Na Slovensku má pribudnúť nový národný park. Poteší najmä Bratislavčanov

  • Bratislavskému lesoparku konečne svitá na dobré časy
  • V pláne je jeho kompletná zonácia
  • Časť územia by mala byť celkom bez ťažby dreva
les
Naše Karpaty
  • Bratislavskému lesoparku konečne svitá na dobré časy
  • V pláne je jeho kompletná zonácia
  • Časť územia by mala byť celkom bez ťažby dreva

Pre tisíce Bratislavčanov, je lesopark obľúbené miesto pre rekreáciu alebo šport v prírode. Mnohí sa však už nechcú prizerať na neustále pribúdajúce cesty, stále viac nákladných áut jazdiacich krížom cez lesopark a v neposlednom rade rozrušené zvieratá. Dobrou správou je, že pracovná skupina pod vedením architekta Petra Žalmana sa rozhodla urobiť významný krok pre lesopark a ľudí, ktorým toto miesto nie je ukradnuté. Skupina odborníkov bojuje za to, aby sa časť Mestských lesov v Bratislave premenila na národný park

Návrh odbornej skupiny rozdeľuje územie do troch zón. Prvá je Zóna intenzívnej rekreácie, kam spadajú najobľúbenejšie a najviac navštevované miesta ako Partizánska lúka, Kamzík, Horáreň Krasnňany či Kačín, ktoré možno ďalej citlivo rozvíjať. V lesoparku tak vznikne rozsiahle územie bez ťažby dreva, bez áut a bez developerských projektov. V optimistickom variante to bude až 50% lesa, čím by lesopark v úrovni ochrany prírody, predbehol naše národné parky. Podľa Jána Mrvu – Za zelenšiu Bratislavu sa však naďalej budú udržiavať turistické a cyklistické trasy a ostáva súčasný II. stupeň ochrany prírody (CHKO). 

Člen pracovnej skupiny, ochranár Jaromír Šíbl tvrdí, že veľký problém je stále na Devínskej Kobyle, kde hospodári štát prostredníctvom Lesov SR. Na vlastné oči tu ľudia môžu vidieť bezohľadnú ťažbu dreva, ktorej následkom sa poškodzujú cesty, les a ohrozujú zvieratá. Podobný problém je pri prameňoch Vydrice, kde okrem štátu hospodári aj mesto Svätý Jur. Pracovná skupina preto navrhuje rozšíriť rekreačné lesy aj o tieto územia a obnoviť takzvaný Veľký bratislavský lesopark.

„Podarilo sa nám vyčleniť v ďalšom rozpočte peniaze na pokračovanie v začatej úspešnej práci a vysvetliť poslancom, aký poklad v podobe Karpát máme na území mesta. Výsledkom tejto etapy by malo byť detailnejšie rozpracovanie a schválenie zonácie, definitívne vyriešenie dopravy v území prípadne budovanie kúpeľného charakteru lokalít, ktoré sú na to zonáciou určené. Ambíciou pracovnej skupiny je spolu s Mestskými Lesmi, magistrátom a vládou pripraviť podklady pre vyhlásenie časti lesov v dotyku s Bratislavou za národný park,“ uzavrel poslanec Branislav Kaliský.

zdroj: bratislavaden.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK