Nostalgia Slovákov neopúšťa. Mnohí chcú vrátiť časy socializmu

  • Nálada na Slovensku sa za posledné tri dekády významne zmenila
  • Po revolučnom roku 1989 prišla zmena režimu a naša krajina sa osamostatnila
  • Podľa prieskumu z apríla tohto roku si mnoho Slovákov myslí, že v bývalom režime sa žilo o niečo lepšie
14897762291_2fe604c9f8_k
flickr.com
  • Nálada na Slovensku sa za posledné tri dekády významne zmenila
  • Po revolučnom roku 1989 prišla zmena režimu a naša krajina sa osamostatnila
  • Podľa prieskumu z apríla tohto roku si mnoho Slovákov myslí, že v bývalom režime sa žilo o niečo lepšie

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika požiadal agentúru Focus o prieskum verejnej mienky, kde sa respondentov pýtali na to, či si myslia, že sa pred revolučným rokom 1989 žilo lepšie, než dnes. Vzorka 1046 opýtaných potvrdila, že Slovákov ani po rokoch neopúšťa nostalgia za bývalým režimom.

Výsledky prieskumu z apríla tohto roka ukázali, že až 42,6 % respondentov si myslí, že ľuďom sa lepšie žilo pred rokom 1989 (podľa 19,8 % výrazne lepšie, podľa 22,8 % o niečo lepšie) a opačný názor má 32,1 % respondentov (podľa 13,0 % sa teraz žije výrazne lepšie ako pred rokom 1989, podľa 19,1 % o niečo lepšie). Hoci sa tieto čísla môžu zdať vysoké, na začiatku tisícročia bol až päťnásobne väčší. Socializmus vs. súčasnosť vtedy predstavoval výhru pre bývalý režim až o 49,1 %.

Zobraziť celú galériu (1)
zdroj: konzervativizmus.sk

Čo sa týka pohlaví, rozdiely medzi ich postojmi sú minimálne. Kritériom, ktoré však zavážilo je vzdelanie a vek. Za životom pred rokom 1989 smúti viac opýtaných s nižším vzdelaním a staršie ročníky. Vo výslednej analýze sa píše:

Respondenti s nižším vzdelaním výrazne preferujú život do roku 1989 pred súčasnosťou (základné vzdelanie 51,3 % : 22,8 %, stredoškolské bez maturity 50,9 % : 22,7 %), v skupine respondentov so stredoškolským vzdelaním s maturitou sú oba postoje zastúpené vyrovnane (38,2 % : 35,1 %), medzi respondentmi s vysokoškolským vzdelaním prevažuje uprednostňovanie súčasnosti pred prednovembrovým socializmom (47,3 % : 32,4 %).“

Najviac sa k možnosti života pred rokom 1989 prikláňa veková skupina opýtaných nad 65 rokov (až 72,5 %) v skupine 25 – 34 rokov  je to 21,7 % a z najmladšej vekovej kategórie opýtaných vo veku 15 – 24 rokov by si život pred Nežnou revolúciou chcelo vyskúšať len 15,8 %.

Najsilnejšia preferencia súčasného života je medzi podnikateľmi – 52,9 % a tzv. tvorivými odbornými pracovníkmi – 48,7 %, pričom časy minulé by radšej vrátilo až 71 % tých, ktorí už dovŕšili dôchodkový vek a 61,6 % nekvalifikovaných pracovníkov zarábajúcich si manuálnou prácou.

Zdroj: konzervativizmus.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech