Namiesto cyklotrás Národne cyklistické centrum. V Orechovej Potôni má vyrásť nový komplex

  • Cyklisti v slovenských mestách len pomaly získavajú priestor na bezpečnú jazdu
  • Všetkých nadšencov profesionálneho športu však poteší fakt, že sa uvažuje o výstavbe nového Národného cyklistického centra
  • Malo by vyrásť v Orechovej Potôni a stáť desiatky miliónov eur
collage
AP Photo/Peter Dejong/Unsplash
  • Cyklisti v slovenských mestách len pomaly získavajú priestor na bezpečnú jazdu
  • Všetkých nadšencov profesionálneho športu však poteší fakt, že sa uvažuje o výstavbe nového Národného cyklistického centra
  • Malo by vyrásť v Orechovej Potôni a stáť desiatky miliónov eur

Pamätáš si ešte náš článok o tom, ako kreatívne dávajú cyklisti vodičom v Bratislave parkujúcim na chodníkoch a v častiach cyklotrás najavo, že parkovať majú na vyznačených miestach? (prečítaš si TU) V dobe, kedy mnohí z nás práve z áut presadajú na bicykle je potrebné, aby sa mestá návalu nových účastníkov cestnej dopravy prispôsobovali a veľa z nich tak aj robí. Pekným príkladom sú rozrastajúce sa systémy zdieľaných bicyklov, ktoré po Bratislave zavádza napríklad už aj Žilina či Trnava, ktorá je v posledných rokoch malou cyklistickou veľmocou Slovenska. Na svoje cyklotrasy koncom minulého roka získala dva ne­ná­vratné fi­nančné prís­pevky na vy­bu­do­va­nie cyk­lot­rás v cel­ko­vej výške 602-ti­síc eur (viac nájdeš v našom článku TU).

Problematiku budovania cyklotrás v našom hlavnom meste popísal v jednom z našich rozhovorov aj urbánny geograf Adrian Gubčo známy vďaka svojmu projektu Bratislava YIMBY – YIM.BA: „Tak asi každý vie, že naše hlavné mesto nemá do­sta­tok bez­peč­ných cyk­lis­tic­kých trás. Za bez­pečné po­va­žu­jeme také, ktoré sú seg­re­go­vané. To zna­mená, že sú ne­ja­kým spô­so­bom od­de­lené od pe­ších a aj au­to­mo­bi­lo­vej do­pravy. Dnes sa väč­ši­nou na­ma­ľujú pik­to­gramy, čo v pod­state ani nie je cyk­lo­trasa, len ko­ri­dor, v kto­rom sa môžu po­hy­bo­vať cyk­listi.“

Kritizoval aj bývalé vedenie mesta za nesprávne nastavené priority: „Pries­tor je. Je to len o tom, ako si na­sta­víme pri­ority. Mo­men­tálne vi­díme, že tá pri­orita je jasná – in­di­vi­du­álna au­to­mo­bi­lová do­prava. Ale ten pries­tor tu je. Na nie­kto­rých mies­tach sa dajú pruhy zú­žiť, na nie­kto­rých zru­šiť. Mu­síme si uve­do­miť, aká je ka­pa­cita ulice. Dnes sa často ka­pa­cita ulice vníma podľa toho, koľko áut je ňou schop­ných prejsť, vy­po­číta sa ne­jaký ko­efi­cient. Z toho pred­po­kla­dáme, koľko ľudí prejde da­nou uli­cou za ur­čený čas.“ Celý rozhovor si môžeš prečítať TU.

Vznikne nové NCC

Cyklisti však nezúfajú. Najmä nie tí, ktorí okrem prepravy po meste cestou z práce a do práce radi bicykel využívajú aktívnejšie. Ministerstvo financií totižto na legislatívno-právnom portáli Slov-lex podľa informácií TASR zverejnilo materiál o ambícii vytvoriť na Slovensku nové Národné cyklistické centrum. Len 40 kilometrov od Bratislavy v Orechovej Potôni navrhuje uvoľniť na tento účel bezmála 30 miliónov eur. Multicyklistický komplex by mal začať rásť na pozemku prenajatom na 4 desaťročia už v najbližšom období, pretože čerpanie dotácie je naplánované na obdobie piatich rokov 2019 až 2023. Ak si realizácia výstavby projektu vyžiada zvýšené náklady podľa rezortu financií budú hradené Slovenským zväzom cyklistiky a bankovým úverom.

Ministerstvo svoj zámer objasňuje nasledovne: „Cyklistika patrí k najpopulárnejším a najobľúbenejším športom či už z hľadiska sledovania vrcholového športu alebo prevádzkovania voľnočasových aktivít širokej verejnosti. Uskutočnený verejný prieskum spoločenského významu cyklistiky pre obyvateľov Slovenska ju radí na 5. miesto popularity, ktorú v posledných rokoch významne zvyšujú úspechy Petra Sagana. Ďalším významným štatistickým údajom, ktorý zaraďuje cyklistiku medzi pohybovo obľúbene športy je fakt, že aktuálna cyklistická gramotnosť Slovákov sa pohybuje na úrovni 94 %.“

Upozorňuje, že profesionálna cyklistika si vyžaduje rozvoj vytrvalosti, výbušnosti, techniky aj stability a na Slovensku aj napriek narastajúcej popularite tohto športu nemáme ani jeden funkčný štadión, kde by sa nové talenty mohli rozvíjať. Cieľom projektu je vytvoriť celú sezónu dostupný priestor pre všetky odvetvia cyklistiky, takže na svoje si prídu fanúšikovia cestnej, dráhovej aj horskej cyklistiky, BMX, cyklokrosu, cyklotrialu aj sálovej cyklistiky. Cieľom je vytvoriť zároveň miesto, ktoré je vhodné pre organizáciu domácich aj medzinárodných športových podujatí.

Podľa návrhu ministerstva by sa neďaleko hlavného objektu malo nachádzať dokonca aj ubytovacie zariadenie s priestormi na rehabilitáciu a regeneráciu, servisné centrum aj školiace priestory.

Projekt bol po zverejnení podľa TASR kritizovaný zo strany Gábora Grendela zo strany OĽANO, pretože nie je jasné, akým spôsobom sa postupovalo pri výbere lokality nového Národného cyklistického centra a ani to, ako sa rezort dopracoval k sume 30 miliónov eur. Nuž, určite sa to čoskoro dozvieme.

Zdroj: slov-lex.sk, TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK