Masívny výpredaj leteniek do najlákavejších destinácií. Máš už len posledné dni

  • Pre mno­hých ces­to­va­te­ľov je dne­šok šťast­ným dňom
  • Le­tenky do rôz­nych kú­tov sveta sú k dis­po­zí­cii za ceny, aké sa tak často ne­vi­dia
  • Ak­cia je však ča­sovo li­mi­to­vaná, preto sa po­po­náh­ľaj
letka
flickr.com
  • Pre mno­hých ces­to­va­te­ľov je dne­šok šťast­ným dňom
  • Le­tenky do rôz­nych kú­tov sveta sú k dis­po­zí­cii za ceny, aké sa tak často ne­vi­dia
  • Ak­cia je však ča­sovo li­mi­to­vaná, preto sa po­po­náh­ľaj

Jeseň dorazila už aj na Slovensko a spolu s ňou aj tradičné septembrové výpredaje. Tentoraz zasiahli aj letecké spoločnosti. Masívny výpredaj leteniek dnes oznámil Ryanair. Táto nízkonákladová spoločnosť znížila ceny leteniek až o 25 % pre lety od novembra do marca. Letenky za takéto nízke ceny si možno rezervovať priamo na stránke Ryanair.com a to do nedele 7. októbra.

Letenky z Bratislavy do destinácií Birmingham, Bologna, Londýn-Stansted, Miláno-Bergamo, Niš, Solún, Brusel-Charleroi, Burgas, Korfu, Eindhoven, Paríž-Beauvais, Rím-Ciampino si tak môžeš zakúpiť za ceny už od 9,78 €, resp. 9,99 €, za jednosmernú letenku vrátane všetkých poplatkov.


Letenky do destinácií Barcelona-Girona, Edinburgh, Eilat, Kyjev-Boryspiľ, Palma de Mallorka, Pafos, Atény, Leeds-Bradford či Malta sú v predaji za ceny od 12,73 €, resp. 12,99 €, za jednosmernú letenku vrátane všetkých poplatkov.

Nové pravidlá platia už od tohto mesiaca

Od 1. no­vem­bra platí, že ces­tu­júci so za­kú­pe­ným pri­orit­ným si môžu vziať bez­platne so se­bou dve prí­ručné ba­to­žiny (1 kus 10 kg ba­to­žiny /ku­for na ko­lies­kach, ces­tovná taška/ a 1 kus men­šej tašky /dám­skej ka­belky/).

Ces­tu­júci, ktorí si ne­za­kú­pia pri­oritný ná­stup, si budú môcť zdarma vziať so se­bou len malú prí­ručnú ba­to­žinu. Ak si chce ces­tu­júci, ktorý nemá za­kú­pený pri­oritný ná­stup, vziať aj druhú, väč­šiu prí­ručnú , môže si ba­to­žinu s hmot­nos­ťou 10 kg za­kú­piť za zní­žený po­pla­tok 8 € v čase re­zer­vá­cie le­tenky. Ta­káto za­kú­pená ba­to­žina s hmot­nos­ťou 10 kg sa bude odo­vzdá­vať na le­tisku pri check-in pulte.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech