Najväčšie tajomstvo Warrena Buffetta, vďaka ktorému dosiahol svoj úspech

  • To je nevyhnutné pre dosiahnutie akéhokoľvek druhu úspechu. Úspešní ľudia sú veľkými mysliteľmi a rovnakými mysliteľmi sa aj obklopujú. Napríklad samotný Warren Buffett - je v súčasnosti považovaný za najúspešnejšieho investora všetkých čias. Vieš, akou činnosťou strávil 80% svojej kariéry?
  • To je nevyhnutné pre dosiahnutie akéhokoľvek druhu úspechu. Úspešní ľudia sú veľkými mysliteľmi a rovnakými mysliteľmi sa aj obklopujú. Napríklad samotný Warren Buffett - je v súčasnosti považovaný za najúspešnejšieho investora všetkých čias. Vieš, akou činnosťou strávil 80% svojej kariéry?

Kritické myslenie je schopnosť spracovať informácie nezávisle a myslieť pritom jasne, logicky a reflexne. Je to schopnosť myslieť racionálne a rozumieť súvislostiam medzi jednotlivými myšlienkami. V podstate teda ide o to, aby si sa stal aktívnym študentom, ktorý je hladný po informáciách, nie ich pasívnym príjemcom.

Čo robia ľudia, ktorí majú vyvinuté kritické myslenie inak?

Vždy spochybňujú súčasný stav vecí

Naozaj vždy, je to pravidlom. To, že je niečo dobré, neznamená, že by to nemohlo byť ešte lepšie. Ľudia s dobre vyvinutým kritickým myslením sa neustále pýtajú nasledovné otázky:

„Prečo to robíme takto a nie inak?“

„Ako to dokážeme robiť lepšie?“

„Aké sú naše ďalšie možnosti?“

Každý problém si „rozmenia na drobné“

Títo ľudia dokážu každý jeden problém rozobrať na čo najmenšie čiastky a následne ho dokážu riešiť systematicky. Snažia sa však prísť na systém, pri ktorom by jedným riešením pohli viacerými vecami naraz.

Pripúšťajú si medzery vo svojich vedomostiach

Ľudia s kritickým myslením vedia, že nevedia všetko a sú si vedomí toho, že nikdy ani vedieť nebudú. Napriek tomu sa však snažia neustále sa zdokonaľovať každá jedna medzera, ktorú vo svojej mysli spozorujú, ich poháňa vpred.

Dokážu si vytvoriť systematický plán

V prvom rade títo ľudia nikdy neriešia nič bez toho, aby si predtým vytvorili presný a systematický plán. Na základe neho sa všetky svoje úlohy snažia zjednodušiť čo najviac – zvyšujú tým nielen svoju produktivitu, ale aj efektivitu.

Na riešenie problémov aplikujú vedecké metódy

Ľudia, ktorí premýšľajú kriticky sú zvyčajne veľmi metodickí. Nesiahajú po náhodných a neoverených riešeniach problémov – práve naopak. Sú naozaj sčítaný, čo im vždy umožní vybrať „riešenie ušité na mieru“.

Zdroj: lifehack.org

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech