Nasa ukázala 2540 pôsobivých fotiek Marsu

  • Aj keď Mars býva označovaný ako červená planéta, nasledujúce fotografie ti ju ukážu v úplne inom svetle. HiRISE kamera, ktorá sa nachádza na palube prieskumnej sondy Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), ktorú na Mars vyslala NASA, dokáže transformovať jemné rozdiely v pôde a teréne do dúhových farieb. HiRISE za posledné roky zaznamenala krásne, detailné a vedecky hodnotné fotky Marsu. Rozhodli sme sa ti ukázať tie najlepšie z nich.
mars
  • Aj keď Mars býva označovaný ako červená planéta, nasledujúce fotografie ti ju ukážu v úplne inom svetle. HiRISE kamera, ktorá sa nachádza na palube prieskumnej sondy Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), ktorú na Mars vyslala NASA, dokáže transformovať jemné rozdiely v pôde a teréne do dúhových farieb. HiRISE za posledné roky zaznamenala krásne, detailné a vedecky hodnotné fotky Marsu. Rozhodli sme sa ti ukázať tie najlepšie z nich.

mars-sand-dunes-mro-hirise-nasa-university-arizonaVeľká priepasť:

a-large-chasm

Tmavá, hrdzavo zafarbená duna v Russelovom kráteri:

some-dark-rust-colored-dunes-in-russell-crater

Tu by mohla NASA pristáť počas svojej ďalšej roverovej misie v roku 2020:

nasa-might-land-its-next-nuclear-powered-mars-2020-rover-mission-here

Čierna machuľa, ktorú vidíš na fotke, je miesto, kde sa zrútil modul Európskej vesmírnej agentúry, Schiaparelli. Biele škvrny sú kusy tohto modulu:

the-black-splotch-is-where-the-european-space-agencys-schiaparelli-mars-lander-crashed-the-white-specks-pointed-out-with-arrows-are-pieces-of-the-lander

Táto „zebra“ je v skutočnosti dunové pole – čierne škvrny sú oválne ložiská nerastných surovín:

zebra-skin-just-kidding-this-is-a-dune-field-thats-speckled-with-oval-shaped-mineral-deposits

Možné pristávacie miesto pre misiu Európskej vesmírnej agentúry ExoMars, ktorá je plánovaná na rok 2020:

a-possible-landing-site-for-the-exomars-2020-mission-which-the-european-space-agency-is-running

Toto dunové pole je prezývané Kolhar podľa fiktívneho sveta amerického sci-fi autora Franka Herberta:

a-north-pole-dune-field-nicknamed-kolhar-after-frank-herberts-fictional-world

Takéto podivné tvary na južnom póle Marsu vyrezáva oxid uhličitý, ktorý mení pevné na plynné skupenstvo:

carbon-dioxide-that-turns-from-solid-to-gas-carves-out-these-strange-shapes-at-mars-south-pole

Tento kráter vyzerá, ako keby tu niekto uhasil obriu cigaretu:

a-recent-impact-crater-on-mars-were-pretty-sure-no-one-put-out-a-giant-cigarette-here

Tieto pavučiny sú v skutočnosti erupcie prachu, ktoré sú mimochodom spôsobené tým, že sa Mars ohrieva a ochladzuje:

spiders-are-eruptions-of-dust-caused-by-the-way-the-martian-surface-warms-and-cools

Na tomto kráteri Cerberus Palus môžeš vidieť vrstvy sedimentov:

cerberus-palus-crater-showing-off-layered-sediments

Voda, ktorá sa pod vplyvom teplého Slnka roztápa, vytvára takéto tmavo sfarbené bahno:

nasa-keeps-an-eye-of-gullies-like-this-for-small-landslides-and-any-water-that-melts-in-the-warm-sun-to-form-darker-colored-mud

Ľadovcový terén vyzerá na týchto snímkach zvláštne perleťovo:

glacial-terrain-looks-strangely-iridescent

Duny v Marťanskom kráteri. Červený pruh je iba pozostatkom spracovania fotografie:

dunes-in-a-martian-crater-the-red-bar-is-an-artifact-of-nasas-image-processing

Na tomto obrázku vidíš, ako veterné duny prechádzajú cez popraskanú pôdu. Zelený pruh je taktiež pozostatok zo spracovania obrazu:

wind-shaped-dunes-on-mars-crawl-across-cracked-soil-in-nili-patera-the-green-bar-is-leftover-from-processing-the-image

Tie isté piesočné duny v plnej farbe, len o niekoľko mesiacov neskôr:

the-same-sand-dunes-in-full-color-a-couple-of-months-later

Vytvorenie nánosov okolo dún môže vedcom pomôcť pochopiť sezónne zmeny na Marse:

the-creation-of-fans-around-dunes-may-help-scientists-understand-seasonal-changes-on-mars

Ďalšie miesto, ktoré by mohlo byť potenciálnou pristávacou plochou pre misiu na Marse v roku 2020:

another-possible-landing-site-for-the-mars-2020-mission

Terén v blízkosti rovníka Marsu:

terrain-near-the-martian-equator

Ceraunius Fossae je oblasť, v ktorej dominujú sopečné toky a veľké trhliny:

ceraunius-fossae-is-a-region-dominated-by-volcanic-flows-and-large-cracks

Krásna textúra v oblasti zvanej North Sinus Meridiani:

beautiful-texture-in-the-region-called-north-sinus-meridiani

Nepravé farby priradené k určitým minerálom spôsobili, že Syria Planum, plošina na povrchu Marsu, je atramentovo modrá so zlatými škvrnami:

false-colors-assigned-to-certain-minerals-make-syria-planum-an-inky-blue-thats-speckled-with-gold

Kráter na Arcadia Planitia, veľkej plochej oblasti Marsu:

a-crater-on-arcadia-planitia-a-large-flat-region-of-mars

V oblasti zvanej West Arabia sa zasa nachádzajú takéto vrstvy:

layers-in-martian-buttes-found-in-a-region-called-west-arabia

Utopia Planitia, veľká planina na Marse:

a-picture-of-utopia-planitia-a-large-plain-on-mars

Jasný fliačik minerálov vystupujúci z kráteru Galle:

a-bright-speckle-of-minerals-stands-out-on-galle-not-gale-crater

Malý, ale nedávny impaktný kráter:

a-small-but-recent-impact-crater

Odviaty piesok sa presýpa cez okraje starších kráterov:

blowing-sand-eats-through-the-rims-of-older-craters-1

Mars v celej svojej kráse:

mars-in-all-its-two-toned-glory

Sezónne duny na Marse prezývané „Buzzel“:

seasonal-dunes-on-mars-nicknamed-buzzel

Hrebene prechádzajúce cez oblasť Nepenthes Mensae:

ridges-cross-the-nepenthes-mensae-region-which-is-often-referred-to-as-a-river-delta-for-the-striking-pattern

Tieto nánosy sú dôkazom, na základe ktorého vedci potvrdili, že na Marse raz bola voda:

alluvial-fans-are-some-of-the-evidence-that-scientists-used-to-confirm-there-was-once-water-on-mars

Odkryté podložie na Capri Chasma, ktoré kedysi mohlo byť naplnené povodňovou vodou:

exposed-bedrock-on-the-capri-chasma-which-may-once-have-been-filled-with-floodwaters

Snímka vo falošnej farbe spôsobuje, že biela vyzerá ako ľad – v skutočnosti je to však iba vrstva hornín a pôdy:

this-is-the-edge-of-a-special-layered-deposit-at-mars-south-pole-the-false-color-makes-the-white-look-like-ice-but-its-just-one-of-the-many-layers-of-rock-and-soil-1

Tieň Ganges Chasma sa zdá byť poriadne vysoký:

the-shadow-of-ganges-chasma-looms-tall

Eos Chasma je súčasťou Valles Marineris, najväčšieho kaňonu na Marse:

eos-chasma-is-part-of-valles-marineris-the-largest-canyon-on-mars

Rozmrazovanie Marsu:

watching-mars-defrost

Prastará a skrútená marťanská krajina, ktorú si NASA taktiež obzerá ako potenciálnu pristávaciu plochu v roku 2020:
an-ancient-and-contorted-martian-landscape-that-nasa-is-eyeing-as-a-mars-2020-landing-site

Na Marse nájdeš aj takýto pavúkovitý terén:

some-aptly-named-spider-terrain

Ďaľší kandidát na miesto pristátia pre misiu v roku 2020:

another-landing-site-candidate-for-the-mars-2020-mission

Ľadové miesta na južnom póle Marsu, ktoré sú posiate tmavými škvrnami:

an-icy-patch-at-mars-south-pole-thats-littered-with-dark-spots

Jemne vyzerajúce duny vo vnútri Herschelovho krátera:

soft-looking-dunes-inside-herschel-crater

Fraktúry v Utopia Planitia sú zoradené až desivo úhľadne:

fractures-in-utopia-planitia-line-up-eerily-neatly-1

Vedci sa domnievajú, že toto môžu byť kúsky hornín odviate nejakým nárazom:

scientists-think-these-may-be-pieces-of-rock-blown-away-by-an-impact

Rokliny, respektíve ostré hrebene zoškrabané drsným vetrom:

yardangs-which-are-sharp-ridges-scraped-away-by-mars-harsh-winds

Sezónne zmeny spôsobili to, že zohriatim suchého ľadu sa tieto duny napustili líniou minerálov:

seasonal-changes-have-inked-these-dunes-with-lines-of-minerals-by-warming-up-dry-ice

Táto oblasť v blízkosti severného pólu je prezývaná Windy City – veterné mesto: 

near-the-north-pole-in-an-area-nicknamed-windy-city

Tieto škvrny nie sú tiene. Keď sa pochovaný suchý ľad zmení pri teplejšom počasí na plyn, vytláča tmavšie minerály na povrch. Vedci nazývajú túto oblasť „Inca City“:

these-blotches-arent-shadows-when-buried-dry-ice-turns-to-gas-in-warmer-weather-it-pushes-up-darker-minerals-to-surface-scientists-call-this-location-inca-city

Dúhovo sfarbený poprašok minerálov na marťanskom svahu:

a-rainbow-colored-sprinkling-of-minerals-on-a-martian-slope

Svetlé a tmavé nánosy, ktoré pripomínajú popraskané blato:

bright-and-dark-fans-on-ground-that-resembles-cracked-mud

Hrebeň obrovskej marťanskej piesočnej duny:

the-crest-of-a-giant-martian-sand-dune

Tieto podivné vzory sú spôsobené odmrazovaním suchého ľadu:

defrosting-dry-ice-makes-these-strange-patterns-in-the-ground

Staroveké krátery na Marse sa postupne zapĺňajú piesočnými dunami:

ancient-craters-on-mars-slowly-fill-up-with-sand-dunes

Povrch Marsu má aj takýto „pavúkový vzhľad“:

more-spider-features-that-look-curious

V týchto dunách by si sa určite nechcel stratiť:

we-wouldnt-want-to-get-lost-in-the-dune-fields-of-amazonis-planitia

Toto miesto sa nazýva Ithaca:

this-place-is-called-ithaca

Kráter v blízkosti regiónu zvanom Aonia Terra:

this-crater-near-a-region-called-aonia-terra-looks-like-part-of-the-death-star

Mawrth Vallis, ďašie staroveké miesto, ktoré si NASA obzerá ako potenciálne miesto pre pristátie svojho roveru v roku 2020:

mawrth-vallis-another-ancient-location-that-nasa-is-eyeing-for-landing-the-mars-2020-rover

zdroj článku a fotografií: sciencealert.com zdroj titulnej fotografie: koláž upload.wikimedia.org/sciencealert.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech