Musia ich zvládnuť, no často pohoria. Zisti, či ovládaš matematiku lepšie ako stredoškolák

  • Matematika je strašiakom väčšiny stredoškolákov
  • Aké je najväčšie dvojciferné prvočíslo?
  • Ak si odpovedal, hor sa na kvíz, je predpoklad, že to zvládneš
kvíz, matematika
Na strednej škole by ste väčšieho strašiaka spomedzi predmetov ako je matematika hľadali len ťažko, Unsplash/Michal Matlon
  • Matematika je strašiakom väčšiny stredoškolákov
  • Aké je najväčšie dvojciferné prvočíslo?
  • Ak si odpovedal, hor sa na kvíz, je predpoklad, že to zvládneš

Pre väčšinu stredoškolákov a v niektorých prípadoch aj žiakov základných škôl je matematika najväčším strašiakom. Logaritmické funkcie, integrály či geometria sú často dôvodom, pre ktorý sa žiaci rozhodnú ísť študovať medicínu, cudzie jazyky, či iné smery, ktoré majú s matematikou spoločného iba málo, minimálne na prvý pohľad.

Avšak s matematikou sa stretávame v podstate v každej oblasti a jej znalosti, respektíve schopnosť logicky myslieť, nám môžu byť užitočné pri mnohých príležitostiach. Aj preto sme si pre teba pripravili kvíz, ktorý otestuje, ako by si obstál s matematickými a logickými úlohami, s ktorými zápasia tínedžeri. Dokáž, že by si zmaturoval z matematiky aj dnes!  

Trojuholník má obvod 35 cm. Jedna jeho strana je štyrikrát väčšia ako druhá a o 1 cm väčšia ako tretia. Určite veľkosť najdlhšej strany trojuholníka.

vizálny hlavolam trojuholníky Facebook/IQtest/photos
Správne! Nesprávne!

Obvod je 35 cm, teda O=35. Obvod dostaneme sčítaním všetkých troch strán trojuholníka, v tomto prípade 35= 4x+x+4x-1. Po úprave dostaneme, že 36=9x, a preto x=4. Najdlhšia strana má dĺžku 4x a 4 x 4= 16 cm. Druhá najdlhšia strana má 15 cm a najkratšia 4 cm.

Súčet piatich za sebou idúcich čísel je 630. Aké je najmenšie a najväčšie z týchto piatich čísel?

gayatri-malhotra-4wF66_KWJxA-unsplash Unsplash/Gayatri Malhotra
Správne! Nesprávne!

x+x+1+x+2+x+3+x+4=630, po úprave 5x+10=630, teda 5x=620, x=124. 124 je najmenšie a 128 je najväčšie.

V pravouhlom trojuholník má prepona 10 cm a jedna z dvoch odvesien 8 cm. Aká dlhá je druhá odvesna?

vizálny hlavolam trojuholníky Facebook/IQtest/photos
Správne! Nesprávne!

Pri pravouhlom trojuholníku platí Pytagorova veta. Tá hovorí, že obsah štvorca zostrojeného nad preponou (najdlhšou stranou) pravouhlého trojuholníka je rovný súčtu obsahov štvorcov zostrojených nad jeho odvesnami. Vyjadrené matematicky: c2 = a2 + b2. V našom prípade je c prepona a jej dĺžka je 10 cm a b je jedna z odvesien, ktorej dĺžka je 8 cm, teda 100=a2+64, a2=36. teda a=6.

Aké je najväčšie dvojciferné prvočíslo?

Čísla Unsplash/Mika Baumeister
Správne! Nesprávne!

Prvočíslo je číslo, ktoré je deliteľné iba samým sebou a jednotkou. 99 je deliteľné číslom 11 a 9, 97 a 89 sú obe prvočísla, pretože nemajú iných deliteľov ako samých seba a čísla 1. 97 je vyššie číslo, preto je najvyšším dvojciferným prvočíslom.

Ktoré číslo nasleduje v tomto číselnom rade 11 24 37 51 65 80 95 111 ?

antoine-dautry-_zsL306fDck-unsplash Unsplash/Antoine Dautry
Správne! Nesprávne!

Najprv je rozdiel číslami trinásť (medzi 11 a 24 a 24 a 37), potom štrnásť (37 a 51 a 51 a 65) a následne pätnásť (65 a 80 a 80 a 95), teraz nasleduje šestnásť (95 a 111 a 111+16=127).

Záhradná nádrž má štyri kohútiky. Prvým sa napustí za dva dni, druhým za tri dni, tretím za štyri dni a posledným za 6 hodín. Za aký približný čas sa napustí všetkými štyrmi kohútikmi otvorenými súčasne?

vodna-nadrz-duchonka53534395 Slovenský cestovateľ/Vladimír Grežo
Správne! Nesprávne!

Pretože deň má 24 hodín, za hodinu sa napustí prvým kohútikom 1/48, druhým 1/72, tretím 1/96 a štvrtým 1/6 nádrže. To je spolu (6+4+3+48) / 288 = 61/288. Nádrž sa napustí plná za 288/61 hodiny, čo sú 4 hodiny 43 minút a približne 17 sekúnd.

Pozerám sa na niekoho fotografiu. Uhádnite, kto je na nej odfotený, ak nemám žiadnych súrodencov a otec toho muža na fotografii je syn môjho otca.

Unsplash
Správne! Nesprávne!

Otec muža na fotografii je syn môjho otca, synom môjho otca som len ja (nemám žiadnych súrodencov) a tým pádom som ja otcom muža na fotografii. Preto je na fotografii môj syn.

Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, dvakrát v každom momente, ale ani raz v roku.

rímske čísla Unslpash/Concha Mayo
Správne! Nesprávne!

S časom táto otázka nemá nič spoločné :). V minúte je raz písmeno m, v momente je to isté písmeno dvakrát, ale v slovo rok by ste ho hľadali len márne.

Kapitán Nemo vymyslel hru pre letný tábor. Potrebuje všetkých plavčíkov rozdeliť na lode tak, aby bol na každej lodi rovnaký počet dievčat a aby sa aj chlapci do lodí rozdelili rovnomerne. Koľko najviac lodí môže za týchto podmienok obsadiť, ak je na tábore 30 dievčat a 42 chlapcov?

Talianska pobrežná stráž v noci na stredu zachránila nedávno viac než 1000 migrantov. TASR/Fiona Alihosi/Sea-Watch via AP
Správne! Nesprávne!

Potrebujeme nájsť najväčší spoločný deliteľ. Prvočíselné rozklady čísel sú 30= 2 x 3 x 5 a 42= 2 x 3 x 7, kapitán Nemo teda môže obsadiť maximálne 2 x 3 = 6 lodí.

V balení Fazuliek každej chuti bolo presne 48 kusov. Harry Potter dal jednu tretinu Nevillovi, jednu štvrtinu Ronovi, jednu šestinu premenil na dážďovky a jednu osminu hodil do odvaru všehodžúsu, pretože si pomýlil recept. Koľko Fazuliek každej chuti mu zostalo v sáčku?

TASR via AP Photo/Lefteris Pitarakis, Matt Dunham
Správne! Nesprávne!

Spočítáme si jednotlivé údaje (Neville 16, Ron 12 , dážďovky 8 , odvar 6 ) a odčítame od celkového počtu. Fazuliek v balení zostalo 48-16-12-8-6=6.

Z celkového počtu žiakov v triede tvoria tri osminy chlapci. Osem dievčat, čo sú dve pätiny všetkých dievčat z triedy, chodí na gymnastiku. Vypočítajte počet žiakov v triede.

Gymnastika5 archív Ivan Vargovský
Správne! Nesprávne!

Keďže 8 sú dve pätiny všetkých dievčat (2/5), jedna pätina (1/5) bude 4, a preto 5/5 je 20, teda dievčat je 20. 20 je zároveň 5/8 celkového počtu žiakov, lebo počet chlapcov zodpovedá 3/8. 1/8 je 20:5=4 a potom 8/8 bude 8 x 4 = 32.

Na filmové predstavenie bolo predaných 120 lístkov v cene 3100 korún. Detský lístok stojí 20 korún, dospelý 40 korún. Koľko detských lístkov bolo predaných?

Untitled design (48) Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava
Správne! Nesprávne!

Použijeme dve rovnice o dvoch neznámych. a + b= 120, súčet predaných lístkov je 120, teda a, respektíve b predstavujú počty predaných lístkov pre deti a dospelých 20a + 40b = 3100, v tejto rovnice ide o cenu, ktorú sme celkovo zaplatili, teda 3100 korún. Z prvej rovnice si vyjadríme neznáme b pomocou neznámeho a, b = 120 - a a dosadíme do druhej rovnice 20a + 40 (120 - a) = 3100 20a + 4800 - 40a = 3100 1700 = 20a, a = 85, 85 detských lístkov bolo predaných, dopočítanie b (dospelých lístkov) je jednoduché, pretože a + b= 120, a teda 85 + b = 120, b = 35

KVÍZ: V pravouhlom trojuholník má prepona 10 cm a jedna z dvoch odvesien 8 cm. Aká dlhá je druhá odvesna? Dokáž, že by si zmaturoval z matematiky!
Slabé

vedomostný kvíz

So stredoškolskou matematikou máš veľké problémy. Keď sa nechceš nechať zahanbiť, začni na sebe pracovať!
Dobre

vedomostný kvíz

Na hodinách matematiky si sa venoval aj učivu. Priestor na zlepšenie tu však stále je!
Výborne

vedomostný kvíz

Tvoji učitelia matematiky sú určite na teba hrdí! Vynikajúci výsledok, ktorým sa nemôže pochváliť každý. Len tak ďalej!

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá