KVÍZ: Začiatok slobody náboženstva, ako ho dnes poznáme. Ako dobre poznáš Máriu Teréziu či Jozefa II.?

  • V týchto dňoch si pripomíname vydanie Tolerančného patentu Rakúsko-Uhorským cisárom Jozefom II.
  • Pri príležitosti vydania Tolerančného patentu vznikol tento kvíz
  • Otestuj sa ako dobre poznáš Jozefovu matku Máriu Teréziu, samotného Jozefa II. a aj jeho súrodencov
Marka Terka
Wikipedia/ Voľné dielo
  • V týchto dňoch si pripomíname vydanie Tolerančného patentu Rakúsko-Uhorským cisárom Jozefom II.
  • Pri príležitosti vydania Tolerančného patentu vznikol tento kvíz
  • Otestuj sa ako dobre poznáš Jozefovu matku Máriu Teréziu, samotného Jozefa II. a aj jeho súrodencov

V týchto dňoch si pripomíname vydanie Tolerančného patentu Rakúsko-Uhorským cisárom Jozefom II., ktorý znamenal náboženskú slobodu a občiansku rovnoprávnosť pre stúpencov troch náboženstiev evanjelikov, katolíkov a pravoslávnych. Tolerančný patent síce neznamenal úplnú slobodu náboženského vyznania ako ju poznáme dnes, ale stal sa prvým krokom k absolútnej náboženskej slobode. Tiež prakticky zastavil protireformáciu, ktorá v habsburgovských krajinách prebiehala.

Zámok Holíč bol kedysi klenot Uhorska, kde oddychovala Mária Terézia. Dnes chátra, nie sú naň peniaze

Stúpenci týchto vyznaní mohli vlastniť majetok, venovať sa remeslám, stať sa občanmi miest, získať akademické hodnosti a zastávať verejné funkcie. Na chrámy týchto vyznaní sa zo začiatku vzťahovali určité obmedzenia ako zákaz vchodov z hlavnej ulice alebo námestia ale tie boli čoskoro zrušené. Avšak katolícke náboženstvo naďalej zostalo jediným verejným a štátnym náboženstvom.

Pri príležitosti vydania Tolerančného patentu vznikol tento kvíz. Otestuj sa ako dobre poznáš Jozefovu matku Máriu Teréziu, samotného Jozefa II. a aj jeho súrodencov.

Na základe akého dokumentu mala Mária Terézia nárok na rakúsko-uhorský trón?

Andreas_Moeller_-_Erzherzogin_Maria_Theresia_-_Kunsthistorisches_Museum Andreas Møller/Wikipedia/Voľné dielo
Správne! Nesprávne!

Pragmatická sankcia je nariadenie cisára Karola VI. z 19. apríla 1713 o nástupníctve v habsburských krajinách, ktoré sa stalo základným zákonom habsburskej monarchie. Ustanovila nedeliteľnosť monarchie a nové pravidlá nástupníctva, ktoré zaisťovali nástupníctvo i po ženskej línii. Vlastne je to zákon umožňujúci ženám nastúpiť na trón. Na základe nej si Mária Terézia nárokovala právo na rakúsko-uhorský trón.

Ktorého štátu nebola Mária Terézia kráľovnou?

Kaiserin_Maria_Theresia_(HRR) Wikipedia/Voľné dielo
Správne! Nesprávne!

Mária Terézia nikdy nebola kráľovnou Poľska. V ostatných štátoch bola kráľovnou, aj keď jej cesta na Uhorský trón bol komplikovaná. Jej celý titul znel: Mária Terézia, cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, Kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska.

Koľko detí porodila Mária Terézia?

Maria_Theresia_Familie Wikipedia/Voľné dielo
Správne! Nesprávne!

Mária Térezia porodila 16 detí. Z toho 13 sa dožilo na tie časy dospelého veku. Z jej detí sa najznámejšími stali Mária Antoinetta, Jozef II. Habsburský a Leopold II.

Ktorí z jej synov sa stali neskôr rímsko-nemeckými cisármi?

Joseph_II(002) Wikipedia/Voľné dielo

Potrebný počet správnych odpovedí: 2

Správne! Nesprávne!

Mária Terézie je často označovaná aj ako „Matka dvoch cisárov“. Najskôr sa stal rímsko-nemeckým cisárom syn Jozef II. Po jeho smrti tento titul prepadol Leopoldovi II.

Ktorá z dcér Márie Terézie skončila neslávne pod gilotínou?

800px-Marie-Antoinette;_koningin_der_Fransen Jean-Baptiste Gautier Dagoty/Wikipedia/Voľné dielo
Správne! Nesprávne!

Maria Antónia Habsbursko-lotrinská, známa ako Mária Antoinetta sa ako pätnásťročná stala manželkou francúzskeho následníka trónu. Od roku 1774 bola francúzskou kráľovnou. Ona a jej muž Ľudovít XVI. boli popravení počas Veľkej francúzskej revolúcie.

Najobľúbenejšia dcéra Márie Terézie Mária Kristína istý čas žila v Slovenskom meste. Vieš v akom?

Meister_der_Erzherzoginnenportraits_001 Jean-Baptiste Gautier Dagoty/Wikipedia/Voľné dielo
Správne! Nesprávne!

Mária Kristína žila so svojim manželom Albertom Sasko-Tešínským v Bratislave. Albert bol v rokoch 1765 – 1780 uhorským miestodržiteľom. Za sídlo si zvolil Bratislavský hrad, kde vystavil nový palác, teraz prezývaný ako „tereziánum“. S manželkou Máriou Kristínou tu žili nepretržite do roku 1780, keď sa uprázdnilo miestodržiteľské miesto vo vtedajšom Rakúskom Nizozemsku so sídlom v Bruseli.

Akými reformami sa preslávila Mária Terézia?

800px-Adel_im_Wandel85 Martin van Meytens/Wikipedia/Voľné dielo

Potrebný počet správnych odpovedí: 3

Správne! Nesprávne!

Mária Terézia presadzovala tzv. osvietenský absolutizmus. Reformy Márie Terézie, ktoré sa často označujú ako tereziánske reformy, sa považujú za začiatok osvietenského absolutizmu v rakúskej monarchii. K najvýznamnejším reformám patrí reforma školstva, hospodárstva alebo súdnictva. Významné boli aj reformy zdravotníctva, cirkvi alebo vojenské.

Koľko bolo Sliezskych vojen?

Hohenfriedeberg_-_Attack_of_Prussian_Infantry_-_1745 Wikipedia/Voľné dielo
Správne! Nesprávne!

Sliezske vojny je pomenovanie troch vojen v polovici 18. storočia medzi habsburskou dynastiou, presnejšie Máriou Teréziou a pruským kráľom Fridrichom II. o zvrchovanosť nad Sliezskom. Považujú sa za súčasť vojen o rakúske dedičstvo a sedemročnej vojny.

Kde na Slovensku mal manufaktúry manžel Márie Terézie František Štefan Lotrinský?

Frans_I_von_Habsburg Wikipedia/Voľné dielo

Potrebný počet správnych odpovedí: 2

Správne! Nesprávne!

František Štefan Lotrinský bol úspešný podnikateľ, ktorý pomáhal zásobovať vojnou vypriahnutú štátnu pokladnicu Rakúska. Svoje manufaktúry založil aj v Holíči a Šaštíne. V prvom menovanom meste vyrábal majoliku, v Šaštíne mal manufaktúra na výrobu bavlnených látok.

Jozef II. posunul monarchiu smerom k modernej krajine akým počinom?

800px-Kaiser_Joseph_II_by_Georg_Decker Wikipedia/Voľné dielo
Správne! Nesprávne!

1. novembra 1781 bol v rakúskych a českých krajinách (v roku 1785 aj v Uhorsku) vydaný tzv. Patent o zrušení nevoľníctva. Na základe neho bolo zrušené nevoľníctvo a bolo nahradené miernejším stavom, a to poddanstvom. Zákaz mučenia vydala už jeho matka.

Čím nezvyčajným sa preslávil Jozef II.?

Joseph2pflug_1799 Wikipedia/Voľné dielo
Správne! Nesprávne!

Jozef II. počas svojho života veľa cestoval po Európe – inkognito (v utajení) ako gróf Falkenstein (čo bol jeden z titulov, ktoré zdedil po svojom otcovi). Na svojich cestách spoznával život a obyvateľstvo vo svojej monarchii, ale aj v celej Európe. Tieto poznatky z ciest boli základom pre jeho reformy.

Jozef II. bol do svojej ženy Izabely Parmskej zaľúbený, tá jeho lásku však neopätovala. S ktorým Jozefovým súrodencom mala tajnú aféru?

Jean-Marc_Nattier_005 Jean Marc Nattier/Wikipedia/Voľné dielo
Správne! Nesprávne!

Jozef sa do svojej manželky zamiloval, tá ale jeho city neopätovala. Niektorí historici sa domnievajú, že bola zamilovaná do Jozofevej sestry Márii Kristíny, s ktorou mala mať tajnú aféru. Základom týchto dohadov je uchovaná korešpondencia medzi dvoma mladými ženami, kde nešetria nežnosťami.

Čím si pohneval Jozef II. Katolícku cirkev?

800px-Crown_of_Joseph_II Michal Maňas/Wikipedia/Voľné dielo
Správne! Nesprávne!

Jozef II. a predstavitelia Katolíckej cirkvi mali od začiatku napäté vzťahy. Jozef sa snažil obmedzovať styky s Rímom a tiež paralyzovať mocenský vplyv pápeža. Katolícku cirkev najviac pohoršilo rušenie kláštorov. Jozef rušil kláštory, ktoré sa nevenovali prospešným činnostiam ako učeniu, alebo neslúžili ako nemocnice.

Otestuj sa v našom kvíze ako dobre poznáš obľúbenú panovníčku Máriu Teréziu, cisára Jozefa II. a Habsburgovcov?

Maria_Theresia_Familie

Výborne. História ti ide.

Hohenfriedeberg_-_Attack_of_Prussian_Infantry_-_1745

Dobre. Nejaké vedomosti z dejepisu si ešte pamätáš.

800px-Adel_im_Wandel85

Nevadí, stále si to môžeš naštudovať.

Zdroj: O škole 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK