Live stre­am z ves­mí­ru už v plne fareb­nej HD kva­li­te!

Lukáš Gašparík jr. / 22. júna 2015 / Tools a produktivita

Nič sa nevy­rov­ná pohľa­du z ves­mí­ru na Zem. Vďa­ka pokro­ku, kto­rý je neza­sta­vi­teľ­ný, sme opäť o kus ďalej a už teraz si môže­me vychut­nať skve­lé zábe­ry, kto­ré nasní­ma­li astro­nau­ti z medzi­ná­rod­nej ves­mír­nej sta­ni­ce ISS.

 

Práca astronauta je snom každého chlapca, avšak splní sa to len vyvoleným. A tých pár vyvolených, ktorí obývajú medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS, má teraz ešte viac o zábavu postarané. Na Zem zoslali totižto skvelé zábery, ktoré sú vôbec po prvý krát nasnímane v plne farebnej HD kvalite. A zábery rozhodne stoja za pozretie.

Celý projekt sa začal už v decembri 2013 a januári 2014, kedy ruský astronauti namontoval na vesmírnu stanicu ISS ultra HD kamery, ktoré majú dúhovku na vonkajšej strane stanice ISS, takže sú neustále otočené k Zemi. Kamery zachytávajú 60 až 90 sekúnd dlhé videá v 4K rozlíšení. Ako môžete vidieť na výslednom videu, tak z vesmíru už vieme rozoznávať aj jednotlivé autá idúce po diaľnici. Skvelé!

 

 

Tieto zábery sú však len akýmsi medzistupňom pred tým, čo nás ešte len čaká. V blízkej dobe by sme sa totižto mali dočkať live streamu v 4K kvalite. Live stream z vesmíru je však možné sledovať už aj teraz, avšak nie v takej kvalite. Nový projekt UrtheCast by tak mal poskytnúť kvalitnejšie zábery a čo je ešte dôležitejšie, tento stream budete môcť využívať kedykoľvek sa vám bude chcieť. Samozrejme, pokiaľ práve nebude vaša oblasť na odvrátenej strane.

 

 

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)