Ľudia čakajú v rade na iPh­pone, ktorý ešte neexis­tuje!

Kika Besedičová / 4. september 2014 / Tech a inovácie

Tele­fóny iPhone 5S a 5C Apple ofi­ciálne pred­sta­vil vlani 10. sep­tem­bra. O rok skôr, pres­nej­šie 12. sep­tem­bra, zase zažil svoj​debut iPhone 5. Ako to bude tento rok?

Nie­ktorí ľudia sú schopní stáť hodiny v rade kvoli zlac­ne­nému tovaru v Lidl, iní kvôli pod­pisu od obľu­be­ných celeb­rít a potom je tu obrov­ská sku­pina ľudí, ktorá nestojí hodiny v rade ale dni. Pýtate sa či sa jedná o naj­tvr­d­šie jadro fanú­ši­kov Apple? Áno, zopár takých sa tam určite nájde no veľka časť z týchto fre­aks je tam kvôli sluš­nému zárobku. 

Podľa CNBC si nie­ktorí ľudia zaro­bia nesku­toč­ných 7 000 dolá­rov, len za to, že čakajú v rade. Toto miesto následne pre­ne­chajú nie­komu inému, alebo jeden z prvých ipho­nov pre­dajú za obrov­skú maržu ľudom, čo sú za to ochotní zapla­tiť. Koľko by ste boli ochotní zapla­tiť vy, aby ste boli prví maji­teľ na Slo­ven­sku?

Ben Baja­rin z Cre­a­tive Tech­no­lo­gies navyše upo­zor­ňuje na dôle­ži­tosť zvo­le­nej loká­cie pred­sta­ve­nia nového iPhonu 6. Vo Flint Cen­ter bol pred­sta­vený pôvodný Mac. Podľa Baja­rin sa zdá, že Apple bude chcieť toh­to­ročný 9. sep­tem­ber zapí­sať do his­tó­rie nie­čím význam­ným. Nezvyklé je aj to, s akým pred­sti­hom Apple rozo­slal pozvánky. 

Zdroj: the­verge

Pridať komentár (0)