Opozícia


O kategórii Opozícia

Opozícia má v našom politickom systéme dôležitú funkciu. Poslanci upozorňujú na kauzy vlády, predkladajú ale aj vlastné návrhy zákonov, my o tom informujeme.