Na ZSSK sa valí jedna pohroma za druhou a internet sa baví

  • Železničná spoločnosť Slovensko má za sebou poriadne rušné týždne
  • Rozhorčení cestujúci si nedávajú servítku pred ústa a so svojími sťažnosťami idú priamo k zdroju
  • Na sociálnej sieti nájdeš nejednu perlu
collage+
slovakrail.sk/Flickr
  • Železničná spoločnosť Slovensko má za sebou poriadne rušné týždne
  • Rozhorčení cestujúci si nedávajú servítku pred ústa a so svojími sťažnosťami idú priamo k zdroju
  • Na sociálnej sieti nájdeš nejednu perlu

5. september 2018- roztrhnutý rýchlik medzi Kalnou nad Hronom a Levicami, 6. september 2018 – roztrhnuté trakčné vedenie a niekoľkohodinové meškanie, 18. september 2018 – horiaci rušeň na úseku To­poľ­nica – Šaľa. De­siatky ces­tu­jú­cich mu­seli krá­čať až do najb­liž­šej sta­nice pešo. Pár dní predtým ho­rel ru­šeň aj v Pe­zinku a aj na sta­nici Zo­hor v Ma­lac­kom ok­rese (viac si prečítaš TU).

25. september 2018 – Železničná spoločnosť Slovensko zaznamenala dňa 25. 9. 2018 mimoriadnu situáciu, ktorá ovplyvnila viacero vlakov. Primárnou príčinou bola porucha rušňa na vlaku Os 3370,“ uviedol hovorca národného dopravcu, T. Kováč.

„Že­lez­ničná do­prava dnes trpí tým, že sa do nej de­siatky ro­kov ne­in­ves­to­valo. Plne si uve­do­mu­jeme, že vo­zid­lový park ZSSK je do znač­nej miery za­sta­raný,“ pri­znáva re­zort do­pravy pre HN on­line.

Brusel hlási problém

Poruchovosť vlakov trápi cestujúcich zrejme najviac, keďže sa ich priamo dotýka, no Železničná spoločnosť Slovensko má väčší problém. Len včera médiá informovali o vážnom probléme, ktorý sa spája priamo s Európskou komisiou. Informovala totižto, že ZSSK jej bránila pri neohlásenej inšpekcii poskytnutím nesprávnych informácií a v roku 2016 tiež mala zmazať dáta z jedného z notebookov.

Európska komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager vyhlásila: „Spoločnosti majú povinnosť poskytovať pri vyšetrovaní správne informácie. Aj počas trvania inšpekcií. Nemali by žiadnym spôsobom manipulovať s požadovanými údajmi. Takéto správanie by ohrozilo integritu a účinnosť našich vyšetrovaní.

Takto vážne porušenie pravidiel hospodárskej súťaže pritom môže spoločnosti spôsobiť nemalú škodu. Nasadoprava.sk informuje: Ak spoločnosti nespolupracujú pri výkone kontroly, vystavujú sa však aj vysokej pokute, ktorá podľa únijných pravidiel môže dosiahnuť až 1 % ich celkového ročného obratu.“ Podľa FinStatu predstavovali minuloročné tržby Železničnej spoločnosti Slovenska 102 446 000 eur.

Do karát dopravcovi nehrá najmä fakt, že investoval nemalé peniaze (necelých 300 000 eur) do rozsiahlej kampane hlásajúcej, že je výhodnejšie z áut neustále stojacich v zápchach presadnúť do vlaku. Po rozsiahlych nepríjemnostiach kampaň v hlavnej úlohe so skupinou S Hudbou Vesmírnou vyznieva ako satira (viac čítaj TU).

ZSSK sa bráni

Hovorca ZSSK, Tomáš Kováč sa k poslednej kauze vyjadril nasledovne:Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) je zaskočená predbežným stanoviskom Európskej komisie (EK), nakoľko ZSSK nebránila vo výkone inšpekcie, práve naopak, bola jej plne súčinná. V danom prípade ide o notebook bývalého člena predstavenstva ZSSK, ktorý v čase, keď oň EK požiadala, nebol už vo vlastníctve ZSSK, ale bol odkúpený. ZSSK bez zbytočného odkladu vyhovela všetkým požiadavkám EK. ZSSK obratom predložila všetko požadované vrátane desiatok notebookov, mobilných telefónov či umožnila prístup do všetkých kancelárií.“

Oceňujeme odvahu a trpezlivosť národného dopravcu moderovať komentáre na svojej funpage na Facebooku, ktoré často nemajú s informáciou, ktorú prezentuje, nič spoločné. Po nazbieraných udalostiach z tohto mesiaca mu nezostáva nič iné, len sa brániť. V pondelkovom vyhlásení vedenie udáva, že sa rozhodlo sprísniť kontroly starých rušňov. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK, Filip Hlubocký, vydal pokyn na vykonanie okamžitých komisionálnych prehliadok všetkých rušňov radu 240 a v prípade akýchkoľvek pochybností o technickom stave nutnosť vozidla okamžite odstaviť z prevádzky.

Dodáva tiež: „Každá jedna mimoriadna udalosť nás mrzí. Vieme, že verejnosť nemusí vedieť a nerozlišuje, či je meškanie zapríčinené vonkajšími okolnosťami, zlou infraštruktúrou alebo aj naším pochybením. Každú nehodu, aké sa stali v uplynulých dňoch, podrobne vyšetrujeme a vyvodzujeme z nich následky – prevádzkové, a ak treba aj kárne. Musíme však povedať, že hoci vonkajší dojem vďaka sociálnym sieťam, médiám a politickej kritike môže byť iný, faktom je, že priemerné meškanie všetkých vlakov ZSSK bolo za rok 2017 na úrovni 1,73 minúty.“

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech