Rekonštrukcia mu vrátila život. Tento vidiecky dom na Slovensku prešiel neuveriteľnou zmenou

  • S citom urobená rekonštrukcia a rozšírenie starého vidieckeho domu, v tradičnej kompaktnej vidieckej zástavbe.
  • Príklad, ako sa dá integrovať moderné bývanie s pôvodným starým objektom tak, aby nové so starým vytvorilo harmonický fungujúci celok.
IMGP7225_autor_Mihali%C4%8D.jpg
Matej Mihalič
  • S citom urobená rekonštrukcia a rozšírenie starého vidieckeho domu, v tradičnej kompaktnej vidieckej zástavbe.
  • Príklad, ako sa dá integrovať moderné bývanie s pôvodným starým objektom tak, aby nové so starým vytvorilo harmonický fungujúci celok.

Jabloňovce sú pomerne rozľahlá dedina, rozprestierajúca sa na úpätí Štiavnických vrchov. Jednotlivé parcely rozdeľujú okolité kopce na úzke pozemky, čo dodáva obci charakteristickú črtu s veľmi výraznou strešnou krajinou. Typická je tu zástavba jednopodlažnými domami s gánkom, štítovou alebo valbovou strechou. Domy sú úzke s priebežnou dispozíciou, ťahajúcou sa do pozemku.

V radení miestností je čitateľná hierarchia, reprezentatívne priestory sú smerom do ulice, do pozemku sú umiestňované utilitárne funkcie. Domy sú väčšinou zakončené hospodárskymi miestnosťami. Na väčšine pozemkov sa nachádza okrem domu aj stodola. Nami rekonštruovaný objekt bol na tom podobne. Za reprezentatívnou miestnosťou nasledovali dve menšie izby a kuchyňa.

Dom bol ukončený sériou miestností hospodárskeho charakteru. Priečelie domu a vstup boli kryté vystupujúcou strechou, tvoriacou priedomie – gánok. Do objektu sa vstupovalo stredom dispozície. Všetky priestory v dome boli pomerne tmavé, presvetlené iba malými otvormi.

Prestavba mala prispôsobiť dom dnešným požiadavkám na bývanie – premeniť hospodársku časť na spoločenský priestor pre obyvateľov a hostí a vytvoriť tak adekvátnu dennú časť domu s napojením na terasu. Hlavnou požiadavkou bolo zachovať vidiecky charakter domu.

Nový stav

Pre nový dom bola najdôležitejšia zmena vo funkcii záhrady, ktorá sa z pôvodne hospodárskeho dvora mala stať oddychovou zónou. Z tohto poznatku vyplynulo umiestnenie dennej časti do centra pozemku a s tým súvisiace ukončenie domu. Odstránením hospodárskej časti sa vytvoril dostatok miesta pre nové priestory. Výrazným prvkom pôvodného objektu bola strecha a konštrukcia krovu, drevo dávalo domu rustikálny charakter, jednoduchosť a čitateľnosť konštrukcie zas pocit účelnosti. Princíp tradičného radenia domu, adícia priestorov smerom do pozemku, bola zhmotnená v jednotnej línií strechy. Patina starej krytiny zároveň objektu dávala nádych trvácnosti, bola a je nedielnou súčasťou jeho charakteru. To všetko nám napovedalo niečo o architektúre budúceho domu.

Pohľad spredu do dvora. Vzadu nová hospodárska budova - alternatívny (teraz frekventovanejšie používaný) vchod.

Umiestnením obytnej zóny do centra záhrady vznikla potreba opticky uzavrieť západnú hranu pozemku. Zároveň sa hľadal priestor na umiestnenie sauny, skladu a garáže. Inšpiráciou sa stali objekty susedných stodôl. Tvar, objem a použité materiály novej stodoly vychádzajú prísne z lokálnych vzorov. Umiestnenie zas nadväzuje na miesto pôvodného vstupu. Medzi stodolou a domom tak vzniká chránený dvor. Zvyšok pozemku ponechávame na dotvorenie majiteľom. Záhrada je určená na oddych a čiastočne na voľnočasové pestovanie zeleniny.

Zadné priečelie (alternatívny vchod, stodola).

Napravo sú miestnosti starého domu, ktoré sme ponechali bez zmeny. Naľavo je nová prístavba z dreva a skla, až prekvapivo útulná a presvetlená. Priestor jedálne a kuchyne je znížený, nad ním je v podkroví situovaná hosťovská izba s výhľadom do obývačky. Obytná – denná zóna je na samom konci domu v dotyku so záhradou. Tvorí ju prevýšený priestor, v ktorom je čitateľná konštrukcia pôvodného krovu. Priestor je opticky prepojený s kuchyňou, predelený len objemom krbu. V-stĺpy tvoria optickú bariéru, budú vyplnené knihami, čím sa stanú výrazným prvkom interiéru.

Hlavný obytný priestor.

 

Pohľad do obývačky zo spálne v podkroví.

Južnej fasáde domu dominuje stĺporadie nadväzujúce na rytmus stĺpov pôvodného gánku, ktorý na západnej strane prechádza do terasy. Fasáda pôvodného domu je ponechaná bez výrazných zmien.

Podlubie (gánok) chráni južnú fasádu i vstupy do domu.

Jediným výraznejším zásahom je odstránenie parapetov medzi stĺpmi na priedomí, s cieľom otvoriť celý priestor viac do pozemku a výraznejšie ho opticky prepojiť s novou časťou.

Vonkajšia rerasa zozširuje obytný priestor počas teplých dní.

 

Pozemok má podobu obytnej záhrady.

Tvar prístavby kopíruje pôvodnú geometriu domu, nová strecha sa výškovo napája na pôvodnú. Toto prepojenie je podporené použitím pôvodnej krytiny, vzniká tak jednotná strešná línia, odkazujúca na historický spôsob rozširovania domu, adíciou priestorov smerom do pozemku.

Použité materiály i pôvodná strešná krytina sú kontinuitou s miestnou materiálovou tradíciou pri budovaní obydlí.

Pod hmotou strechy je nová sklenená fasáda, účelná v zmysle optického prepojenia záhrady s interiérom, ktorá zároveň koncepčne vystihuje podstatu zvoleného riešenia – vloženie novej funkcie do pôvodného objemu. Na záver pripájame ešte niekoľko fotiek, dokumentujúcich podrobnejšie výslednú podobu prestavby.

Čelný pohľad s ulice s pôvodným zrekonštruovaným domom.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech