Na Slovensku by mohla do roka vzniknúť nanotováreň na výrobu rúšok najvyššej kvality

  • Susedná Česká republika spustí svoju prvú nanotováreň do 4 mesiacov
  • Rovnakou technológiou by sa do 9 mesiacov mohli vyrábať špeciálne materiály aj na Slovensku
  • Jediné, čo nám chýba, je investor
rúško
Unsplash/mbaumi
  • Susedná Česká republika spustí svoju prvú nanotováreň do 4 mesiacov
  • Rovnakou technológiou by sa do 9 mesiacov mohli vyrábať špeciálne materiály aj na Slovensku
  • Jediné, čo nám chýba, je investor

V susedných Čechách je od minulého roka k dispozícii pokročilá technológia výroby nanovlákenných membrán, vďaka ktorej by mohlo byť aj Slovensko sebestačné pri výrobe špeciálnych rúšok, šatiek, respirátorov a ochranných oblekov pre zdravotnícky personál.

Výroba by sa dala spustiť do 9 mesiacov od momentu, keď sa nájde investor. Spoločnosť NAFIGATE Corporation, ktorá technológiu vyvíjala posledných 11 rokov, už v Čechách vyskladala skupinu investorov a pracuje na spustení továrne na severe Českej republiky. Výroba by mala nabehnúť do 4 mesiacov.  Do spúšťania továrne a celého procesu výroby je zapojený špičkový tím pracovníkov, ktorí technológiu výroby vyvinuli.

Slovenská nanotováreň by mohla za rok vyrobiť až 40 miliónov rúšok najvyššej kvality

„Začiatok koronakrízy jasne ukázal, akú dôležité sú vlastné kapacity pre výrobu životzachraňujúcich ochranných prostriedkov, ako sú rúška či respirátory. Naša technológia nanovlákenných membrán je využiteľná na výrobu širokého okruhu produktov napríklad na filtráciu vody a vzduchu. Zároveň umožňuje vyrábať aj rúška a respirátory na úrovni triedy FFP 1-3.

Nanotováreň na výrobu nanomateriálov je riešením, ktoré by zvýšilo úroveň zdravotnej bezpečnosti na Slovensku a zároveň by pomohlo posilniť znalostnú ekonomiku,“ hovorí prezidentka spoločnosti Jiřina Repaská. Investícia do nanotovárne predstavuje sumu do 4 mil. eur, pričom jej návratnosť sa pohybuje v rozpätí  2-4 rokov.

Továreň by dokázala vyrobiť až 1 500 000 m2 nanovlákenných membrán ročne, čo je objem dostatočný na produkciu 40 miliónov rúšok najvyššej kvality.

kampan zadarmo od startitup

Nafigate Corporation je česká technologická spoločnosť, ktorá vyvíja prelomové inovácie a technológie, pripravuje ich na vstup na trh formou licencií. Technológiu Nanospider, ktorou sa vyrábajú nanovlákna, dodáva partnerská firma ELMARCO Liberec. Táto spoločnosť dokáže zároveň vyrábať aj vzorky, s ktorými bola technológia testovaná.

Dopyt po nanomateriáloch je dnes v Čechách, na Slovensku a v zahraničí výrazný. Z týchto materiálov je možné okrem zdravotníckeho materiálu vyrábať aj unikátne antibakteriálne a antivírové filtračné siete do okien a dverí, ako aj filtre na vodu.

Dofinancovanie z eurofondov na boj proti COVID-19 možné

Česká spoločnosť NAFIGATE Corporation sa zameriava na výskum a vývoj pokročilých nanomateriálov. Spoločnosť má vlastné overené know-how a vyvinula technológiu výroby aj prototypy produktov, ktoré sú patentovo chránené. „Sme pripravení Slovensku alebo potenciálnym privátnym investorom poskytnúť údaje z biznis case a diskutovať o formách spolupráce. Sme presvedčení, že vybudovať prvú nanotováreň na Slovensku v krátkom čase je reálne,“ hovorí J. Repaská.

Jednou z možností podpory je dofinancovanie projektu z európskych peňazí a výziev, ktoré únia otvorila v súvislosti a bojom proti COVID-19 (eurofondová výzva na vývoj technológií a inovatívne riešenia v boji s koronavirusom).

Zdroj: TS NAFIGATE Corporation

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech