Mnoho uchádzačov o prácu nemá záujem ďalej sa vzdelávať a profesijne napredovať. Slovákom chýbajú jasne určené ciele

  • Taká je skúsenosť veľkých zamestnávateľov, ktorí ponúkajú pracovné príležitosti na domácom aj zahraničnom pracovnom trhu
  • Spoločnosti musia čoraz intenzívnejšie reflektovať potrebu reagovať flexibilne, čo, samozrejme, mení aj nároky na súčasných a budúcich zamestnancov
pjimage - 2021-06-07T150010.427
Unsplash/Mateus Campos Unsplash/Scott Graham
  • Taká je skúsenosť veľkých zamestnávateľov, ktorí ponúkajú pracovné príležitosti na domácom aj zahraničnom pracovnom trhu
  • Spoločnosti musia čoraz intenzívnejšie reflektovať potrebu reagovať flexibilne, čo, samozrejme, mení aj nároky na súčasných a budúcich zamestnancov

Mnohým uchádzačom o prácu chýba podľa skúseností HR manažérov nielen prax a jazykové znalosti, ale aj chuť učiť sa profesijne rásť. Cestu vidia v práci s mladými ľuďmi. Napríklad PPA CONTROL dlhodobo
a systematicky zapája mladých ľudí do rôznych pracovných aktivít už počas štúdia, aby mali absolventi ľahší prechod z akademického prostredia a študentského života do praxe a života pracovného. Samozrejme, holding tým sleduje aj vlastné ciele.

Tým, že vstúpil na zahraničné pracovné trhy, sa prirodzene rozšírili profesijné kompetencie, teda súbor vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné na výkon konkrétnej pracovnej pozície. Schopnosť dorozumieť sa v zahraničí sa stala automatickou a prirodzenou požiadavkou.

zdroj: Unsplash/Alvaro Reyes

Cudzí jazyk je výhodou

Podľa portálu platy.sk ľudia, ktorí ovládajú a pri práci využívajú cudzí jazyk aktívne, zarábajú až o tretinu viac ako ostatní. Takže investícia do štúdia cudzieho jazyka sa určite vyplatí. Avšak aj pre tých, ktorí jazyk nepoužívajú aktívne, je dôležité udržiavať sa jazykovo vo forme.

„Určite má zmysel navštevovať jazykové kurzy priebežne, pretože tým si jazykové znalosti udržiavate aj prehlbujete a nikdy neviete, či sa vám nezídu a nerozhodnú o vašom úspechu už pri najbližšom pracovnom pohovore. V praxi sa to určite stáva. Udržiavanie si kondície v rámci cudzích jazykov je
rozhodnutie na celý život, ale príjemné,“ hovorí Katarína Boskovičová z Berlitz.

Nie je pivo ako pivo. V týchto slovenských pivárňach ti načapujú ten najlepší remeselný zlatý mok

Zamestnávatelia sú presvedčení, že potrebný štandard vzdelania by mal byť zabezpečený odbornými školami prostredníctvom odborných predmetov a odborného výcviku vrátane jazykovej prípravy.  Táto progresívna zmena v školstve zatiaľ nenastala. Preto ju v praxi nahrádzajú a dopĺňajú vlastným systémom odbornej prípravy a školení.

„Neustále napredovanie a rast je dôležitý pre každého, nielen nového zamestnanca. Podmienkou sú však základy, na ktorých sa dá stavať, ktoré aj podľa našich skúseností absolventom odborných škôl niekedy výrazne chýbajú,“ hovorí Ladislav Jelen z Oresi.

zdroj: Unsplash/Firmbee Com

Chýba ochota napredovať

V tom sa im veľmi osvedčila medzigeneračná spolupráca, plynulé odovzdávanie skúseností a osobný prístup v rozvoji zručností nováčikov pod mentorským vedením služobne starších kolegov. No ani
to nie je zárukou úspechu. Záleží totiž, či do tímu pribudne čerstvý absolvent bez motivácie ďalej sa rozvíjať, alebo mladý človek s aktívnym postojom a chuťou učiť sa.

„Ak chce zamestnávateľ udržať určitú úroveň produktivity a kvality, nemôže akceptovať ,„virtuálny‘“ postoj k práci: „Robím, kedy sa mi chce, a vypnem sa, keď ma to prestane baviť,“ hovorí personálna
manažérka Mgr. Viera Konečná z PPA ENERGO.

„Kandidáti dnes kladú veľký dôraz na balans súkromného a pracovného života. Často zaznieva otázka, či môžu pracovať z domu formou home office a požadujú voľnosť v pracovnom čase. Mnohí však nevedia odpovedať na otázku čo očakávajú od svojho nového zamestnávateľa, a nemajú jasné ciele svojho kariérneho napredovania. Dnešní uchádzači o prácu nie sú príliš ochotní robiť prácu navyše ani pre seba, ani pre svojho zamestnávateľa,“ dodáva. 

zdroj: Unsplash/Campaign Creators

Dobrý personalista ochotu rýchlo odhalí

Personálni manažéri sa na výberovom konaní nepozerajú len na vzdelanie uchádzača, ale tiež na jeho pracovné skúsenosti, postoj k práci, jeho ochotu cestovať a učiť sa nové odborné veci vrátane cudzieho jazyka.

„Prax ukazuje, že uchádzači so serióznym záujmom nájsť si prácu, prídu na osobný pohovor pripravení odprezentovať svoje odborné vedomosti a praktické skúsenosti. Zároveň sa aktívne zaujímajú o konkrétnu pracovnú ponuku zamestnávateľa. Naopak kandidáti, ktorí si robia len „prieskum trhu”, majú vysoké sebavedomie a zaujímajú sa výlučne o finančné ohodnotenie a sociálne benefity prináležiace k danej pracovnej ponuke,“ delí sa o skúsenosti HR manažérka Martina Luptáková z PPA Power DS.

Personálna manažérka Mgr. Viera Konečná dopĺňa: „Uchádzači o prácu dnes v malej miere oceňujú stabilitu zamestnávateľa na pracovnom trhu a možnosti poskytnutia výhod práce vo väčších firmách – možnosť kariérneho postupu, ďalšieho vzdelávania, účasť na rôznych projektoch.“

Výzva pre obe strany

„Aj pre nás je veľkou výzvou dovzdelávať nových zamestnancov. Netvrdím, že je to trend, ale u niektorých mladých ľudí je dnes náročnejšie než voľakedy prebudiť a udržať v nich motiváciu ďalej sa rozvíjať a zotrvať v zamestnaní,“ pridáva sa generálny riaditeľ Sika Slovensko Marek Mikuš.

Pri absolventoch sú kľúčovými najmä prvé týždne a mesiace, keď sa ako zamestnanci začleňujú do tímu a pracovných postupov.

zdroj: Unsplash/Marta Filipczyk

„Prechod mladých ľudí zo školy do práce je spojený so špecifickými výzvami tak pre zamestnávateľa, ako aj pre budúceho zamestnanca. Vo všeobecnosti sú to na trhu práce nováčikovia, majú skromné – ak vôbec nejaké – pracovné skúsenosti a návyky. Niektorí počas školy brigádovali, praxovali a hoci ich pracovná skúsenosť bola krátkodobá alebo dočasná, je dôležité, že vôbec bola. Ak sa o prácu počas
štúdia vôbec nezaujímali, sú následne ťažšie adaptovateľní v pracovnom prostredí, ktoré od nich očakáva výkon a ochotu zdokonaľovať sa vo svojej profesii,“ hovorí M. Luptáková.

V spoločnosti PPA ENERGO sa osvedčilo zaradenie každého nového člena tímu do adaptačného procesu. „Pracovná adaptácia zahŕňa procesy prispôsobovania a osvojenia si pracovných podmienok a profesionálnych aktivít. Cieľom je čo najrýchlejšie zvládnutie nárokov a požiadaviek zamestnanca na obsadzované pracovné miesto. Nielen pri pohovore, ale ani po nástupe do zamestnania mladí ľudia mnohokrát netušia, čo sa od nich v praxi reálne očakáva. Všetky plánované vzdelávacie aktivity pravidelne vyhodnocujeme a na základe výsledkov nastavujeme ďalšie postupy,“ uzatvára HR manažérka Viera Konečná.

 

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK