Český Kaufland hlási nárast platov o desiatky percent

  • Po februárovom zvyšovaní miezd v sieti supermarketov Lidl, je na rade aj Kaufland
  • V Česku spoločnosť hlási nárast miezd zamestnancov o desiatky percent
  • Spoločnosť si aj týmto krokom chce potvrdiť na pracovnom trhu svoje miesto atraktívneho zamestnávateľa
20170803_065217
ahojkomarno.sk
  • Po februárovom zvyšovaní miezd v sieti supermarketov Lidl, je na rade aj Kaufland
  • V Česku spoločnosť hlási nárast miezd zamestnancov o desiatky percent
  • Spoločnosť si aj týmto krokom chce potvrdiť na pracovnom trhu svoje miesto atraktívneho zamestnávateľa

Vo februári zvyšovanie platov oznámila obľúbená sieť supermarketov Lidl, a to nie len v Českej republike, ale aj na Slovensku. Už v marci si k svojmu do­te­raj­šiemu zá­robku zamestnanci pri­pí­sali 5 % a Lidl sa môže po­chvá­liť aj zvý­še­ním ná­stup­nej mzdy (za po­sledné ob­do­bie až o tre­tinu). Spoločnosť si tak pripísala ná­rast pla­tov o 30 % za posledný rok a pol aj me­sačný plat vyšší než je tr­hový prie­mer od­vet­via. Ga­ran­tuje tiež prie­merný me­sačný plat svo­jich po­klad­ní­kov na hra­nici 845 eur (celý článok si prečítaš TU).

K Lidlu sa dnes pridáva aj Kaufland a v susednom Česku ohlasuje zvyšovanie platov zamestnancom na prevádzkových funkciách o celých 26 %. Informovali o tom na svojom webe české Hospodářské noviny. Zamestnanec pracujúci na plný úväzok ako asistent predaja, by si už v júni mohol odniesť v prepočte približne 939 eur v hrubom. Táto suma bude platiť aj pre všetkých nových pracovníkov ako garantovaná najnižšia nástupná mzda v celej Českej republike okrem Prahy, kde sa kvôli špecifickej situácii navýši ešte o niečo viac. V hlavnom meste to po trojmesačnej skúšobnej dobe má byť po prepočte už približne 1017 eur.

Odborníci hodnotia tento krok spoločnosti veľmi pozitívne a hovoria o výsledku dlhodobého dialógu. K téme sa pre ihned.cz vyjadrila aj hovorkyňa Kaufland Česká republika, Renata Maierl: „Chceme byť aj naďalej atraktívnym zamestnávateľom. Zvýšením miezd chceme oceniť náročnú prácu našich ľudí, ktorým ponúkame celú škálu pracovných úväzkov od celodenných, 8-hodinových, cez rôzne formy kratších úväzkov až po brigádnicke dohody.“

Kaufland Slovenská republika ukončil roku 2016 s obratom, ktorým pokoril miliardu eur a po desaťročí na našom trhu zamestnáva viac ako 5000 zamestnancov. Na to, či sa na podobný krok chystá aj u nás, sme sa opýtali priamo spoločnosti. Odpoveď prišla neurčitá: Mzdy našim zamestnancom upravujeme pravidelne. Nárast mzdy odzrkadľuje hospodársky výsledok spoločnosti a situáciu na trhu práce, pričom je pre nás dôležité, aby boli naši zamestnanci odmeňovaní výrazne lepšie ako priemer v našom segmente.Nuž, uvidíme.

Zdroj: ihned.cz

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech