Správa Airbnb pre Slovensko: Koľko hostí k nám prišlo a aké sú ročné príjmy hostiteľa?

  • Airbnb si našlo cestu aj do nášho regiónu
  • Slovensko pravidelne hostí zahraničných návštevníkov, ktorí z času na čas namiesto hotela zvolia niečo skromnejšie, no autentickejšie
  • Naša krajina v rámci V4 vyniká
collage
Unsplash
  • Airbnb si našlo cestu aj do nášho regiónu
  • Slovensko pravidelne hostí zahraničných návštevníkov, ktorí z času na čas namiesto hotela zvolia niečo skromnejšie, no autentickejšie
  • Naša krajina v rámci V4 vyniká

Len nedávno si si na Startitup mohol prečítať článok o tom, ako sa na Slovensku darí službám ako Taxify či BlaBlaCar. V roku 2016 sa podľa úda­jov Európ­skej ko­mi­sie príjmy zo zdie­ľa­nej eko­no­miky na Slo­ven­sku vy­špl­hali na tak­mer 122 mi­li­ó­nov eur. Dnes sa pozrieme na Slovensko a Airbnb.

Spoločnosť vydala začiatkom leta správu o stave vo Vyšehradskej štvorke. Zo štúdie vyplynulo, že spomedzi krajín V4 zaznamenalo Slovensko najväčší nárast v počte prichádzajúcich hostí.

V správe sa uvádza: „Cestovanie a cestovný ruch dnes podľa Svetovej rady pre cestovanie a cestovný ruch predstavujú 10 percent celosvetového HDP a jedno z každých 11 pracovných miest. Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) predpokladá celosvetový nárast návštev medzinárodných turistov v roku 2018 o 4 – 5 % vrátane regiónu strednej a východnej Európy.“

Ak ešte stále nemáš čísel dosť, tak za posledných 5 rokov sa vďaka Airbnb aspoň v jednej z krajín V4 ubytovalo až 6 miliónov hostí. Zatiaľ čo v roku 2013 to bolo približne 150 tisíc, minulý rok ich počet stúpol na 2,69 miliónov a to znamená, že tak ako v celom svete, aj v našom regióne záujem o takúto formu ubytovania stúpa.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech