Chemplay: Ako sa z jednoduchého detského nápadu stal revolučný projekt

  • Ivana Kravárová a Adrián Hegedűš vytvorili hru na zábavnú výučbu chémie ešte počas základnej školy
  • V neuveriteľne mladom veku museli vstúpiť do náročného sveta podnikania a financií
  • Dnes je Chemplay prelomovou edukačnou pomôckou a čoskoro sa dočká aj aplikácie
chetit
I. Kravárová, A. Hegedűš
  • Ivana Kravárová a Adrián Hegedűš vytvorili hru na zábavnú výučbu chémie ešte počas základnej školy
  • V neuveriteľne mladom veku museli vstúpiť do náročného sveta podnikania a financií
  • Dnes je Chemplay prelomovou edukačnou pomôckou a čoskoro sa dočká aj aplikácie

Hru na zábavnú výučbu chémie ChemPlay ste vytvorili, keď ste mali iba 14 rokov. Pripomeňte nám, ako tento nápad vznikol. Ako dlho trvala jeho realizácia?

S tvorbou sme začali v kvarte, t.j. v deviatom ročníku, keď sme v rámci jednej práce vytvárali vlastný projekt. Oboch nás vtedy chytilo chemické názvoslovie a oslovilo nás najmä to, že sme pochopili princípom. Potom bolo už všetko jednoduché, hodiny sme si užívali a občas sa aj nudili. Videli sme ale, že spolužiaci, ktorí učivu nepochopili, mali problémy. Chodili za nami, pýtali sa, my sme vysvetľovali. Tam vznikol základný koncept – urobíme hru, pretože pri tej sa učí ľahko a príjemne. Bude sa týkať chémie, pretože nás baví a má s ňou veľa spolužiakov problém. A hlavne, dôraz dáme na pochopenie, nie na bifľovanie, ako to býva zvykom na našich školách.

Tvorba základného dizajnu hracieho plánu a pravidiel nám zabrala asi rok, po ktorom sme sa prihlásili na prvú súťaž. Chceli sme vidieť reakcie rodičov, pedagógov aj samotných študentov a získať čo najviac spätnej väzby. Postupne sme hru stále doľaďovali, testovali a predstavovali aj v zahraničí, až sa po troch rokoch dočkala výroby. Momentálne sa snažíme preniknúť aj do zahraničia a pracujeme na tvorbe aplikácie, ktorá má byť akousi nadstavbou na doskovú formu hry.

Aké boli prvotné reakcie detí a učiteľov počas testovacieho procesu tejto hry?

Pozitívne! Veď sa “vymanili” z bežnej hodiny. :) Študentom sa počítalo najmä to, že sa mohli hrať. Bolo to niečo iné, nesedeli celú hodinu pred tabuľou a neprijímali pasívny výklad učiteľa. Každý mal svojho panáčika, museli sa aktívne zapájať. Nemali problém klásť učiteľom otázky, diskutovali, navzájom si pomáhali a taktizovali. V jednej triede sme sa stretli aj so žiakmi, ktorí sa nás sami začali pýtať na oblasti, ktoré ešte nepreberali. Motivačným faktorom bolo viac bodov, ktoré by získali. Záujem tak prišiel z ich strany. Je to úplne iná situácia ako bežne, pretože sú téme otvorení a sami chcú získavať vedomosti.

V Česku sme sa stretli s pani učiteľkou, ktorá žiakov rozdelila do skupín, nedala im voľnú ruku. A práve vtedy urobili asi najväčší pokrok. Po testovacej dvojhodinovke za nami nadšená prišla, že konečne pochopil aj ten najslabší študent, a to aj vďaka spolužiakom.
Od učiteľov máme tiež pozitívne ohlasy. Samozrejme, hru sa nedá používať stále a je nutné prebrať aj teóriu. No každý, s kým sme hru testovali, nám povedal, že už po prvých pár kolách vedel, ako ktorý žiak učivu rozumie.

Z pohľadu učiteľa má veľký význam voľnosť pravidiel a odpoveďové hárky, do ktorých študenti všetko zapisujú. Pri názvosloví učiteľ tak aj spätne vidí, aké prvky mal žiak k dispozícii, a čo z nich dokázal vytvoriť, a má možnosť sa k tomu vrátiť.

Zobraziť celú galériu (12)
zdroj: I. Kravárová, A. Hegedűš

V poslednom rozhovore pre Startitup ste spomenuli, že hra je ešte nepredajná a existujú iba testovacie prototypy. Dnes si ju môže kúpiť prakticky každý. Čím všetkým ste prešli, kým sa hra úspešne dostala do e-shopu?

Ak si dobre spomíname, posledný rozhovor pre Startitup sme robili v čase, kedy prebiehala naša crowdfundingová kampaň. Tá nakoniec skončila úspešne a pred nami stál obrovský záväzok – vyrobenú hru doručiť všetkým, ktorí nás svojimi príspevkami podporili.

Veľkou výzvou sa pre nás stalo hľadanie výrobcu. Aby sa hra dala používať v školách, musela splniť všetky potrebné kritériá európskej legislatívy pre hračky, napr. zdravotnú nezávadnosť, ale aj iné, s certifikáciou súvisiace procesy, ktoré boli finančne náročné. Po troch mesiacoch sme sa rozhodli vydať hru v spolupráci s Pedagogickým vydavateľstvom Didaktis, ktoré má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a je etablované na slovenskom aj českom trhu.

Pustili sme sa teda do riešenia definitívnej grafiky hry. Náš hrací plán sa nám páčil, ale chceli sme počuť aj názor profi grafikov. Tí nakoniec urobili posledné úpravy a pripravili podklady vhodné do výroby. Nešlo len o hrací plán. Chvíľu trval aj návrh krabice, kartičiek, ktoré sú súčasťou hry a spracovanie publikácie, ktorá sa v hre nachádza. Nejaký čas trvala odborná a jazyková korektúra v slovenčine aj češtine. Navonok sa to nezdá, ale kým sme mohli držať v rukách hotovú hru, muselo sa udiať veľa krokov a zapojiť bolo potrebné veľa ľudí a odborníkov.

Hru ste zaradili aj na český trh. V čom sa líši od toho slovenského? Koľko škôl v oboch krajinách v súčasnosti využíva váš produkt?

V Česku je trh so vzdelávacími hrami úspešný, hry vo vyučovacom procese nie sú ojedinelé, o to väčšie nároky sa kladú na kvalitu. Preto sme nechceli nič podceniť. Na Slovensku sme počítali s tým, že budeme “pioniermi” a k bežnému využívaniu hry na školách povedie veľmi dlhá cesta. Hra samotná totiž učiteľa nezastúpi, je to “len” prostriedok, ktorý dokáže učiteľovi výrazne pomôcť, ak to on sám chce. Využívanie hry kladie na učiteľa nároky. Odborné, ale aj ľudské. Napríklad, nie každý dokáže pred deťmi pripustiť, že si čímsi nie je istý a overiť správnosť odpovede spoločne so žiakmi a podobne. A práve toto deti veľmi vnímajú, týmto si učiteľ dokáže u detí budovať prirodzenú autoritu, uznanie a ich otvorenosť.

Už aj stanovenie predajnej ceny nebolo jednoduché. Každému potenciálnemu predajcovi je potrebné poskytnúť rabat tak, aby sa mu predaj oplatil. Rabatové nároky veľkých reťazcov sú však tak vysoké, že by sa cena hry musela výrazne zvýšiť, a tak by sa hlavná myšlienka, t.j. dostupnosť hry pre školy, stala nereálnou.

O presnom počte hier v školách už nemáme podrobné informácie. Vieme len o počtoch predaných kusov, tých je teraz asi 380. Vydavateľ ani predajca nemôže zo zákona poskytovať informácie o tých, ktorí si hru zakúpili.

Zobraziť celú galériu (12)
zdroj: I. Kravárová, A. Hegedűš

O vašu hru prejavili záujem aj ľudia z iných krajín ako je napríklad Nemecko či Belgicko. Odkiaľ sa o nej dozvedeli?

Podľa informácií, ktoré máme, kúpili si ju zatiaľ iba Slováci žijúci v zahraničí, ktorým slovensko-česká jazyková verzia vyhovuje. Boli to ľudia, ktorí podporili našu crowdfundingovú kampaň.

Prvýkrát sme v zahraničí predstavili ChemPlay v roku 2015 v Belgicku, počas celosvetového festivalu vedeckých prác mládeže Expo Sciences International 2015, kam nás vyslal AMAVET. Návštevníci videli prototyp v anglickom jazyku a hra ich zaujala.

Vtedy ešte nešlo o predajný výrobok, záujem však bol z rôznych krajín. Podmienkou bol ale hotový výrobok v angličtine. Je pre nás teda zaujímavé hľadať a nájsť vydavateľov v ostatných krajinách.

Vďaka čomu sa vám podarilo zohnať dostatok finančných prostriedkov na spustenie tohto produktu do výroby? Akú veľkú úlohu v tomto procese hrali sponzori a crowdfundingové kampane?

Financie boli dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou projektu, no treba povedať, že za tým stálo množstvo odhodlaných ľudí ochotných pomôcť. Ich pomoc a rady boli pre nás akýmsi “medzistupienkom” k naplneniu rozpočtu a bez nich by sa hra nikdy nedostala zo šuflíka.

Z finančného hľadiska boli sponzori a crowdfunding kľúčové. Z vlastných zdrojov by sme náš detský nápad nemali šancu dotiahnuť do finále a zrealizovať. Vstupnú investíciu, ktorá sa vyšplhala asi na 2 500 eur, poskytla rodičovská peňaženka. Boli to náklady na tlač jednotlivých verzií hry, tlač kompletných sád hracích plánov potrebných na niekoľkostupňové testovanie, takže hracie plány, ktoré sme postupne upravovali, sa niekoľkokrát menili a pred každým ďalším testovaním ich bolo potrebné pre celú triedu tlačiť nanovo. Ďalej to boli cestovné a ubytovacie náklady počas konferencií, súťaží a testovaní. Všetko sme riešili minimalisticky, ale čiastka sa aj tak postupne nabalovala.

Keď bola hra z nášho pohľadu hotová, bolo nám jasné, že buď projekt ukončíme, alebo musíme nájsť zdroje zvonku. Vedeli sme, že na získanie financií od sponzorov musíme mať v rukách viac ako len prezentáciu nápadu. Preto sme sami robili testovania a prihlasovali sa do súťaží. Víťazstvá a podpora poroty v každej z nich nám dodávali istotu, že šanca nájsť sponzorov na tento projekt je reálna.

Dnes si uvedomujeme, aký dôležitý bol moment, keď sme získali prvého sponzora. Keď sme hľadali ďalšieho, dokázali sme sa už prezentovať, že nám niekto uveril. Postupne pribúdali ďalší. Veľmi nám pomohli aj finančné odmeny zo súťaží, až sme sa rozhodli pre spustenie crowdfundingovej kampane. Netušili sme, čo nás čaká. Bola to fuška, ale prišla obrovská radosť, keď sme kampaň úspešne skončili. Vtedy prišiel na scénu náš posledný a hlavný sponzor, výroba sa mohla spustiť. Začala sa tak ďalšia etapa projektu, opäť náročná, ale bol to úžasný pocit.

Zobraziť celú galériu (12)
zdroj: I. Kravárová, A. Hegedűš

Aby teda vaša hra mohla slúžiť ako učebná pomôcka v školách, musia si ju školy zakúpiť. Neponúkate aj iné lacnejšie metódy ako sprístupniť výučbu chémie rovnako zábavným spôsobom?

Lacnejší spôsob? Čo je lacné a čo drahé? Vsadili sme od začiatku na kvalitu. Vychádzali sme z faktu, že s hrou sa v školách nebude zaobchádzať veľmi v rukavičkách. Vieme, ako to chodí :) Prioritou teda bolo, aby bola krabica aj hrací plán trvácne, z kvalitného materiálu. Aby vydržala oveľa viac ako dva roky. To čosi stojí. Školám navyše ponúkame taký spôsob balenia hry, na ktorom dokážu ušetriť peniaze, aj miesto.Pokiaľ vieme, takýto spôsob balenia do príchodu ChemPlay na trhu nebol.

Keď si porovnáte ceny hier od gigantov vyrábané v obrovských nákladoch, minimálne pre celú Európu, a ktoré nie sú vzdelávacie, pričom ich cena je rovnaká ako naša, “našu” cenu naozaj nemôžeme označiť za vysokú.

Aplikácia, na ktorej pracujeme, by mala byť dostupná každému zdarma. Je to istá alternatíva, lacnejšia aj dostupnejšia. Nechceme ale, aby doskovú hru kopírovala alebo nahradila, mala by ju skôr dopĺňať.

Začať s podnikaním v tak mladom veku musí byť veľká záťaž. Ako ste dokázali riešiť biznis a marketing a súčasne si plniť školské povinnosti?

Keď sme boli deti a s projektom začali, absolútne sme nemysleli na nejaké podnikanie. Bol tu nápad, nás bavilo ho tvoriť a spontánne sme sa nadchli myšlienkou, že náš nápad pomôže aj iným deťom. Nič iné za tým nebolo. Jednoducho čistá radosť.

Peniazmi sme sa nezaťažovali, išli úplne mimo nás. Zábavné bolo aj testovanie hry. Vtedy sme si už začali uvedomovať, koľko nových vecí sme sa popri hre naučili a stále sa priebežne aj učíme. Projekt sme robili za plného chodu, popri škole. Na tvorbu hry sme si vyčlenili všetky piatkové popoludnia, často aj soboty. Inak sme to nestíhali, v škole to bolo náročné a o našej hre prakticky až do jej testovania nikto ani nevedel.

Pri testovaní nám náš chemikár a triedny učiteľ v jednom vyšiel úžasne v ústrety. Vedenie školy tiež, ospravedlnili nám všetky zameškané hodiny, keď sme boli na súťažiach a testovaniach na iných školách. Všetky zameškané písomky sme si však museli podopisovať a prebraté učivo sa doučiť.

Keď sa teraz pozeráme spätne, občas len neveriacky krútime hlavami, ako sme to všetko dokázali spojiť a na ChemPlay vyhradiť toľko času. No bol to náš prvý veľký projekt, ktorý sa uberal dobrým smerom a naše nadšenie bolo obrovské.

Zobraziť celú galériu (12)
zdroj: I. Kravárová, A. Hegedűš

S akými prekážkami ste okrem zháňania financií museli bojovať? Čo vás vo svete biznisu najviac prekvapilo?

Najviac nás prekvapila asi zložitosť administratívy, účtovníctva, zákonov. Človek aby mal klony, alebo silný tím zložených z ľudí, kde každý rozumie niečomu inému, aby dohromady všetko zvládli. Občas treba 28 hodinový pracovný deň a nadšenie za niekoľkých.
Je smutnou pravdou, že aj svetom nápadov hýbu hlavne peniaze. Ešte horšie, že aj na poli vzdelávania detí. Nápad nestačí.

ChemPlay získala už množstvo ocenení, medzi nimi aj Social Impact Award 2015. Chceli by ste vďaka tomuto nápadu dosiahnuť ešte niečo, alebo ste si splnili všetky ciele, o ktorých ste snívali?

Všetky súťaže, konferencie a festivaly, na ktorých sme za tie roky boli, sme absolvovali hlavne kvôli tomu, aby sme hru zdokonalili, získali vzácne know-how, nápady, dostali sa do povedomia škôl aj verejnosti a svojimi výsledkami zaujali potenciálnych sponzorov.

Výsledky na súťažiach nás neskutočne potešili a povzbudili do ďalšej práce, aby sme si splnili hlavný cieľ, vydať hru a dostať ju do škôl. To je už úspešne za nami, ale samozrejme, nejaké méty máme ešte pred sebou. Momentálne je pre nás prioritou dokončiť aplikáciu, získať na ňu ešte nejaké financie a dostať sa aj za hranice Česka.

Zobraziť celú galériu (12)
zdroj: I. Kravárová, A. Hegedűš

V čom je hlavný rozdiel medzi stolnou hrou a aplikáciou, na ktorej práve pracujete?

Náš nápad a plán bol, aby na doskovú hru nadväzovala a bola najmä súťažnou nadstavbou. Tohto cieľa sa nevzdávame, ale po zhodnotení našich súčasných časových aj finančných možností sme elektronickú formu “mierne” upravili.

Kým pri doskovej hre bolo naším hlavným cieľom dať deťom aj učiteľom možnosť okúsiť inú formu vysvetľovania “učebnicového” učiva a umožniť im kolektívne nasávanie a utvrdzovanie vedomostí, aplikácia nám dáva celkom iné možnosti. Môžeme viac pracovať s grafikou aj s množstvom informácií, ako sú zaujímavosti z oblasti modernej chémie, ale aj chémie bežného dňa, teda takej, ktorá nás obklopuje každý deň a vôbec si to neuvedomujeme. Základný cieľ, aby si užívateľ mohol učivo anorganickej chémie o prvkoch a zlúčeninách precvičiť a naučiť sa ho, samozrejme ostáva zachovaný.

Asi najväčší rozdiel je v oblastiach, ktorým sa jednotlivé formy ChemPlay venujú. V doskovej forme sme za ťažisko považovali pochopenie a precvičovanie tvorby zlúčenín a ich názvoslovia, zatiaľ čo v aplikácii venujeme väčšiu pozornosť samotným prvkom periodickej tabuľky.

Odhliadnuc od ceny, vďaka čomu môže byť aplikácia výhodnejšia ako stolná hra?

Pri aplikácii hráč pracuje samostatne, dostane však veľa zaujímavých, povedzme že nadstavbových informácií o prvkoch a zlúčeninách, s ktorými sa v hre stretne. Potreba skĺbiť kreativitu a vedomosti ostáva zachovaná. Deti sa budú môcť podstatne rýchlejšie a ľahšie naučiť názvy a značky prvkov, čo môže byť využité aj učiteľmi na domáce precvičovanie učiva.

Ak by sme mali zhrnúť prednosti oboch foriem, dosková hra umožňuje hráčom priamy sociálny kontakt, ktorý je dnes na ústupe, vytváranie medziľudských vzťahov a „ochutnanie” práce v tíme, ktorej sa v dospelosti nikto z nás nevyhne. Za veľké pozitívum považujeme aj priateľskejšiu rolu učiteľa na hodine. Ďalej nutnosť skĺbiť kreativitu s vedomosťami.

Zobraziť celú galériu (12)
zdroj: I. Kravárová, A. Hegedűš

Kto ju vyvíja?

Hru vyvíjame spoločne s víťazmi projektu Skill drill z Pixel Federation, Jakubom Sovišom a Michalom Gurínom, a grafiku s celkovým usmernením nám dáva firma Ixworx. Spojila nás Nadácia Pontis po víťazstve v súťaži Generácia 3.0.

Plánujete sa v budúcnosti aj naďalej venovať pedagogike? Nepremýšľate o ďalších podobných projektoch?  

A: Kde sa vidím napríklad o 5 rokov? Nie je to môj plán číslo jeden, ale jednou z možností je aj učiteľstvo. Občas sa zamýšľam, akým učiteľom by som bol. Aký by bol môj prístup k žiakom. Ako by som reagoval v niektorých situáciách. Viem si predstaviť, že by ma táto práca bavila. Musím však priznať, že by som uprednostnil prácu učiteľa v zahraničí, napríklad v Dánsku, kde plánujem študovať. Rád by som totiž mal príjem, ktorý mi zabezpečí dôstojný život aj bez druhého či tretieho zamestnania.

I: O pár týždňov sa spustí kolotoč maturít a prijímačiek na univerzity, teraz sa sústredím hlavne na to :) Pedagogike ako povolaniu sa venovať neplánujem, ale mám veľa ďalších nápadov súvisiacich so vzdelávaním detí. V prvom rade treba dokončiť ChemPlay, potom uvidím, do čoho sa pustím. Určité vnútorné preferencie sa už rysujú.

Zobraziť celú galériu (12)
zdroj: I. Kravárová, A. Hegedűš

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech