V marci bola nezamestnanosť na Slovensku opäť rekordne nízka

  • Miera nezamestnanosti na Slovensku podľa oficiálnych informácií Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v marci klesla na 5,55 %
  • Medziročne poklesla o 2,49 % a v porovnaní s februárom o 0,17 %
build-builder-construction-585419
Unsplash
  • Miera nezamestnanosti na Slovensku podľa oficiálnych informácií Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v marci klesla na 5,55 %
  • Medziročne poklesla o 2,49 % a v porovnaní s februárom o 0,17 %

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informoval o nových dátach z oblasti zamestnanosti. Podľa najnovších údajov v marci 2018 miera evidovanej nezamestnanosti opäť klesla, a teraz na hodnotu 5,55 %. Medzimesačne to znamená pokles o 0,17 percentuálneho bodu. Medziročne poklesla o 2,49 % (v marci 2017 8,04%).

V marci došlo vo všetkých krajoch k poklesu miery evidovanej nezamestnanosti a najvýraznejší medzimesačný pokles (o 0,22 %) zaznamenal Banskobystrický kraj. Počet uchádzačov o zamestnanie v marci predstavoval 153 854 osôb, čo v porovnaní s februárom znamená pokles o 4 590 osôb (o 2,90 %). Medziročne poklesla táto hodnota o 65 295 osôb, čo je o 29,79 % menej (v marci 2017 – 219 149 osôb).

Z pohľadu na regióny najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (9,38 %) a úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenským priemerom zaznamenal ešte aj Banskobystrický kraj (7,90 %) a Košický kraj (9,10 %).

V tomto období bola najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (18,09 %), zatiaľ čo najnižšiu sa podarilo dosiahnuť v Trnave (1,96 %).

Ku koncu marca 2018 úrady práce evidovali 77 470 voľných pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 918 miest. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 19 672 miest (podiel 25,4 %), najmenej v Banskobystrickom kraji 4 447 miest (podiel 5,7 %).

Toľko oficiálne čísla. Minister J. Richter vidí pokles nezamestnanosti aj do budúcnosti. Na tlačovej konferencii sa vyjadril: „Reálne predpokladám, že tento vývoj bude pokračovať vzhľadom k vývoju a stavu ekonomiky. Dnes sme reálne v situácii, že firmy majú už svoj biznis plán, majú objednávky zazmluvnené a budú mať záujem napĺňať počty zamestnancov, aby tieto záväzky vedeli naplniť.“ Podľa TASR očakáva, že nezamestnanosť klesne ešte v tomto roku pod úroveň 5 %.

Zdroj: upsvar.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech