Mladí Slováci vyzbierali tisíce eur na vznik projektu, ktorý v našej krajine podporí LGBT komunitu

  • Dvaja gymnazisti sa rozhodli pomôcť LGBT komunite založením prvého moderovaného portálu na Slovensku
  • Týmto ľuďom chcú umožniť začleniť sa do komunity
  • Študenti upozorňujú, že každý z nás pozná približne 30 ľudí z Queer komunity
archív Marek Mach
  • Dvaja gymnazisti sa rozhodli pomôcť LGBT komunite založením prvého moderovaného portálu na Slovensku
  • Týmto ľuďom chcú umožniť začleniť sa do komunity
  • Študenti upozorňujú, že každý z nás pozná približne 30 ľudí z Queer komunity

Iniciatíva Inakosť pravidelne realizuje celoslovenský LGBT prieskum. Ten najnovší ukázal, že až 56,5 % opýtaných sa domnieva, že miera prijatia LGBT ľudí zo strany spoločnosti na Slovensku je len veľmi malá. 62,5 % opýtaných uviedlo, že v práci tajili, že sú LGBT. 

Až polovica respondentov a respondentiek, 50,3 %, pociťuje ohrozenie preto, že je LGBT, na ulici, námestí alebo na inom verejnom priestranstve. Najviac, 67,9 %, respondentov a respondentiek si myslí, že páry rovnakého pohlavia chcú uzavrieť zväzok, pretože si chcú zabezpečiť spoločné veci ako dedenie a informovanie o zdravotnom stave.

Problémy LGBT komunity vnímajú aj študenti z iniciatívy Mladí proti fašizmu. Na jej čele je Marek Mach, Laureát Novinárskej ceny za rok 2018, ktorý sa spojil s Ondrejom Vráblom, gymnazistom a autorom hier pre deti s mentálnym postihnutím a špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Dvaja gymnazisti spúšťajú projekt, ktorým LGBT ľuďom pomôžu začleniť sa do komunity. Urobiť to chcú vďaka spusteniu prvého online portálu s názvom duha.sk, určeného práve pre túto skupinu ľudí. 

Duhy.sk vychádza z projektu Mladí proti fašizmu, ktorý som založil pred tromi rokmi. Na ňom sme sa častokrát stretávali s príbehmi ľudí, ktorí patrili do Queer komunity, avšak kvôli obavám z diskriminácie či dokonca fyzického násilia sa so svojou orientáciou nemohli nikomu zveriť. Na stole teda bola otázka, ako im pomôcť. Rozhodli sme sa preto pre vytvorenie portálu, resp. sociálnej siete, ktorá bude zohľadňovať všetky problémy, s ktorými sa môžu ľudia z Queer komunity stretnúť,” objasňuje pre Startitup Marek Mach. 

K tomuto projektu gymnazisti spustili aj crowndfundingovú kampaň, v rámci ktorej už vyzbierali viac ako 6-tisíc eur a cieľ tak splnili na 103 %.

Financie budú použitie predovšetkým na vytvorenie portálu, jeho zabezpečenie, právne služby súvisiace napríklad so spracovaním osobných údajov a jeho rozšírenie k cieľovej skupine. Súčasťou portálu bude tiež online magazín, ktorý sa bude venovať týmto témam. Časť z financií teda pôjde aj naň,” objasňuje Marek Mach.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech