký­ch uni­ver­zít roz­hod­la vyrie­šiť po svo­jom.

 

Určite poznáš aj ty ten problém, keď v škole zazvoní alebo skončí prednáška a zrazu sa všetci nahrnú na schody s cieľom utiecť už konečne zo školy. Schody sú úzke a ľudí je veľa, večný problém. Niektorí z nich ešte popritom chatujú a kráčajú si ako keby mali na tie schody celý deň. Mnoho krát sa teda stáva, že ľudia na schodoch do seba narážajú, čím vzniká nebezpečenstvo pádu zo schodov. Čo sa s tým však dá spraviť? Zakázať chatovanie na schodoch alebo nebodaj zrušiť schody a za viesť všade výťahy? Nie!

 

 

Riaditeľ americkej University of Utah prišiel rozhodne s lepším a kreatívnym riešením, pomocou ktorému sa mu podarilo vyriešiť večný problém zápchy na schodoch. A pritom stačilo tak málo. Jediné čo spravil je to, že rozdelil schody na tri pruhy. Schody sú tak rozdelené na časť pre kráčajúcich, časť pre tých, ktorí sa ponáhľajú a bežia, a neuveríte, ale aj na časť pre tých, ktorí chatujú.

 

Naozaj kreatívne riešenie ako vyriešiť zápchu na schodoch. Za nás má tento riaditeľ určite palce hore. A čo ty, zažívaš podobné problémy? Prijal by si podobné pruhy na schodoch aj na tvojej škole? :)

 

zdroj: collegehumor.com

Pridať komentár (0)