Na úhradu dôležitej platby majú Slováci len pár dní. V opačnom prípade sa nezaobídeš bez „pokuty“

  • Pri uhradení poistného je potrebné uviesť špecifický symbol
  • Ak ho neuhradíš, čakajú ťa penále
Ilustračná foto
Ilustračná foto, TASR/Martin Baumann Unsplash/Markus Spiske
  • Pri uhradení poistného je potrebné uviesť špecifický symbol
  • Ak ho neuhradíš, čakajú ťa penále

Pandémia koronavírusu prinášala v mnohom aj viacero „výhod“ či oslobodení od rôznych poplatkov. Jedným z nich je aj poistné za mesiac január 2021, ktoré si mohli samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia odložiť. Všetci, ktorí si splatenie poistného odložili, počítali s tým, že to raz bude treba uhradiť.  

Sociálna poisťovňa preto pripomína, že na úhradu odloženého poistného z januára 2021 ostáva už len niekoľko dní. Povinnosť uhradiť ho majú osoby do tohto piatka – 31. marca 2023.

Pri uhradení tohto poistného je potrebné uviesť špecifický symbol v tvare 012021. Ako poisťovňa pripomína, úhrada sa vykoná na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne – všetky čísla účtu Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojom webovom sídle. Rovnako je potrebné použiť správny variabilný symbol.

Poisťovňa vzorne všetkých, ktorí mali poistné z januára 2021 odložené, permanentne upozorňuje a pripomína im splatnosť prostredníctvom e-mailových správ. „Upozornenia dostali tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt,“ uviedol Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.

Ak napriek výzvam odložené poistné neuhradíš, Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná predpísať ti aj penále za omeškané dni a bude od teba celú dlžnú sumu poistného, vrátane penálov vymáhať. 

Generálny pardon

Aby to nevyzeralo, že poisťovňa od teba len „vymáha“ peniaze, tento rok uplatnila niečo, čo nesie honosný názov – generálny pardon. O generálnom pardone sme ťa už viackrát informovali. Ten sa vzťahuje na všetkých dlžníkov, ktorí splnili podmienky. Jednou z podmienok je aj predloženie chýbajúcich výkazov poistného. Sociálna poisťovňa preto pre dlžníkov – zamestnávateľov pripravila užitočnú pomôcku.

Pomôckou je práve vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného. Jeho použitie je veľmi jednoduché. Stačí, aby si zamestnávateľ do vyhľadávacieho okienka zadal svoj Sociálnou poisťovňou pridelený variabilný symbol a klikol na tlačidlo „odoslať“. Vyhľadávač ho informuje, či odovzdal všetky povinné mesačné výkazy poistného alebo povinnosť nesplnil. 

„V takom prípade sa presne dozvie, za ktorý mesiac a rok Sociálna poisťovňa jeho výkazy poistného neeviduje. Na základe tejto informácie má príležitosť veľmi rýchlo svoju chybu napraviť a neodovzdané povinné výkazy Sociálnej poisťovni zaslať,“ uviedol v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne.

Ten taktiež pripomína, že vyhľadávač zobrazí „neodovzdané mesačné výkazy poistného len za obdobie generálneho pardonu, teda pred 1. júlom 2022“.

Základné podmienky:

  • musíš zaplatiť celú dlžnú sumu poistného (istiny),
  • musíš predložiť chýbajúce mesačné výkazy poistného za takzvané rozhodujúce obdobie, teda za celé obdobie pred 1. júlom 2022.

Uhradiť dlžné poistné a odovzdať mesačné výkazy musíš do 31. augusta 2023. Sociálna poisťovňa ti len vtedy, ako dlžníkovi „odpustí“ povinnosť zaplatiť penále.

Počet kandidátov, ktorých by sa uplatnenie generálneho pardonu mohlo dotknúť, je viac ako milión. V počte nie sú zahrnutí len zamestnávatelia, ale aj podnikatelia, samostatne zárobkovo činné osoby, a teda všetci, ktorí odvádzajú poistenie do Sociálnej poisťovne.

Zdroje: TS/Sociálna poisťovňa, Redakcia, Sociálna poisťovňa

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá