Kto na Slovensku záraba menej ako 600 eur? 

  • Koľko Slovákov pracujúcich na plný pracovný úväzok zarába menej ako 600 eur v hrubom? Koľko majú rokov?
  • Sú to prevažne muži alebo ženy? Žijú v Bratislavskom či Prešovskom kraji? A pracujú v reštauráciách alebo v bankách?
pus.
unsplash.com, pixabay.com
  • Koľko Slovákov pracujúcich na plný pracovný úväzok zarába menej ako 600 eur v hrubom? Koľko majú rokov?
  • Sú to prevažne muži alebo ženy? Žijú v Bratislavskom či Prešovskom kraji? A pracujú v reštauráciách alebo v bankách?

Otázky na tieto odpovede jasne vyplývajú z prieskumu spoločnosti WOOD & Company, ktorá ho realizovala na základe údajov Štatistického úradu SR.

Zvyšovanie minimálnej mzdy rezonuje v spoločnosti každý rok. Kým zamestnanci s nízkymi príjmami tieto kroky vítajú, zamestnávatelia sa naopak bránia. Od jari už zaznelo niekoľko verzií pre jej úroveň stanovenú pre rok 2020. Hovorilo sa o čiastke 600 eur.

Dnes je to už jasné, minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 520 eur na 580 eur. Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, sa zamerala v aktuálnej analýze na to, ktorých Slovákov, firiem či regiónov sa zvyšovanie minimálnej mzdy najviac dotýka. 

Na Slovensku v roku 2018 zarábalo menej ako 600 eur v hrubom 13,3 % zo všetkých zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok. Hrubá mzda pod 600 eur sa týkala viac žien ako mužov. Nakoľko v roku 2018 videlo na výplatnej páske v hrubom menšiu sumu ako 600 eur až 15,5 % zo zamestnaných Sloveniek a 11,3 % zo zamestnaných Slovákov.

zdroj: pixabay.com

Pomôže vysokoškolský diplom? 

Aj vzdelanie zohráva svoju rolu. V analyzovanom roku totiž až takmer tretina zamestnancov s maximálne ukončeným základným vzdelaním nezarobila viac ako 600 eur v hrubom. Plat nižší ako 600 eur sa týka aj takmer pätiny zamestnancov s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity. Avšak ani maturita nemusí byť vždy zárukou vyššieho platu. 

Napríklad vyše 13 % zamestnancov s úplným stredným všeobecným vzdelaním zarába pod 600 eur. Naopak, zamestnanci s vysokoškolským diplomom či titulom majú plat nižší ako 600 eur v menšej miere (do 5 %).

V prípade zamestnancov na plný pracovný úväzok vo veku do 19 rokov majú plat nižší ako šesť stoviek eur traja z desiatich takýchto zamestnancov. Takýto plat nie je raritou ani v prípade zamestnancov vo veku 20 – 24 rokov s pätinovým podielom. 

zdroj: pixabay.com

Naopak, najnižší podiel zamestnancov na plný úväzok s platom nižším ako 6 stoviek sa týka vekovej kategórie 30 – 39 rokov (podiel na úrovni cca 11 % zo všetkých zamestnancov vo veku 30 – 39 rokov). S rastúcim vekom ale podiel zarábajúcich pod spomínanú sumu opäť rastie. Približne 15 % zamestnancov vo veku nad 50 rokov zarába menej ako 600 eur v hrubom.

Regiony hrajú svoju rolu

Aj to, v ktorom regióne žijeme či pracujeme, vplýva na náš plat. Takmer 23 % zamestnancov z Prešovského kraja zarába menej ako 600 eur v hrubom. Druhý najväčší podiel zamestnancov s takýmto platom eviduje Nitriansky kraj (16,5 %), nasledovaný Banskobystrickým krajom (15,4 %) a Košickým krajom (14,8 %). Naopak, v Bratislavskom kraji zarába menej iba každý štrnásty zamestnanec.

zdroj: pixabay.com

Ubytovanie a stravovacie služby sú na tom najhoršie

Najväčší podiel zamestnancov s platom pod 600 eur v hrubom sa týka firiem zameraných na ubytovacie a stravovacie služby. V ich prípade takmer polovica zamestnancov zarába pod 600 eur. V oblasti administratívnych služieb je plat nižší ako 600 eur realitou v prípade 27 % zamestnancov. V stavebníctve zarába menej takmer 21 % zamestnancov.

Naopak, v spoločnostiach zaoberajúcich sa dodávkou elektriny, pary a plynu, finančnými a poisťovacími službami či informáciami a komunikáciou zarábajú menej ako 600 eur iba jeden, maximálne dvaja, zamestnanci zo 100.

zdroj: WOOD & Company, slovak.statistics.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech