Medzi Trnavou a Bratislavou by vlaky mohli chodiť každé tri minúty

  • Vlaky na najvyťaženejšej trati budú môcť byť vypravené len v trojminútovom časovom intervale, stáť to má 20 miliónov
ekos
  • Vlaky na najvyťaženejšej trati budú môcť byť vypravené len v trojminútovom časovom intervale, stáť to má 20 miliónov

Cestujúci železničnou dopravou, to na Slovensku častokrát nemajú veľmi ľahké. Z každej strany počúvame, že máme presadnúť z áut do vlakov a vo zvýšenej miere využívať verejnú dopravu. Aby boli cestujúci ochotní takúto zmenu dobrovoľne podstúpiť, je potrebné, aby im kompetentní zabezpečili dostatočný komfort, zmysluplné prestupové miesta z individuálnej do verejnej dopravy, parkoviská či pripojené cyklotrasy.

Aj tieto témy rozoberali na spoločnom stretnutí generálny riaditeľ Železníc SR (ŽSR) Juraj Tkáč spolu s predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefom Viskupičom.

„TTSK víta záujem ŽSR o dopravu v kraji. Našli sme veľa tém, ktoré môžeme spoločne efektívne v krátkodobej i strednodobej budúcnosti spolu vyriešiť,“ konštatoval Viskupič.

zdroj: ŽSR

Hlavným cieľom má byť realizácia západoslovenského integrovaného dopravného systému, kde budú mať železnice nezastupiteľnú úlohu. Napomôcť by k tomu malo aj zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Trnava.

Nakoľko pridanie tretej koľaje by si v súčasnosti vyžiadalo obrovské finančné náklady a výrazne by obmedzilo komfort cestujúcich, ŽSR preto pripravujú zahustenie siete semaforov. Tie by sa ponovom mali nachádzať na každom kilometri. 

zdroj: ŽSR

Vlaky tak budú môcť byť na najvyťaženejšej trati na Slovensku vypravené v kratšom časovom intervale, čo zásadným spôsobom zvýši kapacitu trate. Predpokladá sa, že medzi Bratislavou a Trnavou by vlaky chodili každé tri minúty. V súčasnosti nie je možné medzi Bratislavou a Trnavou vypravovať vlaky častejšie ako každých šesť až osem minút.

„Dnešná kapacita trate umožňuje iba minimálne navýšenie počtu vlakov, aj to iba za podmienky predĺženia cestovných časov a zvýšeniu meškania. Náklady na úpravu zabezpečovacieho zariadenia železnice odhadujú na 20 miliónov eur,“ uviedol Tkáč pre TASR.  

Po rokovaní Tkáč konštatoval, že priestor na hlbšiu spoluprácu je aj v oblasti infraštruktúry železničných staníc.

zdroj: ŽSR

ŽSR plánujú investovať aj do modernizácie trate Leopoldov – Nitra. Podľa riaditeľa Odboru stratégie ŽSR Rastislava Farkaša sa trať Leopoldov – Nitra nemodernizovala od 40. rokov minulého storočia. Je zastaraná, je na nej nízka traťová rýchlosť, výhybky v staniciach sa musia prehadzovať ešte ručne, vlaky musia zakaždým čakať v staniciach päť až desať minút kvôli tomu,“ konštatoval. Okrem toho má trať nízku kapacitu. 

„V celom uvažovanom úseku Bratislava – Nitra je, samozrejme, použiteľná aj dnes, no len za podmienky, že by chodili motorové vlaky až do hlavného mesta. Možnosťou je elektrifikácia trate cez Leopoldov, čo by zároveň spojilo aj dve krajské mestá,“ dodal Farkaš.

zdroj: TTSK, TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech