Mladí sú nespokojní s demokratickým vývojom vo svojich krajinách, štúdia ukázala hrozivý fakt

  • Štúdia preskúmala údaje od viac ako 4,8 milióna respondentov v 160 krajinách
  • Poukazuje na to, že mladí ľudia nie sú spokojní s demokraciou
  • Štúdia preskúmala údaje od viac ako 4,8 milióna respondentov v 160 krajinách
  • Poukazuje na to, že mladí ľudia nie sú spokojní s demokraciou

Univerzita v Cambridge vydala štúdiu, ktorá zistila rozsiahlu demokratickú dezilúziu najmä v rozvinutých demokratických krajinách. Poukazuje na to, že mladí ľudia nie sú spokojní s demokraciou. Štúdia preskúmala údaje od viac ako 4,8 milióna respondentov zhromaždených v 160 krajinách v rokoch 1973 až 2020.

Táto správa bola vypracovaná na Bennettovom inštitúte pre verejnú politiku na univerzite v Cambridge a je súčasťou práce Centra pre budúcnosť demokracie. Ako štúdia zistila, výsledky naznačujú dôvod na znepokojenie. Spokojnosť mladých ľudí s demokraciou klesá nie len globálne, ale dokonca aj v porovnaní s tým, ako sa cítili staršie generácie v približne rovnakých životných etapách.

Univerzita v Cambridge zistila, že situácia je zlá v Latinskej Amerike, Južnej Afrike a južnej Európe. Nespokojnosť mladých s demokraciou narastá aj v anglosaských demokraciách vrátane Veľkej Británie a USA. Avšak nájdeme tiež krajiny, v ktorých mladšie generácie vykazujú väčšiu demokratickú spokojnosť. Medzi ne patria najmä postkomunistické demokracie strednej a východnej Európy.


Mileniáli alebo tí, ktorí sa narodili v rokoch 1981 až 1996, prejavili väčšiu nespokojnosť ako generácia X. Do tej spadá populácia narodená v rokoch 1965 až 1980, Baby Boomers, ktorí sú narodení po druhej svetovej vojne a taktiež medzivojnová generácia narodená v rokoch 1918 až 1943.

Je dôležité si vopred uvedomiť, že výskum hovorí predovšetkým o tom, ako vnímajú občania politický systém vo svojej krajine. Podľa štúdie totižto môžu subjektívne pocity spokojnosti s demokraciou čiastočne odrážať vyššie alebo nižšie občianske štandardy.

Oravský farár nechce veriť pápežovej podpore „homozväzkov“. Hovorí o nutnosti zvoliť nového pápeža

Na druhej strane štúdia jasne upriamuje na fakt, že spokojnosť s demokratickým zriadením je vyššia v krajinách, kde mladšie generácie nečelia problémom pri hľadaní práce, majú menší dlh, ľahšie si nájdu bývanie a je menej pravdepodobné, že sa stretnú s korupciou alebo diskrimináciou. Naopak, nízka miera spokojnosti prevláda v krajinách, kde je rast nezamestnanosti, ekonomická kríza či pretrvávanie chudoby a korupcie.

„Na celom svete sú mladšie generácie nespokojné s demokratickým vývojom vo svojich krajinách. Dokonca sú mladí ľudia nespokojnejší ako predchádzajúce generácie v ich veku,“ popisuje štúdia. Spôsobené to môže byť vekovými vplyvmi, ktoré sa budú zmenšovať s dospievaním a narastajúcim vekom. Okrem toho môže byť príčinou aj zásadnejší posun v postojoch generácií počas života. 

Zdroje: Edition.cnn.com, Cam.ac.uk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK