Mys­lí­te si, že ste dob­rým pod­ni­ka­te­ľom? Otes­tuj­te sa!

Tatiana Blazseková / 16. júna 2015 / Lifehacking

Máte zača­tý biz­nis ale­bo o neja­kom roz­mýš­ľa­te? Ten­to test Vám povie, či už mys­lí­te ako sku­toč­ný pod­ni­ka­teľ ale­bo sa máte ešte čo učiť.

 

Riaďte sa intuíciou, buďte k sebe úprimný. Práve tento test vám môžu užetriť kopu času a rozhodovania, či do toho ísť. Nemáte čo stratiť, tak sa pustite do testovania.

 

Otestujte sa TU

 

Tak ako ste dopadli? Máte aspoň polovicu správe? Gratulujem, máte podnikateľského ducha! Máte jednu odpoveď správnu ako ja? Nevadí. Je to predsa len veľmi krátky test a nepomôže nám zistiť, či máte všetky charakteristiky skutočného podnikateľa. Ak to myslíte vážne, jednoducho choďte do toho!

 

 

Pridať komentár (0)