Na Slovensku sú rodová aj platová nerovnosť doslova katastrofa, sme takmer najhorší v EÚ

  • Slovensko v otázke rodovej rovnosti zaostáva za väčšinou krajín Európskej únie
  • V rebríčku, ktorý mapuje rozdiely medzi ženami a mužmi v hlavných oblastiach politického rámca EÚ sa nachádzame na 26. mieste
  • Za posledných 10 rokov sme sa prepadli o sedem miest so skóre 52,4 zo 100 bodov
dievča,žena,pohovor
Unsplash/Magnet.me, matfelipe
  • Slovensko v otázke rodovej rovnosti zaostáva za väčšinou krajín Európskej únie
  • V rebríčku, ktorý mapuje rozdiely medzi ženami a mužmi v hlavných oblastiach politického rámca EÚ sa nachádzame na 26. mieste
  • Za posledných 10 rokov sme sa prepadli o sedem miest so skóre 52,4 zo 100 bodov

Slovensko v otázke rodovej rovnosti zaostáva za väčšinou krajín Európskej únie. V rebríčku, ktorý mapuje rozdiely medzi ženami a mužmi v hlavných oblastiach politického rámca EÚ (práca, peniaze, vedomosti, čas, moc a zdravie), sa nachádzame na 26. mieste, pričom za posledných 10 rokov sme sa prepadli o sedem miest.

V Indexe rodovej rovnosti sme dosiahli skóre 52,4 zo 100 bodov a nachádzame sa tak približne 14 bodov pod priemerom EÚ .

Slovenské ženy budú od zajtra až do konca roka pracovať „zadarmo“. A bude horšie

Oproti minulému roku ide o pokles o 1,7 percentuálneho bodu. Portál Euractiv uvádza, že od roku 2005 až po rok 2017 sa slovenské skóre v rodovej rovnosti zvýšilo len o 1,6 bodu. Pričom upozorňuje, že rakúske skóre sa v rovnakom období zvýšilo o 5,8 bodu.

Bude nám trvať ďalších 100 rokov, aby sme dobehli rozdiely v rodovej rovnosti

Jeden z najväčších rodových rozdielov je viditeľný v odmeňovaní oboch pohlaví. Ženy u nás zarábajú o 19,4 % menej než muži. Podľa štúdie Svetového ekonomického fóra a na základe doterajšieho vývoja by nám malo trvať viac ako sto rokov, aby sme dobehli rozdiel v celkovej rodovej rovnosti.

Dôvodov platovej nerovnosti je viacero. Je to najmä kariérna prestávka, keď ženy vypadávajú z pracovného procesu kvôli materskej a rodičovskej dovolenke, čo má vplyv na vývoj ich mzdy a neskôr aj na dôchodok. Ďalej sú to oblasti pôsobenia žien. V službách a pomáhajúcich profesiách je vyššie zastúpenie žien, no zarábajú zhruba o 11 % menej než ich mužskí kolegovia na porovnateľných pozíciách.

„Rozdiel v zárobku pohlaví podporuje aj stále nízke zastúpenie žien v manažérskych a výkonných funkciách, čo môžu spôsobovať buď obmedzené kariérne príležitosti, pomyselný kariérny sklenený strop, ale aj motivácia a ochota žien rásť v kariérnom rebríčku,“ upresňuje Marcela Krajčová, People & Culture manažérka slovenskej pobočky PMI.

zdroj: Unsplash/Bruce Mars

Ženy vyjednávajú o plate menej

Ďalším významným faktorom, prečo ženy na Slovensku zarábajú menej, je nízke sebahodnotenie a nižšia ochota vyjednávať o nástupnom plate či v priebehu trvania zamestnania. Možno to pozorovať najmä po návrate žien z materskej či rodičovskej dovolenky alebo u žien samoživiteliek.

Kvôli stabilnému príjmu a rodine sú matky na získanie práce oveľa ochotnejšie znížiť svoje platové očakávania, prejsť na nižšiu pozíciu alebo pracovať na skrátený úväzok. Ich osobné ambície tak idú bokom.

KOMENTÁR: Ženy prichádzajú u susedov o svoje práva. A náš minister má ponižujúce vtipy z 90. rokov

K zmene a vytvoreniu rodovej rovnosti by podľa Marcely Krajčovej pomohla podpora pri vypracúvaní interných auditov v oblasti rovnocenného odmeňovania a prístupu v práci. Ďalej je to obsadzovanie žien do výkonných a rozhodovacích pozícií či systematické Leadership Academy programy pre ženy.

Potrebná je aj lepšia infraštruktúra v oblasti starostlivosti o deti, ako sú jasle, škôlky a pod. V neposlednom rade je však nevyhnutné aj zvyšovanie sebavedomia žien vracajúcich sa do práce po „rodičovskej prestávke“, ako aj podpora mužov na jej absolvovanie.

Práca počas sviatku.
zdroj: pixabay.com

Podľa prieskumu je polovica mužov ochotná zostať doma s dieťaťom 

V tomto ohľade však badať postupný posun. Materská dovolenka už nie je len čisto ženskou výsadou. Za posledné tri roky aj vďaka legislatíve a finančným motiváciám vzrástol počet mužov na rodičovskej dovolenke až 6-násobne, pričom túto možnosť využil každý piaty muž.

Podľa prieskumu 365 banky je pritom ochotná zostať doma s dieťaťom takmer polovica chlapov, čo indikuje ďalší priestor na ich zapojenie. Medzi najčastejšie spomínané dôvody, pre ktoré chcú tak spraviť, patrí vyšší príjem ich partnerky a snaha umožniť jej kariérne rásť.

zdroj: Unsplash/kyryll ushakov

S témou platovej rovnosti však súvisí aj podiel neplatenej práce, ktorá limituje priestor na kariérne uplatnenie žien. V tomto smere sú totiž v prevahe práve ony, pričom ich podiel na domácnosti je až o tretinu vyšší. Rodová rovnosť v práci sa tak začína doma.

Ak partner nespozoruje, že potrebujeme jeho súčinnosť pri domácich prácach alebo pri starostlivosti o dieťa, treba sa ozvať a navzájom komunikovať. To isté platí aj v práci pri platovej otázke. Mnohé ženy si myslia, že ich úsilie bude náležite ohodnotené aj bez toho, aby na seba upozornili. Opak je však pravda,“ uzatvára Krajčová.

Zdroje: 365 bank, Euractiv 

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá