Naj­čas­tej­šie chy­by začí­na­jú­ci­ch pod­ni­ka­te­ľov (pre­zen­tá­cia)

Michal Tomek / 3. apríla 2014 / Lifehacking

Pre­mýš­ľa­te nad zalo­že­ním pod­ni­ka­nia? Chce­te pat­riť medzi star­tu­py? Dokon­ca máte už myš­lien­ku? To je dob­re. Teraz sa tre­ba len vyva­ro­vať chýb. 

 

Anders Fredriksson sám seba považuje za technologického človeka, ktorý sa zmenil na ponidkateľa. Okrem iného je aj DJ-om. Na sieť Slideshare natiahol prezentáciu o základných chybách, ktoré mladí podnikatelia robia. Sám si tým vraj prešiel, tak asi vie o čom hovorí. A čo je tých desať najčastejších chýb a mýtov?

 

 1. Zachovajte váš nápad v tajnosti

 2. Nespúšťajte službu, kým nie je úplná

 3. Najkôr si napíšte kompletný biznis plán

 4. Úspech merajte svojim PR

 5. Verte tomu, že váš produkt je pre každého

 6. Utekajte tak rýchlo, ako sa len dá

 7. Získavajte len toľko peňazí, koľko naozaj potrebujete

 8. Získajte viac peňazí, ako budete kedy potrebovať

 9. Manažujte všetko do detailov

  9.5 Robte všetko sami

 10. Robte presne to, čo vám mentori povedia

 

 

 
 
 
Pridať komentár (0)