Bývalí kotlebovci chcú do ústavy pretlačiť zákon, podľa ktorého by mal každý premiér podstúpiť psychologické vyšetrenie

  • Na Slovensku je aj nemožné možné
  • Poslanci hnutia Republika navrhli, aby premiérov psychický stav preklepol psychológ
LSNS, premiér
TASR/Martin Baumann, TASR/Michal Svítok
  • Na Slovensku je aj nemožné možné
  • Poslanci hnutia Republika navrhli, aby premiérov psychický stav preklepol psychológ

Opravené 14. apríla 2020 o 17:35

V pôvodnej správe sme uviedli, že poslanecký návrh zákona predložila strana ĽSNS. Správu uvádzame v správnom znení nižšie.

Skupina poslancov, ktorí sa odčlenili od ĽSNS a dnes sú členmi hnutia Republika, predložili do NR SR návrh zákona, podľa ktorého by psychický stav, a teda spôsobilosť politika preberajúceho premiérske kreslo, mal vyhodnotiť psychológ prostredníctvom psychologického posudku. Je zrejmé, že tak reagujú na nedávne koaličné turbulencie. Ide o skupinu poslancov, ktorí sa združujú v hnutí Republika, ktoré vzniklo odčlenením časti členskej základne ĽSNS.

Chcú si preklepnúť psychický stav

Návrh úpravy ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upravuje konkrétne 2. odsek článku 110. „Za predsedu vlády môže byť vymenovaný každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a ktorý je duševne spôsobilý na výkon funkcie predsedu vlády.

Zároveň by došlo aj k úprave znenia článku 111. „Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev. Za podpredsedu vlády a ministra môže vymenovať občana, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a ktorý je duševne spôsobilý na výkon tejto funkcie. Duševnú spôsobilosť predsedu a členov vlády posudzuje klinický psychológ. Podrobnosti podľa odseku 1 ustanoví zákon,“ informuje samotný návrh.

Duševne nestabilní jedinci vo vládnych funkciách reálnou a vážnou hrozbou nielen pre demokratický charakter štátu, ale aj pre ekonomický, sociálny a hospodársky vývoj spoločnosti. Konanie niektorých vládnych činiteľov za posledné obdobie zhmotňuje tieto obavy, a preto považujeme za nevyhnutné upraviť ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. tak, aby predseda vlády, podpredsedovia vlády a ministri boli povinní sa pred vymenovaním do funkcie podrobiť riadnemu psychologickému vyšetreniu duševnej spôsobilosti na výkon tejto funkcie,“ zdôvodňujú predkladatelia v dôvodovej správe.

mazurek
zdroj: TASR/Martin Baumann

Za 14 dní od začiatku mesiaca sa súčasným aj bývalým poslancom ĽSNS podarilo podať niekoľko návrhov na zmeny zákonov, ktoré pojednávajú o rôznych problematikách. V niektorých sa jedná iba o jedno či dvojvetové doplnenie.

Úprava zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov upravuje rozpočet, za ktorý si ústavní činitelia môžu zakúpiť automobil. Najvyššia stanovená hranica pre prezidentku je 50-tisíc eur. Predseda vlády si môže dovoliť automobil za 33-tisíc eur.

Mala by byť ĽSNS rozpustená?

Schválenie ďalšieho návrhu zákona by potrápilo zariadenia sociálnych služieb, ktoré by boli povinné vytvoriť tzv. poradovník pre čakateľov. Cieľom legislatívneho návrhu je zabezpečiť povinné zverejňovanie poradovníkov čakateľov na umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb. Povinnosť zverejňovať poradovníky sa bude týkať aj vyšších územných celkov, ktoré budú zverejňovať poradovníky zariadení na území kraja. Občania čakajúci na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb budú mať tak vždy aktuálny prehľad, v akom poradí sa nachádzajú, píše sa v dôvodovej správe.

Zdroj: NRSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech