Slováci sa začínajú vracat späť zo zahraničia. Najnovšie štatistiky ale prinášajú ďalšie zaujímavé správy

  • Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR vydalo analýzu príchodov a návratov obyvateľstva na Slovensko
  • Vyplýva z nej väčšia návratnosť Slovákov domov aj záujem cudzincov
  • Podiel cudzincov žijúcich na Slovensku sa za posledné desaťročie zdvojnásobil, ale naďalej zostáva veľmi nízky
clem-onojeghuo-151803-unsplash
Unsplash
  • Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR vydalo analýzu príchodov a návratov obyvateľstva na Slovensko
  • Vyplýva z nej väčšia návratnosť Slovákov domov aj záujem cudzincov
  • Podiel cudzincov žijúcich na Slovensku sa za posledné desaťročie zdvojnásobil, ale naďalej zostáva veľmi nízky

Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR vydal analýzu príchodov a návratov obyvateľstva na Slovensko, z ktorého vyplýva, že Slováci sa opäť začali vracať domov. Viac ako pracovné podmienky ich podľa prieskumu lákajú silné rodinné väzby. Pri prichádzajúcich cudzincoch je to však iné. Na Slovensku ich láka práca.

Pozitívne migračné saldo (viac Slovákov sa domov vracia než odchádza do zahraničia) Slovensko naposledy zaznamenalo v krízovom roku 2009. Autori analýzy podotkli zo zistených výsledkov nasledovné: „Bez príchodu občanov z iných krajín by bolo migračné saldo stále záporné. Kým v období od roku 2010 do 2015 prišlo každoročne späť približne 28 tisíc Slovákov, pre rok 2016 bol ich počet vyšší o 14 % (viac ako 32 tisíc vracajúcich sa Slovákov).“

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: finance.gov.sk

Aj keď čísla Slovenska stúpajú, počet cudzincov prichádzajúcich do krajín V4 je v prepočte na jedného obyvateľa niekoľkokrát vyšší. Napríklad Poľsko vydalo osemkrát viac povolení k pobytu, Česko päťkrát viac. „Ročný podiel prichádzajúcich cudzincov k populácií bol v roku 2015 takmer štyrikrát nižší ako vo V3 a viac ako 10 krát nižší ako v krajinách EÚ 15.“ Podiel cudzincov žijúcich na Slovensku sa za posledné obdobie zdvojnásobil, ale stále je nízky.

Zatiaľ čo cudzinci prichádzajúci na Slovensko majú jasný cieľ zamestnať sa a do prvého roka od príchodu to stihne až 63 % z nich, vracajúcich Slovákov sa v prvom roku zamestná len 54 %. Rozdiely je možné nájsť aj v rozmiestnení prichádzajúcich. Zatiaľ čo cudzinci hľadajú uplatnenie v regiónoch, ktoré ponúkajú najviac práce, rodinnými zväzkami motivovaní vracajúci sa Slováci sa rozmiestňujú pravidelnejšie.

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: finance.gov.sk

To, čo sa nám však zatiaľ nedarí zlepšiť, je veková kategória 18 – 28 rokov. Tu je ešte stále viac odchádzajúcich než prichádzajúcich mladých ľudí. Je to kritická skupina tých, ktorí v zahraničí hľadajú vzdelanie alebo odchádzajú za prácou.

Podiel cudzincov, ktorí naopak prichádzajú za štúdiom na Slovensko, sa zvyšuje. Oproti roku 2006 je to trojnásobok a naše školy najviac lákajú Ukrajincov, Srbov, ale aj Nórov.

Zdroj: finance.gov.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech