LGBTI komunita sa cíti na Slovensku ohrozená. Podporiť ich najnovšie odmietlo aj ministerstvo

  • Ministerka kultúry rozhodla o tom, že finančne nepodporí ani jeden z projektov predložených organizáciami zastupujúcimi LGBTI komunitu
  • Udelenie dotácií týmto projektom pritom navrhla aj odborná hodnotiaca komisia
  • Ministerstvo do budúcnosti podmienky dotácií zmenilo natoľko, že podpora projektov LGBTI organizácií nebude možná vôbec
pixabay.com
  • Ministerka kultúry rozhodla o tom, že finančne nepodporí ani jeden z projektov predložených organizáciami zastupujúcimi LGBTI komunitu
  • Udelenie dotácií týmto projektom pritom navrhla aj odborná hodnotiaca komisia
  • Ministerstvo do budúcnosti podmienky dotácií zmenilo natoľko, že podpora projektov LGBTI organizácií nebude možná vôbec

Už vyše desaťročie sa LGBTI organizácie uchádzajú o podporu pre svoje kultúrne aktivity z dotačného programu od Ministerstva kultúry SR. Výnimkou nie je ani tento rok, keď žiadali o podporu 8 projektov. Išlo napríklad o Filmový festival inakosti a Dúhový PRIDE Bratislava, ktoré boli finančne podporené z tejto výzvy aj v minulosti.

Tento mesiac sa Ministerstvo kultúry rozhodlo nepodporiť ani jeden z projektov organizácií Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a divadla Nomantinels. Dôvodom mala byť nedostatočná kvalitu a výsledky posúdenia odbornej komisie.

„Roky neboli s našimi projektami väčšie problémy a napr. Filmový festival inakosti bol podporovaný z tejto dotačnej schémy každoročne od roku 2008, preto nám prišli zverejnené výsledky a ich odôvodnenie zvláštne,” hovorí výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko.

zdroj: Pixabay.com

Vyžiadali si tak všetky materiály odbornej komisie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Napriek tomu, že ministerstvo im ich opakovane odmietlo sprístupniť v kompletnej podobe, aj z čiastočne sprístupnených dokumentov vyplynulo, že odborná komisia navrhla na podporu 6 z 8 projektov. Medzi nimi aj Filmový festival inakosti 2019 s navrhovanou podporou 35-tisíc eur  a Dúhový PRIDE Bratislava 2019 s podporou 19-tisíc eur.

Rekordná výška navrhovanej podpory svedčí o vysokej kvalite projektov. Oficiálne zdôvodnenie neudelenia dotácie tak nezodpovedá realite. O udelení dotácie vo finále rozhoduje ministerka kultúry a už dnes je zrejmé, že vyradenie všetkých LGBTI organizácií je jej osobné rozhodnutie.

zdroj: Pixabay.com

V minulosti pritom tvorila finančná podpora pre projekty zamerané na LGBTI ľudí len malú časť celkovej výšky dotácií. Napríklad v roku 2015 to boli 3 projekty podporené dotáciou vo výške 11 500 eur z celkovo podporených 132 projektov v sume 375 300 eur. V roku 2017 bolo podporených 6 projektov v tejto téme so sumou 60 900 eur z celkovej prerozdelenej sumy na program 980 000 eur.

Slovensko a LGBTI

V našej krajine sme v posledných desaťročiach zvyknutí neustále počúvať výzvy na celospoločenskú alebo aspoň odbornú diskusiu o postavení LGBT ľudí. Avšak nato, aby sa takáto diskusia mohla viesť vo vecnom a konštruktívnom duchu a aby viedla k riešeniam na zlepšenie života týchto ľudí na Slovensku, je potrebné vychádzať z hodnoverných údajov o ich situácii.

zdroj: Pixabay.com

A tie na rozdiel od iných krajín, na Slovensku takmer vôbec nemáme. Neexistencia dát tak vytvára akýsi uzavretý kruh diskriminácie a neaktivity. Kompetentní, ktorí by mali dáta zbierať, tak nerobia, lebo na to nevidia dôvod alebo predpokladajú, že dotknuté osoby by dáta odmietli poskytnúť.

To vedie štátne orgány a politikov k vyhláseniam, že neexistujú dôkazy o diskriminácii, a teda žiadne opatrenia na jej zamedzenie nie sú potrebné.

LGBT ľudia tak vidia, že nie je ochota zaznamenávať ich skúsenosť a zmeniť situáciu v krajine. To častokrát posilňuje ich nedôveru ohľadom toho, ako sa bude s dátami narábať, a presvedčenie, že sa nič nezmení. Kruh sa tým uzatvára a situácia sa opakuje.

Iniciatíve Inakosť sa však rozhodla ďalej nechodiť v kruhu, a pravidelne realizuje celoslovenský LGBT prieskum.  Z toho najnovšieho, ktorého sa zúčastnilo 2 088 respondentov, vyplynulo okrem iného aj to, že 56,5 % opýtaných sa domnieva, že miera prijatia LGBT ľudí zo strany spoločnosti na Slovensku je len veľmi malá.

Z krajov má v odpovediach najväčšie zastúpenie Bratislavský kraj s podielom až 43,9 %, ostatné kraje sú proporčne zastúpené približne rovnako (6 – 9 %).

zdroj: Pixabay.com

Skoro 30 % zaradilo svoj čistý mesačný príjem do rozsahu od 381 do 880 eur, 18,9 % respondentov uviedlo, že ešte nezarába. 10,2 % opýtaných zarába viac ako 1 500 eur.

32 % ľudí uviedlo, že sú v práci otvorení, čo sa týka ich orientácie a rodovej identity. Naopak, až 62,5 % opýtaných uviedlo, že v práci tajili, že sú LGBT. Podľa 61,4 % respondentov a respondentiek by zlepšilo život LGBT ľudí na Slovensku možnosť vziať sa alebo uzavrieť životné partnerstvo.

Najviac, 67,9 %, respondentov a respondentiek si myslí, že páry rovnakého pohlavia chcú uzavrieť zväzok, pretože si chcú zabezpečiť spoločné veci ako dedenie a informovanie o zdravotnom stave.

Až polovica respondentov a respondentiek 50,3 % pociťuje ohrozenie preto, že je LGBT, na ulici, námestí alebo na inom verejnom priestranstve.

zdroj: inakost.sk, dotacie.culture.gov.sk, prieskum Iniciatíva Inakosť

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK